Resept til dyr

Trenger du resept til kjæledyret ditt? Da anbefaler vi at du bestiller en undersøkelse slik at vi kan behandle dyret ditt på en god og sikker måte. Riktig legemiddelbruk er viktig for oss, blant annet for å forebygge antibiotikaresistens. Vi skriver derfor ikke ut resept per telefon.

Eier gir hunden sin reseptbelagt medisin

Det er kun veterinærer kan rekvirere reseptpliktige legemidler til dyr. For å kunne behandle ditt dyr sikkert og på riktig måte, må vi undersøke det før vi starter en behandling. Det er også viktig for oss med riktig legemiddelbruk for å forebygge antibiotikaresistens. Derfor skriver vi vanligvis ikke ut resept per telefon. Det finnes i tillegg lover som regulerer dette.

Reseptbelagte legemidler til kjæledyr

Det er mange typer legemidler til kjæledyr som er reseptbelagt. Her lister vi opp noen vanlige eksempler:

  • Vaksine
  • Ormekur
  • Flåttmiddel
  • Antibiotika
  • Smertestillende og betennelsesdempende
  • Cartrophen, Liberla, Cytopoint

Det er ikke lov å importere reseptpliktige legemidler til dyr fra utlandet. 
 

Utstedelse av resept

Reseptutstedelse forutsetter at hunden/katten har vært inne til undersøkelse. Veterinærene har et lovfestet ansvar for å sikre at forskrivning og bruk av medisiner er forsvarlig. Forsvarlighetskravet fremgår av Dyrehelsepersonelloven §§13 og 23.

I Veterinærforeningens profesjonsetiske retningslinjer pkt.5.3, er det nedfelt at «Veterinær iverksetter behandling av dyr eller utsteder resept bare etter først ha undersøkt dyret selv eller på annen måte ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om dyret».

I praksis betyr dette at vi skal ha sett dyret vi skriver ut resept til i løpet av det siste året. Vi kan med fordel skrive ut resepten samtidig med for eksempel årlig vaksinasjon. Det er ikke nødvendig med et eget besøk for å få en slik resept.

Fornyelse av resept

Pasienter som går regelmessig til kontroll hos oss og som står på faste medisiner for kronisk sykdom, kan få fornyelse av resept uten å komme til kontroll hver gang. I slike tilfeller avtales kontrollintervallet individuelt, dog sjelden lenger enn minst en gang i året.

Salg av reseptbelagte medisiner

Norske veterinærer har, i motsetning til veterinærer i enkelte andre europeiske land, som hovedregel ikke lov til å selge legemidler jf. legemiddelloven § 16 andre ledd ¨Legemidler til dyr kan kun omsettes via apotek¨. Mer om regelverket hos Statens Legemiddelverk.

I regelverket er det likevel en åpning for at det i enkelte akutte tilfeller er nødvendig for praktiserende veterinærer å kunne utlevere nødvendige legemidler til oppstart av behandling og fram til disse kan skaffes fra apotek, jf. legemiddelloven § 17.

Andre eksempler hvor det også kan være aktuelt å levere ut medisiner er:

  • Dersom et dyr for første gang skal behandles med parasittmidler av typen påflekkingsvæske, og dyreeier trenger veiledning m.h.t. påføringen.

  • Øre– og/eller øyedråper, dersom det er nødvendig å starte behandlingen med en gang eller dyreeier trenger demonstrasjon av behandlingsteknikk. Anbrutt flaske/tube bør av hygieniske årsaker ikke benyttes til mer enn ett individ og kan i slike tilfeller selges for viderebehandling av dyret.

For andre ikke-akutte sykdomssituasjoner er det ikke nødvendig at behandling settes i gang på klinikken, og dermed skal ikke veterinærer levere ut legemidler i slike tilfeller. Veterinæren skal da skrive ut resept på medisinen slik at dyreeieren står fritt til å velge apotek – ut fra pris eller beliggenhet.

Vi har forståelse for at det kan oppleves som tungvint at dyret må inn til undersøkelse, og at vi ikke kan selge legemidler på lik linje med et apotek. Dette er av hensyn til dyrenes sikkerhet. Utlevering av resept uten at vi kjenner dyret, vil være å undergrave reseptplikten. Å selge legemidler utover det vi har tillatelse til, vil være lovbrudd.

Les mer om legemidler til dyr på Mattilsynet sin nettsider

Pris på undersøkelse av kjæledyr

Vår klinikker fastsetter sine priser individuelt. Pris for helseundersøkelse finner du i klinikkens prisliste. Finn din nærmeste klinikk i oversikten under. Time til helseundersøkelse kan enkelt bestilles via online booking
 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker