Indremedisin

Indremedisin er et samlebegrep, og inkluderer ulike fagområder som dermatologi (hudsykdommer), cardiologi (hjertesykdommer), endokrinologi (hormonsykdommer), neurologi (nervesykdommer), nefrologi (nyresykdommer), urologi (urinveissykdommer), gastroenterologi (mage/tarmsykdommer), infeksjonssykdommer med mye mer.

Vanlige symptomer ved forskjellige sykdommer er slapphet, redusert appetitt, diaré, oppkast, uro og eventuelt smerter. Mange sykdommer kan gi like symptomer, og en enkelt sykdom gir ikke alltid de samme symptomene. Derfor må man vanligvis ta ulike prøver for å finne ut hva som feiler et sykt dyr.

Vi foretar indremedisinske utredninger, og kan om nødvendig legge inn dyret for dette. En indremedisinsk utredning kan bestå av en grundig klinisk undersøkelse, blodprøver, urinprøver, røntgen, ultralyd, CT osv. Supplerende undersøkelser som EKG, endoskopi, virustester, bakteriedyrkning og celleprøver kan også tas. Å ta de ulike prøvene kan ”alle” veterinærer gjøre, men det krever erfaring og kunnskap å forutsi hvilke undersøkelser som mest sannsynlig vil gi en diagnose, og ikke minst å tolke prøvene rett.

En indremedisinsk utredning er ofte som et puslespill hvor man ikke har alle brikkene; Målet er å se hva det er bilde av så tidlig som mulig. Et tverrfaglig team med ulike spesialfelt vil være en stor fordel i slike situasjoner.

 

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten