Akuttmedisin

Ulike typer skader og sykdommer kan kreve akutt medisinsk behandling for at dyret ikke skal ha for store smerter, få varig skade, eller i verste fall dø.

Noen symptomer kan både være livstruende eller kan ha mindre farlige forklaringer. Vi anbefaler derfor at du kommer til dyreklinikken om du oppdager at ditt dyr har et av symptomene som kan skyldes en farlig tilstand.

Hund får akutt behandling med medisin

Noen symptomer kan være livstruende for våre kjæledyr. Det er viktig at dyreeiere er spesielt oppmerksomme på disse og raskt tar kontakt med veterinær om dyret viser symptomer.

Symptomer som kan kreve akutt medisinsk behandling

Symptomer du som eier må være oppmerksom på, og som kan bety at dyret ditt trenger akutt medisinsk behandling er blant annet:

 • Pustevansker
 • Kramper
 • Høy feber
 • Visse former for oppkast eller diaré
 • Uttalt slapphet, eller i verste fall bevisstløshet
 • Nedsatt almenntilstand
 • Fødselskomplikasjoner
 • Tegn på alvorlig smerte
 • Uproduktive brekninger samtidig med stort bukomfang
 • Store blødninger
 • Symptomer fra øynene
 • Katter og kaniner som ikke vil spise

Dersom du mistenker at dyret ditt er akutt og alvorlig syk, må du alltid kontakte veterinæren din. Sammen finner dere ut om det er behov for umiddelbar undersøkelse. I noen tilfeller kan det være behov for akuttkirurgi.

Hva skjer når du kommer til dyreklinikken?

Du blir tatt i mot i vårt akuttmottak. I særlig alvorlige tilfeller begynner dyrepleiere og veterinærer å jobbe umiddelbart for å redde dyrets liv. Det kan være at du som dyreeier må stå litt på siden så lenge dyret behøver alle tilgjengelige ressurser. Deretter, samt ved mindre akutte tilfeller, beskriver du dyrets problemer og svarer på oppfølgingsspørsmål.

Når dyret undersøkes, diskuterer veterinæren med deg hvordan man ønsker å gå videre i behandlingen. I de aller fleste tilfeller vil det være behov for en form av diagnostikk, f.eks. blodprøver, røntgen, ultralyd og/eller CT.

Døgnpleie av kjæledyr

Om dyret trenger pleie og overvåking utover behandlingen, vil den bli overført til et av våre døgnåpne dyresykehus. Da vil dyret ditt få døgnkontinuerlig oppfølging  og vi sikrer et best mulig tilbud for de som trenger det.

Priser på akuttmedisin

Priser på akuttmedisin vil variere mellom hver klinikk og hvilket dyr som trenger behandling. Du får prisoverslag ved å kontakte en av klinikkene i oversikten under. 

 

 

 

 

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker