Veterinær ser i mikroskop

Forskning og utvikling

Slik leder og driver vi den veterinærmedisinske utvikling.

I Evidensia er vi stolte over å bidra til å drive utviklingen fremover. Med over 630 000 pasientbesøk i året har vi et optimalt grunnlag for å sammenligne behandlinger og prøveresultater. Vi har gode ressurser, mange spesialiteter og tilgang til høyteknologisk avansert utstyr.

Akkurat nå pågår flere forskningsprosjekter, de fleste ved våre store dyresykehus. Vi arbeider kontinuerlig for å skape bedre muligheter for flere til å drive med klinisk forskning innad Evidensia, ved at mindre enheter har tilgang til hjelp og veiledning fra større enheter.

Evidensia Veterinærmedisinske Forum

Evidensia Veterinary Medical Board, EVMB ble etablert samtidig som Evidensia. Forumet består av Evidensias og noen av Nordens mest erfarne veterinærer. Forumets hensikt er å overvåke og utvikle veterinærmedisinske problemstillinger som oppstår i Evidensia. Dette bidrar til at Evidensia kan fortsette å vedlikeholde den høye veterinærmedisinske kvaliteten, både i dag og i fremtiden.

EVMB sine hovedmål:

EVMB skal overvåke det veterinærmedisinske i Evidensia på en slik måte at disse områdene alltid overvåkes sammen med den forretningsmessige planlegging.

EVMB skal sørge for at Evidensias enheter:

  • Arbeider evidensbasert
  • Tilbyr høy kvalitet overfor pasienter, dyreeiere,  kolleger og  øvrige aktører i den veterinærmedisinske bransjen
  • Investerer  i medisinsk utvikling ved å delta i kompetanseutvikling, overvåking og klinisk forskning
  • Følger fastslåtte nasjonale prosedyrer vedrørende for eksempel hygiene og antibiotikabruk

Utviklingen i veterinærbransjen går raskere enn noen sinne. Bare innen området hund og katt publiserer 6-8000 vitenskapelige artikler årlig. Det er nesten umulig for en enkel veterinær å ha oversikt over alt som skjer, sile ut det viktigste og gjøre de beste valgene. Gjennom Evidensia og vårt Veterinærmedisinske forum kan våre klinikker og dyresykehus holde et høyt kunnskapsnivå og tilby det siste innen behandling, medisin og forskning. Den nyeste kunnskapen kan raskere spres til våre veterinærer og dermed kommer det våre pasienter og dyreeiere til gode.

IVC Evidensia

Evidensia Academy

Når man jobber med et fagfelt som alltid er i utvikling, er det avgjørende at våre veterinærer kontinuerlig utvikler sin kunnskap og kompetanse. Evidensias egen utdanningsinstitusjon, Evidensia Academy, tilbyr omfattende utdanning på alle nivåer. Her er alle veterinærer og dyrepleiere velkomne, også utenfor Evidensa. Slik bidrar vi til å utvikle bransjen på et profesjonelt nivå.