Øyeundersøkelser for hund og katt (oftamologi)

Oftamologi er læren om øyesykdommer. Symptombildet ved forskjellige øyesykdommer oppfattes ofte likt i form av at fargeforandringer i øynene, kniping eller renning fra øynene, ofte er det eier kan registrere.

Undersøkelse ved hjelp av spesielle instrumenter som forstørrer og gjør det mulig å se de ulike strukturene inne i øyet, samt måling av parametere som trykk og tåreproduksjon, er nødvendig for riktig diagnose og behandling.

Alle Evidensias dyreklinikker og dyresykehus listet under tar imot henvisninger fra veterinære allmennpraktikere og klinikker over hele landet for utredning og behandling av dyr med øyerelatert sykdom.

Egen landsdekkende øyeavdeling ved Evidensia Oslo Dyresykehus

Ved Evidensia Oslo dyresykehus sin nye øyeavdeling, vil det være 3 veterinærer som sammen med et team av dyrepleiere og assistenter, jobber med øyehelse og øyesykdom hos kjæledyr på heltid. Teamet. «Øyedyrlegene» ved EODS merker en økt pågang både fra kollegaer og dyreeiere som søker ekspertise for hjelp med øyeproblemer hos kjæledyr.

Les mer om den nye statsingen

Spesialister og spesialkompetanse

«Autoriserte øyelysere» er veterinærer som har gjennomgått et nordisk etterutdannelsesopplegg over flere år og avlagt avsluttende eksamen i læren om arvelige øyesykdommer hos hund og katt. Det er 27 autoriserte øyelysere i Norge. En øyelysing er en screeningundersøkelse av øynene hvor hovedfokus er å diagnostisere arvelige øyesykdommer.

Diplomater er veterinærer som har gjennomgått et amerikansk eller europeisk etterutdannelsesopplegg innen et gitt fagfelt, for eksempel oftalmologi, som er læren om øyet og dets sykdommer. Det er 3 diplomater i veterinær oftalmologi i Norge.

Øyerelaterte sykdommer (oftamologi)

Vi tar imot henviste øyepasienter innen blant annet følgende kategorier:

 • Øyelysing
 • Corneaulcus som ikke gror / recidiverer
 • Smeltende ulcus
 • Perforerende corneasår
 • Fremmedlegeme i cornea
 • Keratitt
 • Uveitt
 • Entropion / Ektropion
 • Ectopiske cilier / Disticiasis / Trichiasis
 • Cherry eye
 • KCS som ikke responderer tilstrekkelig på tradisjonell behandling
 • Glaukom
 • Buphtalmos
 • Retrobulbær abscess
 • Intraoculær blødning (feks ultralyd av øyet)
 • Blindhet

Noe du lurer på som ikke står på listen? Ta kontakt med oss!

Flere og flere dyreeiere søker ekspertise for hjelp med øyeproblemer hos kjæledyr. Vi tar i mot henviste pasienter med de fleste øyerelaterte sykdommer for utredning og/eller behandling.

Dyreklinikker som tilbyr denne tjenesten

Vennligst vent mens vi laster inn våre dyreklinikker