Vaksine hund og katt

Hunder og katter som lever sosiale liv i byer og tettsteder, eller på annet vis er utsatt for stort smittepress, bør vaksineres. Vaksinen beskytter dyret mot enkelte alvorlige smittsomme sykdommer.

Vaksine til hund

I Norge er det vanlig å vaksinere hunder mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste. Det kan også være aktuelt med andre vaksiner, for eksempel mot rabies eller leptospirose.

Anbefalt vaksinasjonsregime vil kunne variere noe avhengig av type vaksine, smittepress, hundens bruksområde med mer. Vi anbefaler derfor at du kontakter din faste veterinær for å få en anbefaling tilpasset ditt hundehold.

Det er vanligvis ingen stor risiko forbundet med vaksinasjon av hunder, men noen hunder kan være litt trette og slappe en dag eller to.  Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på hunden den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med dyreklinikken dersom den skulle bli dårlig.

Rabiesvaksinasjon

Skal hunden til utlandet og tilbake, må den vaksineres mot rabies, og den bør ofte vaksineres mot leptospirose.

Vaksine til katt

Katter som ferdes ute, er utsatt for smitte fra andre katter. Innekatter kan også bli smittet via mennesker som har kommet i kontakt med smittestoff. For å unngå at katten din blir syk og sprer smitte videre, bør den vaksineres. I Norge er det vanlig å vaksinere mot kattepest, katteinfluensa og evt chlamydia-infeksjon.

Anbefalt vaksinasjonsregime vil kunne variere noe avhengig av type vaksine, smittepress, kattens forhistorie, om det er en inne- eller utekatt med mer. Vi anbefaler derfor at du kontakter din faste veterinær for å få en anbefaling tilpasset ditt hundehold.

Som regel sees ingen bivirkninger, men enkelte katter, særlig kattunger, kan være litt utilpass en dag eller to. Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på katten den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med dyreklinikken dersom den skulle bli dårlig.

Rabiesvaksinasjon

Ved utenlandsopphold med retur til Norge, må katten være vaksinert mot rabies.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten