Vaksinasjon av katt

Vaksinasjon av katt anbefales årlig. Katter som ferdes ute, er utsatt for smitte fra andre katter. Innekatter kan også bli smittet via mennesker som har kommet i kontakt med smittestoff. For å unngå at katten din blir syk og sprer smitte videre, bør den vaksineres. I Norge er det vanlig å vaksinere mot kattepest, katteinfluensa og evt chlamydia-infeksjon.

Årlig vaksinasjon av katter beskytter de mot alvorlige smittsomme sykdommer

Vaksine til katt

Anbefalt vaksinasjonsregime vil kunne variere noe avhengig av type vaksine, smittepress, kattens forhistorie, om det er en inne- eller utekatt med mer. Vi anbefaler derfor at du kontakter din faste veterinær for å få en anbefaling tilpasset ditt hundehold.

Som regel sees ingen bivirkninger, men enkelte katter, særlig kattunger, kan være litt utilpass en dag eller to. Alvorlige reaksjoner på vaksinen er svært sjeldne, og kommer gjerne noen minutter etter vaksineringen. Pass derfor på katten den første halvtimen etter vaksinering, og ta umiddelbart kontakt med dyreklinikken dersom den skulle bli dårlig.

Rabiesvaksinasjon

Ved utenlandsopphold med retur til Norge, må katten være vaksinert mot rabies.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten