Vaksinasjon av hund

Vaksinasjon av hund er en forebyggende behandling som kan beskytte ditt kjæledyr mot mange alvorlige smittsomme sykdommer. Hunder som lever sosiale liv i byer og tettsteder, eller på annet vis er utsatt for stort smittepress, bør vaksineres. 

Veterinær og hund ser på hverandre

Årlig vaksinering av hund beskytter den mot en rekke sykdommer.

Hvorfor skal hunden vaksineres?

Den lave forekomsten av globalt livstruende smittsomme sykdommer i hundepopulasjonen som smittsom leverbetennelse, valpesyke og parvovirus skyldes effektive vaksinasjonsprogrammer.

Vaksinasjon forårsaker en immunrespons hos hunden som beskytter mot den aktuelle sykdommen. Ved å la hunden din vaksineres mot disse sykdommene forebygger du ikke bare at ditt eget dyr smittes, men du bidrar til å holde det totale smittepresset på et lavt nivå, og reduserer dermed risikoen for utbrudd av smittsomme sykdommer.

Vaksine til hund

I Norge er det vanlig å vaksinere hunder mot valpesyke, parvovirussmittsom leverbetennelse og kennelhoste. Det kan også være aktuelt med andre vaksiner, for eksempel mot rabies, herpes eller leptospirose.

Anbefalt vaksinasjonsregime vil kunne variere noe avhengig av type vaksine, smittepress, hundens bruksområde med mer. Vi anbefaler derfor at du kontakter din faste veterinær for å få en anbefaling tilpasset ditt hundehold.

Ytterlige vaksiner

Skal hunden til utlandet og tilbake kreves det ytterlige vaksiner. Hunden må vaksineres mot rabies, og den bør ofte også vaksineres mot sykdommer som leptospirose og leishmania som er smittsomme sykdommer som er sjeldnere i Norge.

Sykdommer hunden vaksineres mot

Vaksinen vi gir til hund inneholder 3 kjernekomponenter og i tillegg kan det gis tilleggsvaksine avhengig av behovet for infeksjonsbeskyttelse og det generelle smittepresset i området.

De tre kjernekomponentene er valpesyke (distemper), parvovirus og adenovirus (smittsom leverbetennelse). Dette er virusinfeksjoner som ikke kan behandles, noe som gjør infeksjonen mer alvorlig. Disse tre komponentene er gitt til alle hunder ettersom sykdommene de forårsaker er livstruende og globalt utbredte. Det er godt dokumentert at kjernekomponentene gir beskyttelse i 3 år av gangen.

I tillegg kan det være behov for å vaksinere hunden mot sykdommen kennelhoste. Om du skal reise til utlandet med hunden din er det et krav at den er vaksinert mot rabies. Det er også anbefalt å vaksinere mot f.eks Leptospirose ved utenlandstur.

Det er også mulig å vaksinere drektige tisper mot herpesvirus.

Valpesyke

Alvorlig infeksjon som sprer seg med blodet til lymfesystemet og videre rundt om i kroppen. Symptomer på infeksjon kan omfatte feber, øye- og neseutslett, diaré, oppkast og sløvhet. Sykdommen kan være livstruende, men er sjelden i Norge.

Parvovirus

Infeksjon som forårsaker alvorlig blodig diare og oppkast med høy risiko for dehydrering. Samtidig blir de hvite blodcellene som normalt bekjemper infeksjoner i kroppen angrepet og ødelagt. Sykdommen kan være livstruende, spesielt for valper og små hunder, og den kan gi senskader. Viruset er veldig stabilt i miljøet, noe som vil si at risikoen for å overføre smitte fra en hund til en annen er veldig høy.

Adenovirus

Virusinfeksjon som forårsaker hepatitt også kalt leverbetennelse. Dette viruset kan også være årsak til luftveisinfeksjon. Sykdommen er livstruende, spesielt for valper. Vanlige symptomer som kan sees ved en infeksjon er feber, blødning og smerter i buken.

Kennelhoste

Kennelhoste er en samlebetegnelse for forskjellige virus og bakterier som forårsaker infeksjon i øvre luftveier. Sykdomskomplekset forårsaker alvorlig hoste, og risikoen for infeksjon mellom hunder er høy, da den er luftbåren. I noen tilfeller kan sykdommen føre til lungebetennelse. Faktorer som stress og samle mange hunder på ett sted spiller også en rolle. Smitte forekommer derfor ofte på hundepensjonater, hundeluftegårder, kenneler og utstillinger.

De vanligste årsakene til kennelhoste er Parainfluenza-virus og bakterien Bordetella bronchiseptica. Disse er mulig å vaksinere mot, og det er beskyttelse i 1 år av gangen.

Sykdommer vi kan vaksinere mot

Leptospirose

Dette er en bakteriesykdom som forekommer hos husdyr, ville dyr og mennesker over hele verden. Sykdommen er vanligst i land med temperert klima. Sykdommen kan smitte hovedsakelig via kontakt med vann forurenset med urin fra smittede dyr. Vanlige symptomer hos hund er oppkast, diare og generelt nedsatt almenntilstand. Uten behandling kan sykdommen være livstruende. Sykdommen er sjelden i Norge og i de fleste tilfeller av leptospirose hos hund i Norge har hunden blitt smittet etter opphold i utlandet. Vaksinasjon anbefales for hunder som skal reise eller oppholde seg i land der det forekommer leptospirose.

Rabies

Rabies er en virussykdom som smitter fra dyr til mennesker. Smittestoffet er til stede i spyttet til infiserte dyr og overføres til mennesker ved bitt eller via rifter og sår i huden. I Norge finnes den bare på Svalbard. Rabies inngår derfor ikke som en av vaksinene som tas regelmessig i Norge. Ved reise til utlandet er det et lovkrav å ha rabiesvaksinen. Vaksinen skal dokumenteres i et pass av veterinæren. Vaksinen skal gis minst 21 dager før utreise.

Det er anbefalt å vaksinere hunden årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. Ved hver vaksine blir det gjort en grundig helsekontroll av hunden fra nese til haletipp. Dette er et viktig besøk hos veterinæren da det kan oppdages begynnende sykdom og lidelser, der eventuell behandling kan settes i gang på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Vaksinasjonsprogram til hund

Vaksinering av valp

De fleste valper får 3 basevaksiner i alderen 8, 12 og 16 uker, da de vanligvis får sin første vaksine ved 8 ukers alder når de skal forlate oppdretters hjem. Vaksinasjon ved 6-8ukers alder gis for å iverksette vaksinebeskyttelse når valpen flytter til det nye hjemmet sitt og dermed også kommer i kontakt med nye hunder i forbindelse med sosialiseringsprosessen. Etter den første vaksinasjonen skal valpen vaksineres to ganger til med ca. 4 uker mellom hver vaksinasjon. Vi gir den siste vaksinen etter at valpen er 16 uker gammel. Dette sikrer størst mulig sjanse for god respons på vaksinen slik at kroppen produserer tilstrekkelig med antistoffer for å gi beskyttelse mot infeksjon. Vaksinasjon mot rabies gis tidligst ved 12 ukers alder.

Les mer om valpen

Vaksinering av unghunden og den voksne hund

Første revaksine etter valpevaksinene gis opptil 1 år etter 16 ukers vaksinen og er den samme basevaksinen mot parvovirus, valpesyke, smittsom leverbetennelse og kennelhoste som er gitt ved valpealder. Etter dette gis denne vaksinen hvert 3 år, mens vaksinen mot kennelhoste gis årlig.

Rabiesvaksinasjon gjentas 1 år etter første rabiesvaksinering er gitt og deretter hvert 3 år.

Herpesvaksine

Det er mulig å vaksinere drektige tisper mot herpesvirus. Herpesvirus er en ’skjult’ infeksjon, som blusser opp ved stress. Infeksjon er en kjent årsak til små kull, spontanaborter, dødfødte valper, svake valper og økt dødelighet hos valper kort tid etter fødsel.

Den drektige tispa skal ha to doser av herpesvaksine. Første gang 10 dager etter parring og andre gang 1-2 uker før forventet fødsel. Valpene oppnår deretter passiv beskyttelse ved å drikke råmelken til tispa de første levedøgnene. Vaksinen beskytter valpene mot sykdom men ikke mot infeksjon med herpesvirus.

Vaksineringsprogram

Tabell som viser intervall for vaksine og ormekur av hund

Skjemaet viser intervaller for vaksiner og ormekurer for din valp. Dette er kun en veiledning – spør din veterinær om hvilke vaksiner din valp bør få.

Bivirkninger på vaksinasjon hos hund

Det er vanligvis ingen stor risiko forbundet med vaksinasjon av hunder, men noen hunder kan være litt trette og slappe en dag eller to. Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på hunden den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med dyreklinikken dersom den skulle bli dårlig.

Pris på vaksine

Vår klinikker fastsetter sine priser individuelt. Pris for vaksine finner du i klinikkens prisliste. Finn din nærmeste klinikk i oversikten under og ta kontakt direkte ved spørsmål. Time til vaksinering kan enkelt bestilles via online booking. 

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker