Det er trygt å komme til våre dyreklinikker og nå kan eier også være med inn på behandlingsrommet. Les mer om smitteverntiltakene våre.

Indremedisinsk utredning

Henvisning av pasienten

Den klassiske indremedisinske pasienten er syk av ukjent årsak, har muligens gått ned i vekt, er slappere enn før, men har kanskje ingen åpenbare funn som setter en på sporet av en diagnose. Vi har lang erfaring i utredning av slike pasienter, og har tverrfaglige team for å bedre kunne se «hele» dyret. Du som rekvirent bestemmer om vi skal foreta en generell utredning i samråd med kunden, eller om det er spesifikke undersøkelser eller behandlinger vi skal gjøre.

Indremedisinsk rådgivningstjeneste

Veterinær, MVetMed, PhD, DACVIM (SAIM), DECVIM-CA (internal medicine) Kristin P. Anfinsen tilbyr, i samarbeid med Evidensia Oslo Dyresykehus, en indremedisinsk rådgivningstjeneste. Tjenesten er tilgjengelig for alle veterinærer i Norge.

Generell informasjon

Rådgivningstjenesten fungerer som en mellomting mellom en faktisk henvisning av pasienten og alminnelig håndtering i primærpraksis. Praktiserende veterinærer sender inn sine papirkasus, og får tilbake en rapport fra Kristin P. Anfinsen med gode råd til hvordan pasienten skal utredes og behandles videre. Rådene vil mange ganger være nok til å komme i mål selv, mens andre ganger vil utfallet til slutt bli en henvisning. For noen er henvisning av pasienten uansett ikke et alternativ, og da kan forhåpentlig en slik indremedisinsk konsultasjon per e-post være til god hjelp for behandlende veterinær og eier.

Praktisk utførelse

Det er utarbeidet egne rekvisisjonsskjema for denne tjenesten, det kan lastes ned her. Jo bedre informasjon som formidles, jo bedre vil rådene være. Alle relevante prøvesvar skal legges ved i sin helhet. Et sammendrag av hovedproblem(er), kliniske funn, og egne tanker, eller spørsmål, vil også bidra til bedre kvalitet på svarene som gis.

Rekvisisjonen sendes på mail sammen med øvrige vedlegg til kristin.anfinsen@evidensia.no. Svar gis tilbake på mail.

Rapportene vil gis etter grundig gjennomgang av all tilgjengelig informasjon rekvirerende veterinær formidler. Det er imidlertid viktig å være klar over begrensningene som ligger i å ikke ha undersøkt pasienten selv, eller ha snakket direkte med eier. Det endelige ansvaret for pasienten ligger fortsatt hos behandlende veterinær.

Svartid

Standard svartid for denne tjenesten er 72 timer (3 virkedager). Dersom det haster å få tilbakemelding, for eksempel angående inneliggende pasienter som er alvorlig syke, kan henvendelsen merkes med ”haster”. Svar vil da foreligge innen 24 timer (1 virkedag). Dersom vi ikke har mulighet til å gi svar på en vanlig henvendelse innen 72 timer, eller en hastesak innen 24 timer vil vi gi beskjed om det så snart som mulig. Tjenesten omfatter kun hund og katt.

Kristin P. Anfinsen arbeider også ved NMBU, og som universitet har NMBU et visst ansvar for å gi råd til kollegaer. Det vil hun fortsette å bidra med så mye som mulig innen vanlig arbeidstid der. Hun svarer også på e-post (bruk da NMBU-adressen), eller telefoner som gjelder oppfølging av pasienter hun har sett i klinikken ved NMBU som henvisninger.

Pris

Pris for tjenesten avhenger av problemstillingens omfang; konsultasjonene graderes i liten, standard, stor og oppfølging av samme pasient. Rekvirerende veterinær mottar faktura fra Evidensia Oslo Dyresykehus en gang i måneden, og viderefakturerer kunden for rapport fra diplomat i indremedisin.

Produkt Beskrivelse Pris eksl mva
Indremedisinsk rapport liten Omfang tilsvarer 45 min      1216,-
Indremedisinsk rapport standard Omfang tilsvarer 60 min      1621 ,-
Indremedisinsk rapport stor Omfang tilsvarer 75 min      2027,-
Indremedisinsk rapport oppfølging samme pasient Omfang tilsvarer 15 min      527,-

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten