Dyrepleier utfører gratis tannsjekk ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus

Evidensia Sørlandet Dyresykehus

Dyresykehus i Kristiansand med akuttvakt

I dag: Døgnåpent

Akuttvakt

Man- Fre 08:00-18:00,  Lør 09:00-15:00 (kun timebestilling). Akuttvakt utenom ordinære åpningstider, alle dager, hele året.

Medarbeidere

Erling Frivold

Klinikkleder og Veterinær

Erling Frivold

Erling ble utdannet fra Norges veterinærhøgskole i 1992 og har jobbet i Kristiansand siden 1997. Han er interessert i alle former for diagnostikk og spesielt hjertemedisin. Erling har etterutdanning innen indremedisin og nevrologi. 
Les mer om Erling
Tone Ihle

Veterinær

Tone Ihle

Øyelyser

  Tone ble ferdig utdannet veterinær fra Tierärtzliche Hochschule Hannover 1997 og har siden da opparbeidet seg en imponerende CV. Etter 2 år i legemiddelbransjen startet hun ved Grimstad Dyreklinikk. De siste 15 årene har Tone jobbet i en ren smådyrklinikk med hovedfokus på øyne og indremedisin. I 2014 ble hun ferdig utdannet som autorisert øyelyser.   Tone har vært på en rekke kurs innen forskjellige fagområder i smådyrmedisin. De siste 10 årene har hovedfokuset både på kurs og pasienter vært innen fagfeltet øyne. I november 2021 startet hun på en «Executive Master in Veterinary Ophthalmology» som avsluttes i april 2022. I tillegg til å utføre øyelysing, tar Tone tar imot henvisninger innen øyesykdommer og øyeskader. Tone kommer til å jobbe tett med øyeavdelingen vår ved Evidensia Oslo Dyresykehus, som er landets største øyeavdeling for smådyr.   ERFARING 2020-2022 Unisvet. Milano, Italia: Executive Master in Veterinary Ophthalmology 2017 – 2018: Lektor, Sam Eyde Vgs. Undervisning i Naturfag og Matte. Deltidsjobb. 1999 – 2021 Veterinær, AniCura Dyreklinikk Grimstad: Medeier av klinikken fra 2006 til 2014. Autoriser øyelyser fra 2014. Daglig leder fra 2019-2021. 2016 – 2017 Universitetet i Agder: Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med naturfagdidaktikk. Praksis på Dahlske videregående skole og Grimstad Ungdomsskole 1991– 1997: Veterinærmedisin, Tierärtztliche Hochshule Hannover, Tyskland   KURS 2001 Lidelser hos hund og katt hvor diett inngår i behandlingen 2001 Reproduksjon, obstetrikk, pediatri 2002 Cardiologi hund/katt 2003 Laboratoriemedisin i smådyrpraksis 2003 ESAVS indremedisin kurs I 2003 Kattesykdommer 2004 ESAVS indremedisin kurs II 2004 Small animal thoracic radiology 2004 Neurologi for smådyrpraktikere 2005 ESAVS indremedisin kurs III 2005 Glaucoma (Nordisk øyekurs) 2006 Undersøkelse, diagnostikk og behandling av kritisk syke hunder og katter 2007 Indremedisinske utfordringer hos katt 2007 Utredning av nevrologiske kasus, hund og katt 2008 Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i abdomen 2009 Øyelysing, diagnose og bedømming (nasjonalt øyekurs) 2009 Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i urogenitalsystemet 2010 Kurs i øyesykdommer hos smådyr 2010 Eye diseases in exotic animals (nasjonalt øyekurs) 2010 Cornea pathology, Retinal disease process (nordisk øyekurs) 2011 Glaukom (nasjonalt øyekurs) 2011 Practical applications for advanced ophthalmic diagnostician (nordisk øyekurs) 2012 Surgery of the adnexa in dogs and cats and Anesthesia for ocular surgery made practical (nordisk øyekurs) 2013 Uveitis in dogs and cats (nasjonalt øyekurs) 2013 Neuro-ophthalmology and hereditary eye diseases (nordisk øyekurs) 2014 Øyesykdommer på katt. Ellen Bjerkås (nasjonalt øyekurs) 2014 Congenital Eye disorders (nordisk øyekurs, Malmø) 2014 Workshop Ultrasound (Malmø) 2016 Glaucoma, lens luxation and other disasters in dogs and cats. Christine Heinrich and Gillian McLellan (nordisk øyemøte i Bergen) 2017 Cornea and corneal diseases. Simon Pot. (nasjonalt øyekurs) 2018 Eyelid and Corneal Surgery. Praktisk kurs. London. Ben Blacklock. 2018 Augenchirurgie, OP am äusseren Auge (praktisk kurs). Opthalmologische Notfälle. 2018 Retinopathies. (Nordisk øyemøte, Visby) 2019 Mikrokirugikurs, Rick Sanchez, Caceres, Spain 2019 Lid surgeries. Sharing tips and experiences. Dr. Ingrid Allgoewer. 2019 Vision and Blindness. (nordisk øyemøte, Finland) Nov 2021-April 2022 Excecutive Master in Ophthalmology. Unisvet, Italy. Kursleder Rick Sanchez.
Les mer om Tone
Dr. Krisztina Kungl

Veterinær, PhD

Dr. Krisztina Kungl

Krisztina ble uteksaminert ved Fakultetet for veterinærmedisin, Wroclaw universitetet i 1997. Hun har siden da hatt stor interesse for indremedisin og ernæring, og fullførte doktorgraden sin i 2006. Både i Polen og ved Budapest undervisningsdyresykehus var hun en del av det indremedisinske teamet for katter og hunder, hvor hun også har mange års erfaring med klinisk praksis. Hun har i flere år vært foreleser for veterinærstudenter innen klinisk patologi, patofysiologi og ernæringsrelaterte emner innen indremedisin. Hun var også medforfatter av lærebok for indremedisin. ERFARING 2008-2020: University of Veterinary Medicine, Budapest, Ungarn Leder for undervisning, Avdeling for klinisk patologi og onkologi Senior foreleser, Avdeling for klinisk patologi og onkologi Assisterende foreleser, Avdeling for indremedisin 2007–2008: Veterinær, Hungarian Food Safety Office (HFSO), the Hungarian partner institution of the European Food Safety Authority (EFSA)   2006-2007:   Veterinary Affairs Manager, Hill’s Pet Nutrition Central and Eastern Europe with Russia (CEER) 2002-2006: Doktorgradsarbeid innen ernæring, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland  Phd thesis: «Effects of dietary supplementation of w3 and w6 fatty acids on hair, coat and skin in the healthy dog» 1997–2006: Department of  Internal a nd Parasitic Diseases  with Clinic For  Horses, Dogs  and  Cats, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland  1997: Doctor of Veterinary Medicine (DVM), Faculty of Veterinary Medicine, Wroclaw university of Life Sciences, Polen KURS En rekke kurs innenfor tema indremedisin, ernæring, anestesi og onkologi, blant annet årlig deltakelse ved konferansen for polske smådyrsveterinærer (PSAVA) PUBLIKASJONER En rekke publikasjoner om ulike tema innen feltene indremedisin, onkologi og ernæring.
Les mer om Dr.
Foto: Tomm W. Christiansen

Veterinær, PhD

Dr. Barbara Esteve Ratsch

Dr. Barbara Esteve Ratsch har studert veterinærmedisin i Spania og Østerrike. Hun startet å jobbe innen akutt- og intensiv medisin, men skjønte fort at det var smertebehandling og rehabilitering som interesserte henne. Hun har derfor opparbeidet seg lang erfaring og innehar mye kunnskap innenfor fysikalsk medisin, rehabilitering og sportsmedisin. I mer enn 15 år har Dr. Barbara fokusert på dette området. Hun har blant annet vært involvert i opprettelsen av Center for Animal Mobility ved LMU Munich i Tyskland, hvor hun selv jobbet som senterleder fra 2018-2019. Videre holder hun flere kurs og workshops innen sitt spesialfelt gjennom Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL). Hun driver også med akkreditert etterutdanning av dyrepleier innen fysioterapi i Tyskland.  Dr. Barbara startet hos oss i april 2021, og er leder for avdelingen for fysikalsk medisin, rehabilitering og sportsmedisin ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus. Hun jobber tett sammen med med hele vårt veterinære team, både i evaluering, behandling og oppfølging av pasienter. Hun mottar også henvisninger fra andre veterinærer. Dr. Barbara brenner for å gi dyr best mulig livskvalitet, og ønsker å oppnå best mulige resultater sammen med både dyret og dyreeier. ERFARING CCRP (Certified Canine Rehabilitation Practitioner) Akademisk ekspert innen veterinærmedisin og rehabilitering hos hund (Østerrike) Sertifisert veterinær akupunktør (Germany) Leder, Center for Animal Mobility, LMU Munich Faculty Member, Veterinary Academy for Higher Learning Leder, fysioterapiutdannjng for dyrepleiere, VMPT Tyskland
Les mer om Dr.
Kuba Letek

Veterinær

Kuba Letek

Kuba ble uteksamniert i 2006 ved University of Life Science i Lublin, Polen. Han har siden dag én arbeidet i klinisk praksis og har opparbeidet seg bred erfaring. Siden 2012 har fokuset vært rettet mot avansert ortopedi og bløtvevskirurgi (inkl. laserkirurgi). Kuba har i tillegg til ortopedi, stor kompetanse på kanin og smådyr, reptiler og andre eksotiske dyr. ERFARING 2021- Veterinær ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020- Veterinær ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2020. Veterinær ved Evidensia ved Søgne Dyreklinikk 2016-2019 Veterinær vedGrim Torv Veterinærhus  2012-2015- Veterinær og eier CEO 2009-2012- Veterinær ved VET-MEDICA Animal clinic, Rzeszow, PL, co-founder.  2006-2009- Veterinær ved Jamnij Animal Clinic, Rzezow PL -co.founder.  KURS 2021- ISVPS- General Practitioner Certificate in Small Animal Surgery (GPCertSAS) 2019. BioMedtrix- Total hip Replacement- BFX/CFX Universal Hip Workshop at Oquendo Center Las Vegas, 2019. BioMedtrix – Total Hip Replacement – CFX Micro & Nano Hip Workshop at Oquendo Center Las Vegas, USA November 2019 2019. BioMedtrix I-Loc IM Fixator workshop at Oquendo Center November Las Vegas , USA November 2019 2019. KYON Management of Patellar Luxation & Patellar Groove Replacement course , KYON Bioskills Lab , Boston, USA 25-26.07.2019 2017. AOVET Master Course – Masters in Small Animal – Advanced pelvic limb corrective osteotomies, Edinburgh, United Kingdom, 17 May 2017 – 19 May 2017 2017. AOVET Masters Course – Special Focus on Small and Toy Breed dogs orthopedics , Dubrovnik, Croatia, 30 Apr 2017 – 03 May 2017 2017. one-on-one Advanced Orthopedics Education Program with Massimo Petazzoni est. 2017 up to date , Clinica Veterinaria Milano Sud, Peschiera Borromeo Mi, Italy : procedures: TPLO adv. , DPO, THR , PGR , MPL, DFO, DTO, PTO , complex osteosynthesis – education includes Kristine Hansen, AVN – Orthopedic Team project 2012-2015. Advanced Stem Cell Therapy – extensive courses and certification; Kemilev Labs,PL , VetStemCell Labs,PL , Orthokine iRAP, DE 2012-2015. Regenerative procedure in soft tissue post-surgery therapy certification Kemilev Labs,PL , VetStemCell Labs,PL , Orthokine iRAP, DE –
Les mer om Kuba
Ida Rolandsen

Veterinær

Ida Rolandsen

Ida ble uteksaminert i mars 2018 fra University of Veterinary Medicine, Budapest Ungarn. Hun flyttet så til Sørlandet for å jobbe ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk i april 2018. Interressefelter inkluderer smådyrssykdommer, indremedisin og bløtvevskirurgi. Ida er spesielt opptatt av åpen kommunikasjon og fokus på god individuell opparbeiding av kasus, og nær oppfølging av både dyr og eier.   ERFARING 2021: Veterinær; Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2018: Veterinær; Evidensia Kristiansand Dyreklinikk, Evidensia Søgne Dyreklinikk KURS 2019- : IVC Graduate Academy Clinical Pathology- a practical and clinical approach, Online 2021 Diagnostic imaging , Online 2020 Anesthesia for the new graduate , Online 2020 Surgical skills module 2 v Tony Ryan, Online 2020 Emergency and critical care v Kris Gommeren: basics and reflexes in practice, Online 2020 Preventative healthcare, online 2020 Idexx  labratory diagnostics, online 2020 Case based dentistry, Amsterdam 2020 Coping in practice, Amsterdam 2020 Surgical skills, v Tony Ryan, København 2019 Practical communication m Roeland Wessles, Amsterdam 2019 2017: HD/AD-røntgen, NKK 2017: Vaksinekurs, MSD DyrKatten Caspian 
Les mer om Ida
Foto: Tomm W. Christiansen

Veterinær

Jennie Løvheim

Jennie er utdannet veterinær fra Warszawa, Polen i 2017. Hun jobbet 1,5 år som veterinær i Sandefjord, før hun flyttet sørover til Kristiansand. Her jobbet hun i Randesund før hun begynte hos oss i april 2021. Jennie har god erfaring innen poliklinikk. Interessefelt er kirurgi, ultralyd og indremedisin. Det viktigste for Jennie  er å jobbe for at alle dyr skal føle seg trygge på klinikken, samt god kommunikasjon med deres eiere. På den måten kan eiere føle at dyrene deres blir overlatt i gode og trygge hender.   ERFARING 2021-: Veterinær, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2018: Veterinær, AniCura Randesund Dyreklinikk 2017: Veterinær, Din Dyreklinikk AS i Sandefjord 2017: Veterinær, uteksaminert fra Warszaw University of Life Sciences, Polen   KURS 2019: Practical Small Animal Ultrasonography (AniCura Continuing Education); Novara, Italia 2019:  «Do’s and Dont’s» innen tannbehandling (SVF – Sørlandets veterinærforening); Kristiansand, Norge 2019:  Kommunikasjonskurs (AniCura); Kristiansand, Norge 2019:  Røntgenkurs HD/AD  (NKK og Den norske veterinærforening); Oslo, Norge 2019:  Dentistry for the general practice (Accessia Academy ): Halmstad, Sverige 2018:  Kurs i anestesi og smertelindring  (AniCura Continuing Education); Kristiansand, Norge 2016:  First Coast No More Homeless Pets Spay & Neuter Externship; Jacksonville, Florida 2013:  Worldwide Experiences Vets go Wild, Dr. William Fowlds ; Sør-Afrika DyrHunden Jax
Les mer om Jennie
Nora Amalie Hægeland

Veterinær

Nora Amalie Hægeland

Nora Amalie Hægeland er utdannet veterinær ved  Veterinær ved University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Tsjekkia. Nora startet ved Evidensia Søgne dyreklinikk på midlertidig lisens i 2020. Hun har siden jobbet en periode som vaktveterinær ved Evidensia Vestfold Dyrehospital, før hun starter hos Evidensia Sørlandet Dyresykehus 1. juni 2021   ERFARING 2020: Utdannet veterinær ved University of veterinary and pharmaceutical sciences Brno, Tsjekkia 2019: Klinikkassistent, Anicura Vennesla 2017-2018: Dyrepasser (lemur, ekornaper og dåhjort), Dyreparken i Kristiansand   KURS 2020: Røntgenkurs HD/AD (NKK og Veterinærforeningei); Oslo Diverse mindre kurs innen kattesykdommer, urinveier, hematologi osv. Erfaring        
Les mer om Nora
Celina Nicole Skarbø

Veterinær

Celina Nicole Skarbø

Celina er uteksaminert veterinær fra Wroclaw, Polen i februar 2020. Hun har tidligere erfaring fra smådyrklinikk i Agder, før hun startet hos oss sommeren 2021. Celinas interessefelt inkluderer odontologi, indremedisin med fokus på neurologi og hun er spesielt glad i kattepasientene våre. Hun ønsker større fokus på kattehelse og kattevelferd, og jobber for at spesielt disse pasientene skal tas i mot på klinkken på en trygg og stressfri måte.   ERFARING 2014-2020: Autorisert veterinær, Wroclaw University of Life Sciences, Polen   KURS 2020: SVF høstkurs i akuttmedisin 2020: Accesia Ekstraksjonskurs 2018: VetCo Small Animal Intensive Care seminar 2018: VetCo Orthopedic Conference 2017: SVF høstkurs i odontologi Diverse andre mindre kurs innen en rekke områder
Les mer om Celina
Elise Nerland Bakkeli

Veterinær

Elise Nerland Bakkeli

Elise ble utdannet som veterinær fra University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Košice, Slovakia, i juni 2021. Under studietiden jobbet hun hos våre kollegaer på Evidensia Dyreklinikk Lillehammer. Fra hun ble ferdigutdannet har hun jobbet på Sveberg Dyrehospital i Trondheim, før vi nå er så heldige at hun har begynt her hos oss!  Elise sine interesser innen veterinærmedisin er kirurgi, bildediagnostikk og akuttmedisin. 
Les mer om Elise
Marianne Eide Hagen

Veterinær

Marianne Eide Hagen

Marianne ble uteksaminert fra NMBU Veterinærhøgskolen juni 2016.  Hun kommer opprinnelig fra Oslo og jobbet de første årene flere steder på Vestlandet. Hun flyttet sørover sommeren 2019 for å jobbe ved Evidensia Søgne Dyreklinikk. Sommeren 2022 startet hun å jobbe ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus og Evidensia Kristiansand Dyreklinikk, og jobber 50% på hver av avdelingene. Marianne har erfaring fra variert smådyrpraksis og har jobbet mye med tenner.  Hun har en stor interesse for oftalmologi (øyne) og har nå startet som øyelyseraspirant ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus.  Marianne tar seg god tid til sine pasienter og sørger for at de får oppfølgingen de måtte trenge. Selv har Marianne labradoren Maia.  Ferdigheter Språk: Norsk og engelsk 2015: Clinical Hematology (DNV, NMBU Veterinærhøgskolen) 2015: Røntgenkurs AD/HD (NKK, NMBU Veterinærhøgskolen) 2015: SVF Høstkurs, tema: den unge hunden 2016: Kurs i medisinsk akutt- og intensivbehandling (SEVU, NMBU Veterinærhøgskolen) 2016: Veterinærdagene på Hamar, tema: akuttmedisin smådyr 2017: Kurs i kaninmedisin (SVF, NMBU Veterinærhøgskolen) 2017: SVF Høstkurs, tema: odontologi 2018: Kurs i oftalmologi (JFA) 2018: SVF Høstkurs , tema: onkologi hos hund og katt 2020: Complications after extractions (Accesia, Sverige) Pågår (2019-2021): IVC Evidensia Graduate Academy Erfaring   UTDANNING: 2010-2016: NMBU Veterinærhøgskolen TIDLIGERE JOBBERFARING: 2016-2019: jobbet som veterinær ved Karmsund Dyrehospital i Haugesund Sommeren 2016: selvstendig næringsdrivende og kombipraksis i Suldal og Sauda Sommeren 2015: veterinær på midlertidig lisens ved Hardanger Dyreklinikk i Odda 2011-2014: deltid som assistent hos Dyrlegene på Lilleaker
Les mer om Marianne
Mari Anne Andersen

Veterinær

Mari Anne Andersen

Mari Anne ble uteksaminert fra University of Veterinary Medicine i Budapest tidlig 2021. Hun jobbet noen måneder på midlertidig lisens i vår avdeling i Søgne. Etter hun ble uteksaminer har hun jobbet ved Stord Dyreklinikk fram til hun nå har kommet tilbake til oss i Evidensia. Mari Anne vil du møte både på vår avdeling i Kristiansand og på Sørlandet dyresykehus.  Interessefeltene hennes er indremedisin og adferd. ERFARING 2022 - Evidensia Kristiansand Dyreklinikk og Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2021- 2022 Stord Dyreklinikk KURS OG WEBINAR Hd/ad røntgenkurs fra NKK/Veterinærforening ISFM sine kattekurs (webinar) vetforeningens høskurs i 2021 (webinar) Animal Behaviour and Welfare online kurs i regi av University of Edinburg (webinar). 
Les mer om Mari
Alisa Ayranova

Veterinær

Alisa Ayranova

Alisa har over 13 års erfaring innen smådyrmedisin og har alltid hatt interesse for både hunde- og kattesykdommer. Hun trives med faglige utfordringer og ønsker å komme til bunns i alle kasus. Alisa liker stadig å utvikle seg og setter stor pris på jobbens kvalitet. Hennes hovedinteresse er indre medisin. Hun har bred erfaring innenfor hudsykdommer der hun har gjennomført en rekke kurs, blant annet ESAVS Dermatologi 1, 2 og 3. Hun tar også imot pasienter for rutinemessig kirurgi. De siste årene har hun gjennomført en lang og tung etterutdanning i veterinær akupunktur. Etter bestått teoretisk og praktisk eksamen ble hun sertifisert Veterinær Akupunktør i 2022. Hjemme har hun blandingshundene Tessa og Stella, i tillegg til 4 katter. Ferdigheter: · Språk: norsk, engelsk, bulgarsk · 2008 - Diplom for mastergrad i veterinær medisin, Trakia Universitet av Stara Zagora, Bulgaria · 2010 - Blodanalyse på klinikken, Kristiansand Dyrepark · 2010 - Antibiotikapolicy for hudkasus, Kristiansand · 2011 - Medical Imaging of the Joints, Jeløy Dyreklinikk · 2011 - HD / AD kurs, NVH, Oslo · 2011 - Onkologi i smådyrpraksis, SVFs høstkurs, Oslo · 2012 - Dermatologi – hund og katt, SVFs vårkurs, Bergen · 2012 - Den eldre katten, Sørlandets Dyreklinikk, Kristiansand · 2012 - Dermatology 1, ESAVS, Wien, Østerrike · 2013 - Hudsykdommer med flass og skorpedannelse, Sørlandets Dyreklinikk, Kristiansand · 2013 - Kardiologi, NVH, Oslo · 2013 - Dermatology 2, Wien, Østerrike · 2014 - Behandling av otitis extrena og media, Mandal Dyreklinikk · 2014 - Oftalmologi i smådyrpraksis, Veterinærdagene, Kristiansand · 2014 - Dermatology 3, ESAVS, Wien, Østerrike · 2015 - Neurologi 1, ESAVS, Berne, Sveits · 2017 - Internal medisin, ESAVS, Utrecht, Nederland · 2018 - Ultralyd abdomen, Jan F. Andersen kurssenter, Viul · 2019 - Akuttmedisin- hund og katt, Jan F. Andersen kurssenter, Viul · 2020 - Atopisk dermatitt hos hund, Dr. Baddaky, Mandal · 2020-2022 Veterinær akupunktur (Modul 1-5), Brussel, Belgia
Les mer om Alisa
Silje Landsverk Solås

Dyrepleier

Silje Landsverk Solås

Kristine Hansen

Dyrepleier

Kristine Hansen

Camilla Falck

Dyrepleier

Camilla Falck

Emma Voje Christophersen

Dyrepleier

Emma Voje Christophersen

Foto: Tomm W. Christiansen

Dyrepleier

Hanne Brenna

Pati Serwin

Dyrepleier

Pati Serwin

Lena Myking Sætre

Dyrepleier

Lena Myking Sætre

Lene Eskedal Larssen

Dyrepleier

Lene Eskedal Larssen

Anna Elisabet Opedal

Dyrepleier

Anna Elisabet Opedal

Henriette Jortveit

Dyrepleier

Henriette Jortveit

Marion Ramstad

Assistent

Marion Ramstad

Kamilla Ribe

Assistent

Kamilla Ribe

Siv Helga Hansen

Resepsjonist

Siv Helga Hansen