Røntgen

Røntgenbilder er et viktig diagnostisk hjelpemiddel. Spesielt ved frakturer (benbrudd), forkalkninger i ledd (artroser), tumor i bukhulen (abdomen) og brysthulen (thorax), fremmedlegemer i mage og tarm og urinstein. Dette er bare noen få eksempler på sykdommer og skader hvor røntgenundersøkelsen er uvurderlig i forhold til videre behandling.

Røntgenundersøkelse av hund. Det er viktig at den ligger helt rett på ryggen for å få et godt bilde.

Ved en røntgenundersøkelse produseres det høyenergistråler som kan passere gjennom alle typer kroppsvev, men i varierende grad, og kan fremstille bilder som er avgjørende for diagnose og videre behandling.

Ved de fleste røntgenundersøkelser er det nødvendig å gi hunden en bedøvende sprøyte. Dette er for at det skal tas gode røntgenbilder og man minsker strålefare både for ansatte og eiere.

Røntgenrommets vegger inneholder bly, slik at røntgenstrålene ikke kan trenge ut. Når røntgenbildene er tatt er det ingen røntgenstråler igjen i rommet.

Personer under 18 år og gravide kvinner kan ikke være med inn når røntgenundersøkelsen foregår.

Kontrastrøntgen

Kontrastrøntgen er et godt hjelpemiddel ved mistanke om fremmedlegeme. Det vil si om en hund eller katt har spist noe den ikke bør spise. Kontrastvæsken gis i munnen, svelges og kan legge seg rundt eventuelle objekt i mage/tarm som da blir synlige på røntgenbildet. Det må ofte tas gjentagende røntgenbilder for å følge med på utviklingen og avgjørelsen om pasienten trenger operasjon eller ikke.

HD/AD røntgen

HD/AD røntgen er en rutinemessig røntgenundersøkelse som gjøres i samarbeid med Norsk kennel klub. Det er viktig for videre registrering av avl og helseutvikling, hvor målet er å redusere forekomsten og alvorlighetsgraden av hofteledd- og albueledds dysplasi hos hunder.

Før undersøkelsen må hunden være ID-merket og registrert i NKK sitt register. Det må forhåndsbestilles HD/AD rekvisisjon inne på NKKs «Min side» før røntgenbildene kan tas.

Etter undersøkelsen vil veterinæren sende inn røntgenbildene elektronisk til NKKs saksbehandler. Det er NKKs egne spesialistveterinærer som leser av røntgenbildene og setter diagnose. Resultatet blir publisert på Dogweb og det sendes ut diagnosebrev til eier/bestiller.

Ved HD røntgen må hunden må være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Det finnes visse store raser som må være minimum 18 måneder. Se NKK sine sider vedrørende hvilke raser dette gjelder.

Ved AD røntgen må hunden må være minimum 12 måneder gammel den dagen røntgenbildene blir tatt. Dette gjelder alle raser.

Det er krav til at alle hunder må være bedøvet under røntgenundersøkelsen.

Vi gjør også røntgenundersøkelse av ryggsøylen på Dachs og spondylose på Boxer. Se egne retningslinjer på NKK sine sider.

Er det ting som ikke vises ved røntgen kan CT-undersøkelse være et alternativ

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker