Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss

Akuttkirurgi

Akuttkirurgi er operasjoner som må utføres relativt umiddelbart, da det ellers vil innebære alvorlige smerter eller risiko for dyrets liv.

Hvilke situasjoner krever akuttkirurgi?

Eksempler på akuttkirurgi kan være:

  • Livmorbetennelse (pyometra)
  • Fremmedlegeme i tarmen
  • Urinstein i urinrøret
  • Keisersnitt hos hund eller katt
  • Magedreining
  • Øyne som må opereres bort på grunn av alvorlige skader
  • Infiserte ledd som må skylles
  • Visse sårskader
  • Og lignende skader

Det vil ofte være behov for å stabilisere pasienten medisinsk først, slik at dyret er best mulig rustet til å tåle en narkose. Det kan ofte være snakk om å gjennopprette væskebalansen og korrigere avvikende PH-nivå eller elektrolyttverdien i kroppen.

Veterinæren avgjør fra gang til gang om risikoen for narkosen er lavere enn risikoen for å utsette inngrepet.

Keisersnitt er et eksempel på et inngrep som krever akuttkirurgi

Akutt hjelp utenom ordinær åpningstid

Evidensia tilbyr veterinærvakt for ditt kjæledyr i de fleste områder hvor vi har våre dyreklinikker og dyresykehus. Her finner du en oversikt over hvordan du kommer i kontakt med oss om dyret ditt får en akutt skade eller sykdom.

Se vår oversikt over veterinærvakt

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker