Indremedisinsk utredning

En indremedisinsk utredning kan bestå av en grundig klinisk undersøkelse, blodprøver, urinprøver, røntgen, ultralyd, CT osv. Supplerende undersøkelser som EKG, endoskopi, virustester, bakteriedyrkning og celleprøver kan også tas. Å ta de ulike prøvene kan ”alle” veterinærer gjøre, men det krever erfaring og kunnskap å forutsi hvilke undersøkelser som mest sannsynlig vil gi en diagnose, og ikke minst å tolke prøvene rett.

En indremedisinsk utredning kan bestå av en grundig klinisk undersøkelse, blodprøver, urinprøver, røntgen, ultralyd, CT osv. Supplerende undersøkelser som EKG, endoskopi, virustester, bakteriedyrkning og celleprøver kan også tas.

Hva er indremedisinsk utredning?

Indremedisin er et samlebegrep, og inkluderer ulike fagområder som dermatologi (hudsykdommer), cardiologi (hjertesykdommer), endokrinologi (hormonsykdommer), neurologi (nervesykdommer), nefrologi (nyresykdommer), urologi (urinveissykdommer), gastroenterologi (mage/tarmsykdommer), infeksjonssykdommer med mye mer.

En indremedisinsk utredning er ofte som et puslespill hvor man ikke har alle brikkene; Målet er å se hva det er bilde av så tidlig som mulig. Et tverrfaglig team med ulike spesialfelt vil være en stor fordel i slike situasjoner.

Den klassiske indremedisinske pasienten er syk av ukjent årsak, har muligens gått ned i vekt, er slappere enn før, men har kanskje ingen åpenbare funn som setter en på sporet av en diagnose. I Evidensia har vi flere dyreklinikker og dyresykehus med lang erfaring i utredning av slike pasienter, og har tverrfaglige team for å bedre kunne se «hele» dyret. Vi kan foreta en generell utredning, eller gjøre spesifikke undersøkelser eller behandlinger. Om nødvendig kan dyret også legge inn for undersøkelsene.

Vanlige symptomer

Vanlige symptomer ved forskjellige sykdommer er

  • slapphet
  • redusert appetitt
  • diaré
  • oppkast
  • uro
  • eventuelt smerter

Mange sykdommer kan gi like symptomer, og en enkelt sykdom gir ikke alltid de samme symptomene. Derfor må man vanligvis ta ulike prøver for å finne ut hva som feiler et sykt dyr.

Priser på indremedisinsk utredning

Pris for indremedisinsk utredning kan variere fra klinikk til klinikk, finn din lokale prisoversikt her. Priser vil også variere basert på hvilke undersøkelser som kreves for å gjøre utredningen. Hver enkelt sak krever individuell vurdering. Under finner du en liste over hvilke av våre dyreklinikker og -sykehus som tilbyr indremedisinsk utredning. Ta direkte kontakt for å få et prisestimat.

Henvisning av pasient

Mange av våre dyreklinikker og -sykehus tar i mot henvisninger til indremedisinsk utredning. Du finner en oversikt over hvilke dette er og veterinærer med spesiell kompetanse på dette i vår henvisningsguide.

Gå til henvisningsguiden

Indremedisinsk rådgivningstjeneste

Som eneste dyresykehus i Norge tilbys en indremedisinsk rådgivningstjeneste ved Evidensia Oslo Dyresykehus. En indremedisinsk rådgivningstjeneste krever ikke at pasienten skal flytte på seg. Den fungerer som en mellomting mellom en faktisk henvisning av pasienten og alminnelig håndtering i primærpraksis, og tilbys alle veterinærer og dyreeiere i Norge.

Les mer om vår indremedisinske rådgivningstjeneste

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker