Cherry eye hos hund

Cherry eye = prolaps av kjertelvevet i det tredje øyelokket.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Hva er cherry eye?

Mange pattedyr inkludert hunder har et tredje øyelokk som ligger under det nedre øyelokket i øyekroken mot snuten. I dette tredje øyelokket finnes et kjertelvev (også kalt nictitating membran) som produserer store deler av tårevæsken som fukter øyet. Så mye som 40% av tårevæsken produseres her. Kjertelen kan prolabere (ploppe ut) ved tilstanden vi kaller cherry eye. Navnet kommer av utseendet, fordi det prolaberte vevet likner på et kirsebær i øyekroken. Tilstanden kan dekke store deler av øyet, eller kun så vidt stikke opp og i noen tilfeller kan det komme og gå.

Årsaker til cherry eye hos hund

Årsaken til at vevet prolaberer mistenkes å være at det fibrøse vevet som holder kjertelen på plass er litt svakere hos enkelte individer. Noen raser er mer disponert enn andre. Dette gjelder blant anent cocker spaniel, bulldog, boston terrier, beagle, blodhundraser, lhasa apsos, shih tzus og andre raser med kort snuteparti. Tilstanden er sjelden hos katt, men forekommer og det finnes en liknende tilstand hos kanin. Cherry eye kan komme på det ene eller begge øyne. Det kan også oppstå på hvert av øynene på ulike tidspunkt i livet. Man har så langt ikke klart å identifisert noen arveliggenfeil.

Behandling

På et tidlig stadium kan det være tilstrekkelig med massasje utenfor nedre øyelokk og eventuelt dryppe med øyedråper som inneholder kortison. I mange tilfeller vil tilstanden likevel kreve kirurgisk behandling hvor man fester kjertelvevet tilbake nedenfor øyelokksranden. Øyet blir ofte sekundært infisert om hunden går med cherry eye over litt tid ettersom tåreproduksjonen blir forstyrret og hunden dermed får tørre øyne.

Kirurgi

Det finnes mange ulike kirurgiske fremgangsmåter. Den vanligste er å lage en «lomme» i det tredje øyelokket som kjertelvevet sys ned i. På denne måten håper man å feste kjertelvevet på nedsiden av øyelokket uten å forstyrre tåreproduksjonen. Det er ca 4% risiko for at vevet kan prolabere på nytt slik at øyet må opereres på nytt. Den vanligste komplikasjonen etter kirurgisk behandling av er at tåreproduksjonen blir permanent forstyrret slik at hunden ender opp med et tørt øye. I disse tilfellene vil man måtte dryppe øyet med tåreerstatningsvæske resten av hundens liv. Det er ikke uvanlig at en hund som har hatt cherry eye på ett øye får samme tilstand på det andre øye senere i livet.

Slik ser cherry eye ut hos hund etter en operasjon. Øyet vil se helt normalt ut etter ca. 2 uker.