Akuttkirurgi

Akuttkirurgi er operasjoner som må utføres relativt umiddelbart, da det ellers vil innebære alvorlige smerter eller risiko for dyrets liv. Eksempler kan være fremmedlegeme i tarmen, urinstein i urinrøret, keisersnitt, magedreining osv. Det vil ofte være behov for å stabilisere pasienten medisinsk først, slik at dyret er best mulig rustet til å tåle en narkose.

Klinikker som tilbyr denne tjenesten

Pris for akuttkirurgi kan variere fra klinikk til klinikk, finn din lokale prisoversikt her.