Akuttmottak

På akuttmottaket er vi klare til å ta imot ulykkeshendelser og akutt syke dyr. Vi ønsker gjerne at du ringer før du kommer slik at vi kan forberede ankomsten din.

Våre dyreklinikker og -sykehus mottar akutt- og intensivpasienter som trenger akutt eller intensiv medisinsk behandling, kirurgi og eventuelt innleggelse samt videre utredning og behandling. Pasientenes sikkerhet er ivaretatt ved at vi har flere dyreklinikker og dyresykehus som enten er døgnbemannet eller som har overvåking av inneliggende pasienter.

Hund behandles på akuttmottak for dyr

På akuttmottaket er vi klare til å ta imot ulykkeshendelser og akutt syke dyr.

Eksempler på akutte tilfeller

 • Multitraume
 • Diabetisk ketoacidose
 • Sjokk
 • Dyspne
 • Akutt abdomen
 • Uavklarte situasjoner

Intensivbehandling

Intensivbehandling er behandling av dyr med akutt og livstruende svikt i ett eller flere organsystem. I tillegg overvåkes og behandles pasienter der risikoen for slik svikt er stor, som intensivpasienter.

Intensivbehandling inkluderer tett overvåking, hyppige undersøkelser og mange prøvetakinger. Pasienter som legges inn for intensivbehandling, har for eksempel:

 • Pusteproblemer
 • Krampeanfall/epilepsi
 • Alvorlige trafikkskader
 • Nevrologiske skader med lammelse
 • Forgiftninger
 • Organsvikt
Monitorering av vitale funksjoner hos hund

Intensivbehandling inkluderer tett overvåking, hyppige undersøkelser og mange prøvetakinger.

Kontakt dyreklinikken

Ta kontakt med dyreklinikken per telefon på forhånd slik at vi er sikre på at pasientmottaket foregår på en god måte.

Når du ringer til oss angående et sykt dyr, er det bra om du kan svare på følgende spørsmål:

 • Dyrets alder, rase og kjønn
 • Allmenntilstanden til dyret ditt, er dyret slapt eller urolig?
 • Har dyret ditt feber?
 • Hvordan er pusten?
 • Slimhinnefarge? Løft på leppa og ta en titt.
 • Når tisset dyret ditt sist?
 • Hvordan er avføringen?
 • Spiser og drikker dyret ditt normalt?
 • Går dyret ditt på noen form for medisin?

Triage – prioriteringsmetoden

På akuttmottakene våre prioriterer vi dyrene etter strikte medisinske kriterier i henhold til en metode som kalles triage. Dyr med livstruende tilstand blir tatt hånd om først.

Vi benytter oss av en metode for hver pasient som kommer inn til oss, som kalles for triage. Prioriteringsmetoden kan forklares slik:

 1. Meget kritisk. Pasientn dør uten umiddelbar behandling. Her hører hjertestans, bevisstløshet, kramper, store blødninger o.l.
 2. Kritisk. Pasienten trenger behandling innen de neste 20 minuttene. Det kan være allergiske reaksjoner, høy feber, forgiftning, ustabile brudd, huggormbitt, traume o.l.
 3. Syk. Pasienten trenger behandling innen de neste par timene. Eksempler kan være mindre allergiske reaksjoner, sår uten store blødninger, stabile brudd, oppkast/diaré o.l.
 4. Ikke akutt. Pasienten trenger behandling innen 24 timer. Alternativt kan nytt tidspunkt avtales hos passende avdeling/veterinær. Dette kan være mild oppkast/diaré, moderat halthet, klobrudd, mindre hudsår o.l. Pasientens tilstand er stabil.

Vi håper at dyreeiere med pasienter innen kategori 3 og 4 har forståelse for at de kanskje noen ganger må vente da det plutselig kan komme inn flere pasienter i kategori 1 og 2.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker