Korsbåndskade

Behandling av korsbåndsskader hos hund

Korsbåndsskader er en av de vanligste årsaker til halthet i bakbeina hos hund. I kneet finnes et fremre og et bakre korsbånd, disse er vesentlige for stabiliteten i kneet. Hvis et av disse korsbåndene ryker (delvis eller fullstendig) blir kneleddet ustabilt eller “slarkete”. Hos hund er det nesten alltid det fremre korsbåndet som ryker. De fleste korsbåndskader skyldes en kronisk betennelse i selve korsbåndet, men det kan også ryke i forbindelse med en akutt skade.

Ustabiliteten i kneet fører til at leddkapselen strekkes unormalt og dette medfører smerter. Et korsbånd som er røket vil aldri gro sammen igjen og skaden er derfor livsvarig. Over tid vil menisken skades, forkalkninger dannes og kneet blir stivt. For å unngå at hunden blir invalid må et kne med korsbåndsskade opereres.

Behandlingsmetoder

Korsbåndsoperasjon

Den enkleste metoden å operere røket korsbånd på, går ut på å stabilisere kneet ved å sette inn en nylontråd utenfor leddkapselen (en form for kunstig korsbånd). Kroppen danner etter hvert arrvev rundt kneleddet som gjør kneet stivt, men også stabilt. Etter en opptreningsperiode på fire måneder vil kneet tåle tilnærmet normal belasting, og hunden skal være bortimot haltfri. Den tradisjonelle metoden egner seg spesielt godt til hunder under 15 kg. For middels store og større hunder vil man ofte anbefale en annen teknikk, som TPLO eller TTA.

TPLO

TPLO-teknikken går ut på å endre biomekanikken i kneet slik at korsbåndet blir overflødig, og dermed trenger man heller ikke å sette inn et kunstig korsbånd. Operasjonen er omfattende, og innebærer bl.a. at toppen av leggbeinet sages over og flyttes et bestemt antall milimeter, før det skrus sammen igjen med stålplate og stålskruer. De første to ukene etter operasjonen holdes hunden i ro. Deretter starter gradvis opptrening med hjemmeøvelser og eventuelt aktiv rehabilitering ved klinikkens rehab-avdeling. Etter ca 4 måneder skal beinet tåle normal belastning.

TPLO egner seg i prinsippet til alle hunder, men er mindre vanlig å bruke på miniatyrraser. Utgangspunktet er at hunden skal bli haltfri, og vi har flere pasienter som etter operasjonen fungerer utmerket selv under hard fysisk belastning (jakthunder, trekkhunder).

TTA (Tibal Tuberosity Advancement)

TTA metoden går ut på å endre retningen på muskeldraget til musklene som strekker kneet. Det gjør at ustabiliteten som forårsakes av korsbåndskaden reduseres. Også her sages det et snitt i leggbeinet, man gjør en forskyvning og fester det igjen med et metallimplantat. Etter rehabilitering er prognosen god. En viss instabilitet gjenstår, og derfor utvikles det noen ganger litt artrose i kneet over tid. TTA kan utføres på hunder av alle størrelser, unntatt de aller største og minste.

Rehabilitering etter korsbåndsoperasjon

Uavhengig av operasjonsmetode ved korsbåndsskade er aktiv rehabilitering avgjørende for resultatet. For eksemple kan fysioterapi eller vanntredemølle benyttes. Ofte har hunden hatt problemer med kneleddet en god stund innen korsbåndet ryker og derfor er det veldig vanlig med stivhet i alle ledd i bakbeinet. Spente, svake eller ømme muskler er også vanlig sammen med ryggplager pga feilbelastning over lengre tid. Alle disse vondtene må det jobbes med over tid etter en operasjon og derfor er rehabilitering en viktig del av behandlingen.  

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker