Akuttkirurgi

Akuttkirurgi er operasjoner som må utføres relativt umiddelbart, da det ellers vil innebære alvorlige smerter eller risiko for dyrets liv.

Hvilke situasjoner krever akuttkirurgi?

Eksempler på akuttkirurgi kan være:

  • Livmorbetennelse (pyometra)
  • Fremmedlegeme i tarmen
  • Urinstein i urinrøret
  • Keisersnitt hos hund eller katt
  • Magedreining
  • Øyne som må opereres bort på grunn av alvorlige skader
  • Infiserte ledd som må skylles
  • Visse sårskader
  • Og lignende skader

Det vil ofte være behov for å stabilisere pasienten medisinsk først, slik at dyret er best mulig rustet til å tåle en narkose. Det kan ofte være snakk om å gjennopprette væskebalansen og korrigere avvikende PH-nivå eller elektrolyttverdien i kroppen.

Veterinæren avgjør fra gang til gang om risikoen for narkosen er lavere enn risikoen for å utsette inngrepet.

Keisersnitt er et eksempel på et inngrep som krever akuttkirurgi

Akutt hjelp utenom ordinær åpningstid

Evidensia tilbyr veterinærvakt for ditt kjæledyr i de fleste områder hvor vi har våre dyreklinikker og dyresykehus. Her finner du en oversikt over hvordan du kommer i kontakt med oss om dyret ditt får en akutt skade eller sykdom.

Se vår oversikt over veterinærvakt

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker