Vaksinering av katt

Vaksinasjon er en selvfølgelighet for den ansvarlige dyreeier. De til enhver tid gjeldende vaksinasjonsanbefalinger påvirkes av smittesituasjonen i et område. Videre skal det gjøres en individuell vurdering av om dyret trenger vaksine basert på smittepress og immun-status.

Uavhengig av vaksine, anbefaler vi at alle katter får en årlig veterinærundersøkelse. Dyrene våre kan ikke si ifra til oss med ord om mindre forandringer og lettere ubehag. En undersøkelse hos veterinær øker sannsynligheten for å fange opp slike ting. Samtidig med undersøkelsen kan vi planlegge et tilpasset vaksinasjonsprogram, med bakgrunn i dyrets livssituasjon.

Vi anbefaler årlig helseundersøkelse og vaksinering av utekatter

Bivirkninger ved vaksine

Det kan forekomme bivirkninger etter vaksine. I de fleste tilfeller er disse av mild og forbigående karakter. Det kan dreie seg om:

  • Nedsatt matlyst
  • Moderat temperaturstigning
  • Slapphet
  • Ømhet

I sjeldne tilfeller sees mer alvorlige tilstander som:

  • Kløe
  • Pusteproblemer
  • Oppkast
  • Diaré
  • Kollaps

I slike tilfeller må dyrlege kontaktes umiddelbart. Dersom ditt dyr ha hatt alvorlig bivirkning etter vaksine, må det foretas en nøye vurdering av om det i det hele tatt skal vaksineres igjen.

Selv om det i svært sjeldne tilfeller forekommer alvorlige bivirkninger etter vaksinasjon, er det ingen tvil om at vaksiner er en viktig faktor i å redusere antallet alvorlige sykdommer etter smitte – og at de redder et høyt antall liv hvert år.

Hvorfor bør katten min vaksineres?

Katter, som ferdes ute, er utsatt for smitte fra andre katter. Innekatter kan også bli smittet via mennesker som har kommet i kontakt med smittestoff. For å unngå at katten din blir syk og sprer smitte videre, bør den vaksineres.

Hva bør katten vaksineres mot?

Vanligvis anbefaler vi en kombinasjonsvaksine mot kattepest, katteinfluensa og chlamydia-infeksjon. Ved utenlandsopphold med retur til Norge, må den også være vaksinert mot rabies.

Når bør katten vaksineres?

Kattunger bør vaksineres to ganger med 4 ukers mellomrom, for eksempel ved 8 og 12 ukers alder, eller ved 12 og 16 ukers alder. Vi anbefaler årlig revaksinering.

Skjemaet viser intervaller for vaksiner og ormekurer for din kattunge. Dette er kun en veiledning – spør din veterinær om hvilke vaksiner din katt bør få.

Last ned: Veiledning for vaksiner og ormekurer for katter

Er det noen risiko forbundet med vaksineringen?

Som regel sees ingen bivirkninger, men enkelte katter, særlig kattunger, kan være litt utilpass en dag eller to. Alvorlige bivirkninger er svært sjeldene. En reaksjon på vaksinen kan forekomme noen minutter etter vaksinasjonen mens katten fortsatt befinner seg på klinikken og kan tas vare på.