Hund som sitter bamse

Åpenhet og bærekraft

Åpenhet

Gjennom Åpenhetsloven er det strenge krav til åpenhet og ansvarlighet hos bedrifter, og vi plikter å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, våre forretningsforbindelser og nedover i leverandørkjeden. 

Evidensia har foretatt en omfattende analyse av våre aktsomhetvurderinger, og rapporten er nå tilgjengelig for allmennheten. Her finner du informasjon om våre strategier for å begrense og forebygge negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Last ned rapporten


Lønnskartlegging

I tråd med våre forpliktelser etter likestillingsloven har vi gjennomført analyser av lønnsstrukturen, med spesielt fokus på å sikre rettferdig kompensasjon for våre ansatte. Lønnskartleggingen gir en oversikt over nøkkelresultatene fra årets lønnskartlegging, basert på kvantitative data og inkluderer samtlige ansatte innenfor .

se årsrapport for lønnskartlegging


Miljøpåvirkning

Å redusere klimapåvirkning og ivareta miljøet er et spørsmål de ansatte er svært dedikerte i forhold til. Vi mener det er viktig for oss å ta ansvar her for å kunne være en attraktiv arbeidsgiver med en sterk bedriftskultur. I løpet av året har IVC Evidensia tatt et mer sentralt grep for å forstå gruppens klimapåvirkning. Dette har resultert i en konsern bærekraftsrapport. Blant annet har fornybar energi og reduksjon av avfall vært to fokusområder, som også vi i Norge har adoptert

Les vår bærekraftsrapport