Evidensia Oslo Dyresykehus

Ditt akutt- og henvisningssykehus

I dag: Døgnåpent
Akuttvakt

For veterinærer – henvisningsrutiner

Når du henviser en pasient til Evidensia Oslo Dyresykehus for videre utredning eller behandling, bør du vite hvordan vi ønsker å motta henvisning og hva denne skal inneholde. Men like viktig å vite er hva du kan forvente av oss. Hvilke pasienter tar vi imot til hvilke tider, og hvilke pasienter sender vi videre for utredning og behandling andre steder.

Vi mottar henvisning via digitalt skjema eller e-post samt telefon ved akutte tilfeller

Vi mottar henvisning via digitalt skjema eller e-post samt telefon ved akutte tilfeller

Innsendelse av henvisning

Vi har ulike måter å motta en henvisning på.

Ved akutte henvisninger setter vi pris på om det tas telefonisk kontakt med oss før pasienten sendes, slik at vi vet hva som ventes inn.

Henvisningen skal om mulig inneholde

 • Personalia til kunde og dyr
 • Telefonnummer (Telefon nummer må skrives i selve e-posten, da dette ikke kommer med i epikrisen)
 • Det skal stå om vi skal ta kontakt med kunden eller om kunden selv tar kontakt med oss (det beste er om vi kan ta kontakt med kunden)
 • Oppsummering av problemstilling
 • Konkret beskrivelse av hva dyret henvises for
 • Komplett journal
 • Fullstendige prøvesvar
 • Røntgen bilder

Henvisningsskjema

Henvisningstelefon

 • Mandag – fredag kl. 08:00 – 15:30
 • Telefon 22 68 35 00 og tast 2

Håndtering av henviste pasienter ved Evidensia Oslo Dyresykehus

 • Pasienten skal utredes eller behandles for det den er henvist for. Undersøkelser eller behandling utover dette skal avklares med henvisende veterinær / klinikk.
 • Etterkontroller skal utføres hos henvisende veterinær så langt det er mulig.
 • Kunden skal opplyses om at videre / andre undersøkelser eller behandling skjer hos henvisende veterinær.
 • Epikrisen skal sendes til henvisende veterinær uten opphold når dyret reiser. Ny epikrise ved kontroller / prøvesvar.

Pasienter vi henviser videre

En pasient skal tilbys henvisning videre dersom vi ikke har kompetanse på huset til å utrede eller behandle den i tilstrekkelig grad. Vi tar da kontakt med henvisende veterinær.

I noen tilfeller har vi lang ventetid og kunden ønsker å reise et annet sted. Kunden tar da kontakt med sin faste / henvisende veterinær for henvisning et annet sted.

Vi tar ikke imot henvisninger innen

 • Atferdsproblemer (men kan evt. utelukke fysiske problemer)
 • Alternativ medisin
 • Avansert odontologi
 • Ulike leddproteser
 • Hjernesvulster
  • NMBU
 • Scintigraf
  • NMBU
 • MR
  • VetScan
 • Strålebehandling
 • Reproduksjonsproblemer / fertilitetsforstyrrelser / inseminering
  • NMBU
  • Reprohund ved Ragnar Thomassen
 • Utredning av fugler, gnagere og kanin.
  • Kari Lutro (Fugler)
  • Dyrlege Elisabeth Blom (hund, katt, fugl, kanin og gnager)

Hva kan henvisende veterinærer forvente at behandles på vakt?

 • Pasienter med akutte tilstander som må behandles
 • Pasienter med tilstander som vil bli unødig verre om de utsettes til ordinær åpningstid
 • Pasienter med tilstander som er så plagsomme at de med fordel kan behandles før ordinær åpningstid
 • Pasienter med uklart symptombilde, men hvor en alvorlig tilstand ikke er usannsynlig
 • Dersom eieren ønsker behandling, forutsatt at det ikke går ut over pasientsikkerheten for andre og mer alvorlige tilfeller

Hva kan henvisende veterinærer forvente at behandles på natt?

 • Pasienter med akutte tilstander som må behandles
 • Pasienter med tilstander som vil bli unødig verre om de utsettes til dagtid
 • Pasienter med tilstander som er så plagsomme at de med fordel kan behandles før dagtid
 • Pasienter med uklart symptombilde, men hvor en alvorlig tilstand ikke er usannsynlig, og det er fare for alvorlige komplikasjoner ved å vente til dagtid
 • Dersom eier er bekymret og ønsker behandling, forutsatt at det ikke går ut over pasientsikkerheten for andre og mer alvorlige tilfeller
 • Det er kun akutte operasjoner som ikke kan vente som skal utføres på natt. Øvrige skal utføres på dagtid.
 • For eksempel:
  • Magedreining
  • Keisersnitt
  • Miltruptur
  • Mistanke fremmedlegeme, med alvorlig allmennpåkjenning
  • Mistanke peritonitt
  • Akutt abdomen med markert allmennpåkjenning
  • Pyometra
  • Urinstein i urinrøret
 • Innlagte pasienter som ikke er stabile
 • Medisinsk behandling av innlagte pasienter

Velkommen til oss med din henvisning!