Evidensia Dyreklinikk Lillehammer

Engasjement, kompetanse og omsorg for dyr og eier

I dag: 08:30–16:00

Mjøsvakta – telefon 820 90 190

Midlertidig endret vakttilbud (oppdatert 20.03.2020)

Pga coronasituasjonen og bemanningsutfordringer knyttet til denne vil dessverre ikke Mjøsvakta ha kapasitet ordinær drift til enhver tid.

Helgen 20.-22. mars vil det være redusert kapasitet og informasjon om dette vil bli gitt på vår telefonsvarer.

Akutte tilfeller henvises til den kommunale vakta i din hjemkommune. Under finner du et utvalg av numre for kommuner i vår region. Dersom du bor i en annen kommune vil du kunne finne nummer til veterinærvakt i din kommune ved å google «veterinærvakt xxxxx kommune».

Andre alternativer er Evidensia Oslo Dyresykehus som har 24 timers tilstedeværende veterinær (tlf 22 68 35 00) eller FirstVet, en tjeneste der man kan få kontakt med veterinær via en videosamtale. Se hjemmeside www.firstvet.com for mer info.

Offentlig veterinærvakt i din hjemkommune:

Veterinærvakt i Lillehammer og Gausdal:

Den enkelte kommune har ansvar for at det er operativ veterinærvakt utenfor arbeidstid. Gausdal og Lillehammer kommuner har siden 2017 ikke hatt avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.

Har du spørsmål eller synspunkter knyttet til dette, ring Landbrukskontoret for Lillehammerregionen på tlf. 61 22 44 00.

———————————————————————————————————–

Akuttvakt for kjæledyr

Mjøsvakta tilbyr døgnvakt/veterinærvakt for hund, katt, kanin og andre kjæledyr.

Vaktsamarbeid mellom dyreklinikker rundt Mjøsa

Mjøsvakta er et privat samarbeid mellom Sentrum Dyreklinikk Lillehammer, Vetsentrum Hamar, Brumunddal Dyreklinkk og Anicura Dyreklinikk Gjøvik.

Vakt som møter publikums forventninger

Vi har valgt å inngå dette samarbeidet for å sikret at kjæledyrene i størst mulig grad har tilgang til en akuttvakt som har utstyr og kompetanse utover det man kan forvente av en «ordinær» veterinærvakt. Dette innebærer at dyreeier noen ganger må reise lengre enn de de er vant til, men dette er ikke noe stort problem i den regionen Mjøsvakta betjener.

Hver natt til onsdag og hver fjerde helg er det vi som betjener vakta.
Les mer om vakta på Mjøsvakta sin hjemmeside >>

Hva skiller privat vakt fra offentlig vakt?

I henhold til dyrehelsepersonelloven har kommunene ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Den offentlige veterinærvakta mottar i den sammenheng et årlig tilskudd. I motsetning til den offentlige veterinærvakta, mottar Mjøsvakta ikke noen form for offentlig støtte, og finansieres av de deltagende klinikker.

Mjøsvakta ønsker å tilby en vakt som har kjæledyr som spesialfelt. Publikum kan henvende seg direkte til Mjøsvakta eller til veterinærer i offentlig vakt som kan henvise pasienter videre til Mjøsvakta.

Vakta er operativ på ukekvelder/netter og helger, men kan desverre ikke tilby vakt på «røde dager» i tilslutning til påske, mai, pinse, jul og nyttår

 

Døgnåpent dyresykehus:

Evidensia Oslo Dyresykehus (24 timers tilstedeværende veterinær): 22 68 35 00

 

FirstVet:

Dette er en tjeneste der man kan få kontakt med veterinær via en videosamtale. Se hjemmeside www.firstvet.com for mer info.

 

Veterinærvakt i Lillehammer og Gausdal:

Den enkelte kommune har ansvar for at det er operativ veterinærvakt utenfor arbeidstid. Gausdal og Lillehammer kommuner har siden 2017 ikke hatt avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.

Har du spørsmål eller synspunkter knyttet til dette, ring Landbrukskontoret for Lillehammerregionen på tlf. 61 22 44 00