Vaksinasjon av hund

Vaksine til hund er en forebyggende behandling som kan beskytte ditt kjæledyr mot mange alvorlige smittsomme sykdommer. Hunder som lever sosiale liv i byer og tettsteder, eller på annet vis er utsatt for stort smittepress, bør vaksineres. 

Vaksine til hund

I Norge er det vanlig å vaksinere hunder mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Det kan også være aktuelt med andre vaksiner, for eksempel mot rabies eller leptospirose.

Anbefalt vaksinasjonsregime vil kunne variere noe avhengig av type vaksine, smittepress, hundens bruksområde med mer. Vi anbefaler derfor at du kontakter din faste veterinær for å få en anbefaling tilpasset ditt hundehold.

Det er vanligvis ingen stor risiko forbundet med vaksinasjon av hunder, men noen hunder kan være litt trette og slappe en dag eller to.  Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på hunden den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med dyreklinikken dersom den skulle bli dårlig.

Rabiesvaksine

Skal hunden til utlandet og tilbake, må den vaksineres mot rabies, og den bør ofte vaksineres mot leptospirose.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten