Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss
Kuba Letek og Kristine Hagen ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus

Evidensia Sørlandet Dyresykehus

Dyresykehus i Kristiansand med akuttvakt

I dag: Døgnåpent

Akuttvakt

Mandag-torsdag 08:00-19:00, fredag 08:00-19:00, lørdag 09:00-15:00.
Akuttvakt utenom ordinære åpningstider, alle dager, hele året

Medarbeidere

Emma E. Wright

Klinikkleder/Veterinær

Emma E. Wright

Emma er uteksaminert fra Veterinærhøgskolen NMBU våren 2020. Hun har jobbet flere år ved ulike dyreklinikker i Oslo-området under studiet. Interessefelt inkluderer spesielt i kanin- og gnagermedisin. Hun har vært på flere kurs innenfor temaet, og jobbet tett sammen med kanin- og gnagerkyndige veterinærer gjennom studietiden. I tillegg har hun en interesse for akuttmedisin og odontologi. Emma er opptatt av å ta godt vare på alle pasienter uavhengig av art, og å ha en god dialog og kommunikasjon med eier. ERFARING 2021-: Klinikkleder, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2021-: Veterinær, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020-: Veterinær; Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2019: Veterinær, midlertidig lisens; EMPET Ryen, EMPET Storo, Dyrlegevakta Romerike 2015-2019: Veterinærassistent; EMPET Stabekk, EMPET Ryen KURS 2021: Kaninmedisin, NMBU Veterinærhøgskolen 2020: Small Mammal Essentials, Veterinary CPD 2019: Akuttmedisin, Vestenfjeldske Veterinærforening Diverse kurs innen akuttmedisin, indremedisin, eksotiske dyr, odontologi, infeksiøse sykdommer mm.  
Les mer om Emma
Hanne Høykoll Christiansen

Regionsleder/Veterinær

Hanne Høykoll Christiansen

Hanne ble uteksaminert i mars 2012 fra University of Veterinary Medicine, Budapest Ungarn. Hun har jobbet både i smådyrspraksis og i Mattilsynet. Hennes fagfelt av interesse er hovedsakelig tannhelse  og kirurgi, men jobber også noe i poliklinikken. Hanne trives godt i å jobbe med dyr og mennesker   ERFARING 2021- Klinikkleder og veterinær ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020- Klinikkleder og veterinær ved Evidensia Kristiansand dyreklinikk 2016-2019 Veterinær ved Dyreklinikken Sør 2012- 2015 Førsteinspektør ved Mattilsynet DK, Agder 2012- 2016 2012-2014 Veterinær  ved Agder dyreklinikk, flere vikariater 2013  Veterinær, sommervikar ved Grong dyreklinikk KURS 2020- Prosjektledelse, NMBU 2020- ISFM International Feline Congress 2019- Cytologi og hematologi, FDH 2017- Anestesikurs for veterinærer 2017- Surgery 1, ESAVS 2016- Dentistry 1, ESAVS  2016- Dental extractions, FDH 2015- HD/AD røntgen kurs 2015- Animal welfare at slaughterhouse 2014- Jus forvaltning 2014- Akutt medisin, hund og katt JFA 2014-  Veterinær fagdag, oftalmologi 1 smådyrspraksis 2014- Bløtvevskirurgi 3, kvelder, Anicura akademi Diverse weinar og kveldskurs  
Les mer om Hanne
Tone I. Engelskjønn

Veterinær

Tone I. Engelskjønn

Øyelyser

Tone ble ferdig utdannet veterinær fra Tierärtzliche Hochschule Hannover 1997 og har siden da opparbeidet seg en imponerende CV. Etter 2 år i legemiddelbransjen startet hun ved Grimstad Dyreklinikk. De siste 15 årene har Tone jobbet i en ren smådyrklinikk med hovedfokus på øyne og indremedisin. I 2014 ble hun ferdig utdannet som autorisert øyelyser. Tone har vært på en rekke kurs innen forskjellige fagområder i smådyrmedisin. De siste 10 årene har hovedfokuset både på kurs og pasienter vært innen fagfeltet øyne. I november 2021 startet hun på en «Executive Master in Veterinary Ophthalmology» som avsluttes i april 2022. I tillegg til å utføre øyelysing, tar Tone tar imot henvisninger innen øyesykdommer og øyeskader. Tone kommer til å jobbe tett med øyeavdelingen vår ved Evidensia Oslo Dyresykehus, som er landets største øyeavdeling for smådyr. ERFARING 2020-2022 Unisvet. Milano, Italia: Executive Master in Veterinary Ophthalmology 2017 – 2018: Lektor, Sam Eyde Vgs. Undervisning i Naturfag og Matte. Deltidsjobb. 1999 – 2021 Veterinær, AniCura Dyreklinikk Grimstad: Medeier av klinikken fra 2006 til 2014. Autoriser øyelyser fra 2014. Daglig leder fra 2019-2021. 2016 – 2017 Universitetet i Agder: Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) med naturfagdidaktikk. Praksis på Dahlske videregående skole og Grimstad Ungdomsskole 1991– 1997: Veterinærmedisin, Tierärtztliche Hochshule Hannover, Tyskland   KURS 2001 Lidelser hos hund og katt hvor diett inngår i behandlingen 2001 Reproduksjon, obstetrikk, pediatri 2002 Cardiologi hund/katt 2003 Laboratoriemedisin i smådyrpraksis 2003 ESAVS indremedisin kurs I 2003 Kattesykdommer 2004 ESAVS indremedisin kurs II 2004 Small animal thoracic radiology 2004 Neurologi for smådyrpraktikere 2005 ESAVS indremedisin kurs III 2005 Glaucoma (Nordisk øyekurs) 2006 Undersøkelse, diagnostikk og behandling av kritisk syke hunder og katter 2007 Indremedisinske utfordringer hos katt 2007 Utredning av nevrologiske kasus, hund og katt 2008 Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i abdomen 2009 Øyelysing, diagnose og bedømming (nasjonalt øyekurs) 2009 Diagnostikk og behandling av kirurgiske og medisinske lidelser i urogenitalsystemet 2010 Kurs i øyesykdommer hos smådyr 2010 Eye diseases in exotic animals (nasjonalt øyekurs) 2010 Cornea pathology, Retinal disease process (nordisk øyekurs) 2011 Glaukom (nasjonalt øyekurs) 2011 Practical applications for advanced ophthalmic diagnostician (nordisk øyekurs) 2012 Surgery of the adnexa in dogs and cats and Anesthesia for ocular surgery made practical (nordisk øyekurs) 2013 Uveitis in dogs and cats (nasjonalt øyekurs) 2013 Neuro-ophthalmology and hereditary eye diseases (nordisk øyekurs) 2014 Øyesykdommer på katt. Ellen Bjerkås (nasjonalt øyekurs) 2014 Congenital Eye disorders (nordisk øyekurs, Malmø) 2014 Workshop Ultrasound (Malmø) 2016 Glaucoma, lens luxation and other disasters in dogs and cats. Christine Heinrich and Gillian McLellan (nordisk øyemøte i Bergen) 2017 Cornea and corneal diseases. Simon Pot. (nasjonalt øyekurs) 2018 Eyelid and Corneal Surgery. Praktisk kurs. London. Ben Blacklock. 2018 Augenchirurgie, OP am äusseren Auge (praktisk kurs). Opthalmologische Notfälle. 2018 Retinopathies. (Nordisk øyemøte, Visby) 2019 Mikrokirugikurs, Rick Sanchez, Caceres, Spain 2019 Lid surgeries. Sharing tips and experiences. Dr. Ingrid Allgoewer. 2019 Vision and Blindness. (nordisk øyemøte, Finland) Nov 2021-April 2022 Excecutive Master in Ophthalmology. Unisvet, Italy. Kursleder Rick Sanchez.
Les mer om Tone
Dr. Krisztina Kungl

Veterinær, PhD

Dr. Krisztina Kungl

Krisztina ble uteksaminert ved Fakultetet for veterinærmedisin, Wroclaw universitetet i 1997. Hun har siden da hatt stor interesse for indremedisin og ernæring, og fullførte doktorgraden sin i 2006. Både i Polen og ved Budapest undervisningsdyresykehus var hun en del av det indremedisinske teamet for katter og hunder, hvor hun også har mange års erfaring med klinisk praksis. Hun har i flere år vært foreleser for veterinærstudenter innen klinisk patologi, patofysiologi og ernæringsrelaterte emner innen indremedisin. Hun var også medforfatter av lærebok for indremedisin. ERFARING 2008-2020: University of Veterinary Medicine, Budapest, Ungarn Leder for undervisning, Avdeling for klinisk patologi og onkologi Senior foreleser, Avdeling for klinisk patologi og onkologi Assisterende foreleser, Avdeling for indremedisin 2007–2008: Veterinær, Hungarian Food Safety Office (HFSO), the Hungarian partner institution of the European Food Safety Authority (EFSA)   2006-2007:   Veterinary Affairs Manager, Hill’s Pet Nutrition Central and Eastern Europe with Russia (CEER) 2002-2006: Doktorgradsarbeid innen ernæring, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland  Phd thesis: «Effects of dietary supplementation of w3 and w6 fatty acids on hair, coat and skin in the healthy dog» 1997–2006: Department of  Internal a nd Parasitic Diseases  with Clinic For  Horses, Dogs  and  Cats, Faculty of Veterinary Medicine, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw, Poland  1997: Doctor of Veterinary Medicine (DVM), Faculty of Veterinary Medicine, Wroclaw university of Life Sciences, Polen KURS En rekke kurs innenfor tema indremedisin, ernæring, anestesi og onkologi, blant annet årlig deltakelse ved konferansen for polske smådyrsveterinærer (PSAVA) PUBLIKASJONER En rekke publikasjoner om ulike tema innen feltene indremedisin, onkologi og ernæring.
Les mer om Dr.
Foto: Tomm W. Christiansen

Veterinær, PhD

Dr. Barbara Esteve Ratsch

Dr. Barbara Esteve Ratsch har studert veterinærmedisin i Spania og Østerrike. Hun startet å jobbe innen akutt- og intensiv medisin, men skjønte fort at det var smertebehandling og rehabilitering som interesserte henne. Hun har derfor opparbeidet seg lang erfaring og innehar mye kunnskap innenfor fysikalsk medisin, rehabilitering og sportsmedisin. I mer enn 15 år har Dr. Barbara fokusert på dette området. Hun har blant annet vært involvert i opprettelsen av Center for Animal Mobility ved LMU Munich i Tyskland, hvor hun selv jobbet som senterleder fra 2018-2019. Videre holder hun flere kurs og workshops innen sitt spesialfelt gjennom Veterinary Academy of Higher Learning (VAHL). Hun driver også med akkreditert etterutdanning av dyrepleier innen fysioterapi i Tyskland.  Dr. Barbara startet hos oss i april 2021, og er leder for avdelingen for fysikalsk medisin, rehabilitering og sportsmedisin ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus. Hun jobber tett sammen med med hele vårt veterinære team, både i evaluering, behandling og oppfølging av pasienter. Hun mottar også henvisninger fra andre veterinærer. Dr. Barbara brenner for å gi dyr best mulig livskvalitet, og ønsker å oppnå best mulige resultater sammen med både dyret og dyreeier. ERFARING CCRP (Certified Canine Rehabilitation Practitioner) Akademisk ekspert innen veterinærmedisin og rehabilitering hos hund (Østerrike) Sertifisert veterinær akupunktør (Germany) Leder, Center for Animal Mobility, LMU Munich Faculty Member, Veterinary Academy for Higher Learning Leder, fysioterapiutdannjng for dyrepleiere, VMPT Tyskland
Les mer om Dr.
Kuba Letek

Veterinær

Kuba Letek

Kuba ble uteksamniert i 2006 ved University of Life Science i Lublin, Polen. Han har siden dag én arbeidet i klinisk praksis og har opparbeidet seg bred erfaring. Siden 2012 har fokuset vært rettet mot avansert ortopedi og bløtvevskirurgi (inkl. laserkirurgi). Kuba har i tillegg til ortopedi, stor kompetanse på kanin og smådyr, reptiler og andre eksotiske dyr. ERFARING 2021- Veterinær ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020- Veterinær ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2020. Veterinær ved Evidensia ved Søgne Dyreklinikk 2016-2019 Veterinær vedGrim Torv Veterinærhus  2012-2015- Veterinær og eier CEO 2009-2012- Veterinær ved VET-MEDICA Animal clinic, Rzeszow, PL, co-founder.  2006-2009- Veterinær ved Jamnij Animal Clinic, Rzezow PL -co.founder.  KURS 2021- ISVPS- General Practitioner Certificate in Small Animal Surgery (GPCertSAS) 2019. BioMedtrix- Total hip Replacement- BFX/CFX Universal Hip Workshop at Oquendo Center Las Vegas, 2019. BioMedtrix – Total Hip Replacement – CFX Micro & Nano Hip Workshop at Oquendo Center Las Vegas, USA November 2019 2019. BioMedtrix I-Loc IM Fixator workshop at Oquendo Center November Las Vegas , USA November 2019 2019. KYON Management of Patellar Luxation & Patellar Groove Replacement course , KYON Bioskills Lab , Boston, USA 25-26.07.2019 2017. AOVET Master Course – Masters in Small Animal – Advanced pelvic limb corrective osteotomies, Edinburgh, United Kingdom, 17 May 2017 – 19 May 2017 2017. AOVET Masters Course – Special Focus on Small and Toy Breed dogs orthopedics , Dubrovnik, Croatia, 30 Apr 2017 – 03 May 2017 2017. one-on-one Advanced Orthopedics Education Program with Massimo Petazzoni est. 2017 up to date , Clinica Veterinaria Milano Sud, Peschiera Borromeo Mi, Italy : procedures: TPLO adv. , DPO, THR , PGR , MPL, DFO, DTO, PTO , complex osteosynthesis – education includes Kristine Hansen, AVN – Orthopedic Team project 2012-2015. Advanced Stem Cell Therapy – extensive courses and certification; Kemilev Labs,PL , VetStemCell Labs,PL , Orthokine iRAP, DE 2012-2015. Regenerative procedure in soft tissue post-surgery therapy certification Kemilev Labs,PL , VetStemCell Labs,PL , Orthokine iRAP, DE –
Les mer om Kuba
Ida Rolandsen

Veterinær

Ida Rolandsen

Ida ble uteksaminert i mars 2018 fra University of Veterinary Medicine, Budapest Ungarn. Hun flyttet så til Sørlandet for å jobbe ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk i april 2018. Interressefelter inkluderer smådyrssykdommer, indremedisin og bløtvevskirurgi. Ida er spesielt opptatt av åpen kommunikasjon og fokus på god individuell opparbeiding av kasus, og nær oppfølging av både dyr og eier.   ERFARING 2021: Veterinær; Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2018: Veterinær; Evidensia Kristiansand Dyreklinikk, Evidensia Søgne Dyreklinikk KURS 2019- : IVC Graduate Academy Clinical Pathology- a practical and clinical approach, Online 2021 Diagnostic imaging , Online 2020 Anesthesia for the new graduate , Online 2020 Surgical skills module 2 v Tony Ryan, Online 2020 Emergency and critical care v Kris Gommeren: basics and reflexes in practice, Online 2020 Preventative healthcare, online 2020 Idexx  labratory diagnostics, online 2020 Case based dentistry, Amsterdam 2020 Coping in practice, Amsterdam 2020 Surgical skills, v Tony Ryan, København 2019 Practical communication m Roeland Wessles, Amsterdam 2019 2017: HD/AD-røntgen, NKK 2017: Vaksinekurs, MSD DyrKatten Caspian 
Les mer om Ida
Foto: Tomm W. Christiansen

Veterinær

Jennie Løvheim

Jennie er utdannet veterinær fra Warszawa, Polen i 2017. Hun jobbet 1,5 år som veterinær i Sandefjord, før hun flyttet sørover til Kristiansand. Her jobbet hun i Randesund før hun begynte hos oss i april 2021. Jennie har god erfaring innen poliklinikk. Interessefelt er kirurgi, ultralyd og indremedisin. Det viktigste for Jennie  er å jobbe for at alle dyr skal føle seg trygge på klinikken, samt god kommunikasjon med deres eiere. På den måten kan eiere føle at dyrene deres blir overlatt i gode og trygge hender.   ERFARING 2021-: Veterinær, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2018: Veterinær, AniCura Randesund Dyreklinikk 2017: Veterinær, Din Dyreklinikk AS i Sandefjord 2017: Veterinær, uteksaminert fra Warszaw University of Life Sciences, Polen   KURS 2019: Practical Small Animal Ultrasonography (AniCura Continuing Education); Novara, Italia 2019:  «Do’s and Dont’s» innen tannbehandling (SVF – Sørlandets veterinærforening); Kristiansand, Norge 2019:  Kommunikasjonskurs (AniCura); Kristiansand, Norge 2019:  Røntgenkurs HD/AD  (NKK og Den norske veterinærforening); Oslo, Norge 2019:  Dentistry for the general practice (Accessia Academy ): Halmstad, Sverige 2018:  Kurs i anestesi og smertelindring  (AniCura Continuing Education); Kristiansand, Norge 2016:  First Coast No More Homeless Pets Spay & Neuter Externship; Jacksonville, Florida 2013:  Worldwide Experiences Vets go Wild, Dr. William Fowlds ; Sør-Afrika DyrHunden Jax
Les mer om Jennie
Katarina Desire Solberg

Veterinær

Katarina Desire Solberg

Katarina er uteksaminert fra Veterinæruniversitetet i Budapest februar 2021. Hun har tidligere erfaring fra diverse smådyrsklinikker i hjembyen Bergen, samt at hun har jobbet på akvariet i Bergen. Der hadde hun blant annet ansvar for pingviner og trening av sjøløver. Katarina er interessert i kirurgi og akuttmedisin. Hun har også erfaring med fugler.  Katarina har spesiell interesse for adferd og er opptatt av at dyr og eier skal få den beste mulige opplevelsen hos veterinæren. På fritiden trener hun hundene sine innen fryktfri håndtering.   ERFARING 2021-: Veterinær, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2021: Veterinær; University of Veterinary Medicine, Budapest   KURS 2020: Riktig antibiotikabruk til dyr, NMBU nettkurs 2020: Akuttmedisin, SVF Høstkurs; Oslo 2018: Veterinærdagene, klinisk patologi; Bergen Diverse mindre kurs innen akuttmedisin, indremedisin osv. DyrHundene Monki og BirkArapapegøyen RabalderKattene Bones og Bianca
Les mer om Katarina
Nora Amalie Hægeland

Veterinær

Nora Amalie Hægeland

Nora Amalie Hægeland er utdannet veterinær ved  Veterinær ved University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Tsjekkia. Nora startet ved Evidensia Søgne dyreklinikk på midlertidig lisens i 2020. Hun har siden jobbet en periode som vaktveterinær ved Evidensia Vestfold Dyrehospital, før hun starter hos Evidensia Sørlandet Dyresykehus 1. juni 2021   ERFARING 2020: Utdannet veterinær ved University of veterinary and pharmaceutical sciences Brno, Tsjekkia 2019: Klinikkassistent, Anicura Vennesla 2017-2018: Dyrepasser (lemur, ekornaper og dåhjort), Dyreparken i Kristiansand   KURS 2020: Røntgenkurs HD/AD (NKK og Veterinærforeningei); Oslo Diverse mindre kurs innen kattesykdommer, urinveier, hematologi osv. Erfaring   
Les mer om Nora
Celina Nicole Skarbø

Veterinær

Celina Nicole Skarbø

Celina er uteksaminert veterinær fra Wroclaw, Polen i februar 2020. Hun har tidligere erfaring fra smådyrklinikk i Agder, før hun startet hos oss sommeren 2021. Celinas interessefelt inkluderer odontologi, indremedisin med fokus på neurologi og hun er spesielt glad i kattepasientene våre. Hun ønsker større fokus på kattehelse og kattevelferd, og jobber for at spesielt disse pasientene skal tas i mot på klinkken på en trygg og stressfri måte.   ERFARING 2014-2020: Autorisert veterinær, Wroclaw University of Life Sciences, Polen   KURS 2020: SVF høstkurs i akuttmedisin 2020: Accesia Ekstraksjonskurs 2018: VetCo Small Animal Intensive Care seminar 2018: VetCo Orthopedic Conference 2017: SVF høstkurs i odontologi Diverse andre mindre kurs innen en rekke områder
Les mer om Celina
Silje Landsverk Solås

Autorisert Dyrepleier

Silje Landsverk Solås

Silje startet i praksis ved Kristiansand Dyreklinikk i 2007, og jobbet der fram til hun ble ferdig autorisert dyrepleier fra Hanseberg i Danmark i 2010. Siden har hun jobbet som dyrepleier både i Oslo og Grimstad, før hun returnerte til Evidensia Kristiansand i 2018. Silje har blant annet etterutdanning innenfor tenner og anestesi, og hun er ofte å finne på tannrommet på klinikken. Hun legges fort merke til med sitt sprudlende humør og brede kompetanse, og gjør alltid det lille ekstra for at både pasient og eier skal få en god opplevelse på klinikken.   ERFARING 2021- : Dyrepleier, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2018-: Dyrepleier, Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2016-2018: Dyrepleier, Anicura Grimstad 2012-2016: Dyrepleier, Anicura Lilleaker 2007-2010: Veterinærsygeplejer, Hansenberg DK 2007: Dyrepleierstudent, Kristiansand Dyreklinikk KURS: 2019: Accesia Dentistry 1 2013: Anestesi og smertelindring, 2013 Mindre kurs: Akuttmedisin, sårpleie, laboratorie, blodoverføring, ernæring, økonomi, endokrinologi, rehabilitering, atferd, eksotiske dyr inkl kanin mm. DyrMulte, beagle
Les mer om Silje
Lene Eskedal Larssen

Autorisert Dyrepleier

Lene Eskedal Larssen

Lene ble uteksaminert fra Hansenberg i Danmark 2016. Hun startet sin praksis ved Kristiansand Dyreklinikk i juli 2013 og ble en del av klinikkens faste team etter dyrepleierstudiene. Hennes hovedinteresse innenfor faget er anestesi og analgesi. Til daglig jobber hun mest bak i klinikken med de inneliggende pasientene, og med operasjonspasientene. Hun er klinikkens hygieneansvalig, og har også ansvar for vedlikehold og kvalitetskontroll av laboratorieutstyret på klinikken.   ERFARING 2021- : Dyrepleier, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2016-: Dyrepleier, Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2016: Autorisert dyrepleier, Hansenberg DK   KURS 2019: Anestesi og analgesi etterutdanning, SEVU NMBU Veterinærhøgskolen DyrLene har en eldre sort katt som heter Kleo.
Les mer om Lene
Kristine Hansen

Autorisert Dyrepleier

Kristine Hansen

Autorisert dyrepleier. Kristine ble uteksaminert fra Hansenberg i Danmark 2016 og fikk prisen årets veterinærsygeplejerske 2016. Har siden 2016 jobbet i team sammen med Kuba. Hun har bestått eksamen innen anestesi og smertelindring ved NMBU og har hovedinteresse innen ortopedi. Kristine er for tiden ute i fødselspermisjon.   ERFARING  2021- Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020- Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2020. Evidensia Søgne Dyreklinikk – 2020 Grim Torv Veterinærhus KURS 2019 – Bestått eksamen i anestesi og smertelindring , NMBU Oslo 2019 – Ortopedikurs med Massimo Petazzoni, Italia 2019 – BioMedtrix Total Hip Replacement BFX/CFX universal hip workshop og I-loc Intra Medular fixator i Oquendo Center, Las Vegas USA 2019 – 2nd Symposium Intrauma, Turin, Italia 2019 – KYON management of patellar luxation & patellar groove replacement kurs, KYON bio skills lab, Boston USA 2019 – NDAF vårkurs medikamentregnin og flåttbårne sykdommer, Lillestrøm 2018 – Ortopedikurs med Massimo Petazzoni, Italia 2018 – Ekstern fiksering / osteosynthesis , Warsava Polen 2018 – Nurse Academy Royal Canin, Lillestrøm 2018 – Dechra anaesthesia & analgesia sessions – premedication, opioids and induction agents, Oslo 2018 – Dyrlege konferanse «hvordan man lager en dyre tannklinikk i klinikken» ved Sigbjørn H. Storli, Bergen 2018 – BSA Onkologi, Sverige 2017 – Ortopedikurs med Massimo Petazzoni, Italia 2017 – London VetShow, England 2016 – Sertifikat i medisinsk laser, AIMLA 2014 – NDAF vårkurs i væskebehandling, blodoverføring og monitorering. Oslo
Les mer om Kristine
Camilla Falck

Autorisert Dyrepleier

Camilla Falck

Camilla er autorisert dyrepleier med lang og bred erfaring, samt etterutdanning i anestesi. Camilla har en stor kjærlighet for dyr, og dyrenes velferd på klinikken. Hun strekker seg langt for at de skal få den beste opplevelsen her hos oss. Hun har ekstra flink med katter, og blir ofte hentet inn dersom vi har inne litt utfordrende kattepasienter. Camilla sine interesser er anestesi og inneliggende pasienter. Hun har tidligere jobbet ved Evidensia Bærum Dyrehospital, men er nå tilbake på Sørlandet for å jobbe med oss i Kristiansand. Telefon+ 47 67 18 06 00E-postbaerum@evidensia.noDyrFelix (katt)ErfaringCamilla tok sin utdannelse til dyrepleier ved Norges Veterinærhøyskole, og ble uteksaminert i 2013. Hun er godt i gang med etterutdanning i anestesi og smertelindring ved NMBU. Jobbet på Evidensia Kolsås Dyrehospital siden sommeren 2015.
Les mer om Camilla
Vilde Elise Søvik Weisser

Autorisert Dyrepleier

Vilde Elise Søvik Weisser

Vilde er utdannet autorisert dyrepleier fra Hansenberg i Danmark i juni 2019. Hun startet ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk i 2019, og har siden blitt med over til Evidensia Sørlandet Dyresykehus ved åpningen i mars 2021.  Vilde har en ekstra interesse for de mer eksotiske kjæledyrene, og er ansvarlig for blant annet anestesi av kanin og gnager.   ERFARING 2021- : Dyrepleier, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2019- : Dyrepleier, Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2019: Veterinærsykepleierske, Hansenberg Gymnas   KURS 2020: Small Mammal Essentials Mini Series, Veterinary Cpd Solutions 2018: Ernæringslære, Royal Canin Nurse Academy 2018: Reptiler – vårkurs, NDAF (Norsk Dyrepleier- og Assistentforening) Diverse mindre kurs innen ernæring, anestesi, indremedisin osv. DyrJackie, leopardgekko
Les mer om Vilde
Ida Maria Kristoffersen Stallemo

Autorisert Dyrepleier

Ida Maria Kristoffersen Stallemo

Ida Marie begynte hos oss i mai 2021. Hun har tidligere erfaring fra flere smådyrsklinikker, samt har jobbet med regnskap. Hennes interesseområder inkluderer blant annet reproduksjon, noe hun har god kompetanse i etter å ha vokst opp med oppdrett av Risenschnauzer. Du treffer Ida i poliklinikken, bak med våre inneliggende pasienter, på operasjonssalen og på akuttvakten.
Les mer om Ida
Emma Voje Christophersen

Autorisert dyrepleier

Emma Voje Christophersen

Emma Voje Christophersen er utdannet autorisert dyrepleier fra Hansenberg i Danmark, og ble uteksaminert i oktober 2018. Hun har tidligere erfaring fra flere smådyrklinikker, og har det siste året jobbet ved Evidensia Vestfold. Emma er glad i tannbehandling og har akkurat fullført sin etterutdanning innen temaet. Interesser: tannbehandling, anestesi og smertelindring, laboratoriearbeid. Kurs: 2017:  Vedlikehold og stell av instrumenter 2017:  Dermatologi kurs med Dr. Baddaky 2017:  Hud + tarm= sant med Dr. Baddaky 2018: Antibiotika og hygiene 2018: Røntgen, MR og CT 2018: Nurse Academy 2019: Anestesi og smertelindring 2019: Førstehjelpskurs
Les mer om Emma
Foto: Tomm W. Christiansen

Autorisert dyrepleier

Hanne Brenna

Hanne ble ferdig utdannet dyrepleier fra Veterinærhøgskolen NMBU våren 2020. Hun har jobbet blant annet ved Smådyrsklinikken NMBU og i Vennesla før hun startet hos oss ved Evidensia Sørlandet Dyresykehus i april 2021. I tillegg har hun jobbet som dyrepasser i Dyreparken i flere år. Hanne er en hyggelig og imøtekommende dyrepleier som du finner både på dagtid og på akuttvakten ved dyresykehuset.   ERFARING 2021- : Dyrepleier, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2020: Dyrepleier, Anicura Vennesla 2020: Autorisert dyrepleier, Veterinærhøgskolen NMBU 2019: Dyrepleierstudent, Smådyrklinikken NMBU 2016- : Dyrepasser, Dyreparken i Kristiansand   KURS Diverse kveldskurs under studietiden
Les mer om Hanne
Marianne Hoem

Klinikkassistent

Marianne Hoem

I 2019 fullførte Marianne en bachelor utdannelse innen dyrevitenskap ( Animal Science) fra England. Hun har arbeidserfaring fra både kennel og dyrebutikk, og har nå påbegynt en utdannelse som hundetrener. Selv har hun en Golden Retriever som heter Roxy. Det er ofte hennes blide og imøtekommende stemme du møter når du ringer klinikken for å få satt opp time, og du møter henne gjerne i resepsjonen når du kommer til klinikken. Marianne spiller også en viktig rolle innad i klinikken da hun er en svært dyktig veterinærassistent som har god oversikt over alt som skjer på klinikken til enhver tid.   ERFARING 2021- : Klinikkassistent, Evidensia Sørlandet Dyresykehus 2021: Hundetrener innen raser og adferd, Hundelykke Adferdssenter 2020- : Klinikkassistent, Evidensia Kristiansand Dyreklinikk 2016-2019: Bsc Animal Science; Writtle University College, UK   KURS 2018: Canine First Aid, UK DyrRoxy, Golden Retriever
Les mer om Marianne
Foto: Tomm W. Christiansen

Klinikkassistent

Emma Gray

Emma er en blid, serviceinnstilt og en dyktig assistent som tar godt vare på alle to- og firbente rundt seg. Hun startet ved Evidensia Søgne i 2019, og ble med videre til Evidensia Sørlandet Dyresykehus da vi åpnet i mars 2021. En Assistent må ha god kunnskap om det som skjer på undersøkelsesrommene og inne på klinikken. De må vite hvordan man skal håndtere dyr, finne fram riktig utstyr, ha anatomisk forståelse, kunnskap om blodprøvetakning og laboratoriearbeid, samt god kunnskap om hygiene og renhold. Alt dette er Emma veldig dyktig på, og hun spiller derfor en svært viktig rolle i temaet vårt.   ERFARING 2019: Fagbrev, CNC Operatør   KURS 2020: Royal Canine vet nurse academy
Les mer om Emma
Ida Beathe Vatne

Resepsjonist/Butikkansvarlig

Ida Beathe Vatne

Ida Beathe startet som resepsjonist ved Evidensia Kristiansand Dyreklinikk i 2019. Det er ofte hennes blide og imøtekommende stemme du møter når du ringer klinikken for å få satt opp time. Du møter henne gjerne i resepsjonen når du kommer til klinikken. Hun har fokus på at hver enkelt kunde skal føle seg godt ivaretatt hos oss. Ida Beathe ble med over til Evidensia Sørlandet Dyresykehus i august 2021. DyrPia, toller
Les mer om Ida
Ann Jeanette Osmundsen

Resepsjonist og butikkansvarlig

Ann Jeanette Osmundsen

Ann Jeanette er et kjent fjes for noen, da hun de siste årene har jobbet ved Evidensia Søgne Dyreklinikk. Vi er veldig glade for at vi fikk henne med på laget oktober 2021. Det er ofte hennes blide og imøtekommende stemme du møter når du ringer klinikken for å få satt opp time. Og du møter henne gjerne i resepsjonen når du kommer til klinikken. Hun har fokus på at hver enkelt kunde skal føle seg godt ivaretatt hos oss. I tillegg er det hun som har hovedansvar for varebestilling og lagerstyring til klinikkens salgsavdeling. Hun har tidligere jobbet hos Team Tjomsland i mange år og har mange års erfaring med dyr.
Les mer om Ann
Victoria Karlsen Tårud

Klinikkassistent

Victoria Karlsen Tårud

Victoria har flere års erfaring som klinikkassistent ved Arendal Dyreklinikk. Nå har hun flyttet til Kristiansand for å studere til å bli lærer, og vil derfor jobbe kvelder og helger hos oss. Du treffer Victoria i resepsjonen, og hun vil hjelpe til med det meste som trengs ved klinikken. Vi er veldig glade for å ha fått henne på laget!
Les mer om Victoria