Evidensia Trondheim Dyresykehus

Dyresykehus med Trøndelags beste tilgjengelighet

I dag: Døgnåpent

Priser 

Grunnkonsultasjon Kr 990,-
Helseundersøkelse med vaksinering Kr 880,-
Valpe/kattungepakke (ink, helseundersøkelse med vaksinering, IDmerking, evt nødvendige resepter og helseattest) Kr 1487,-
Kastrering hunnkatt, kun operasjon Kr 2700,-
Kastreringspakke hunnkatt (operasjon, 2 vaksiner, ID-merking) Kr 4250,-
Kastrering hannkatt, kun operasjon Kr 1550,-
Kastreringspakke hannkatt, (operasjon, 2 vaksiner, ID-merking) Kr 2990,-
Utvidet konsultasjon Kr 1900,-
Ultralyd drektighet Kr 1350,-
Røntgen drektighet Kr 1350,-
HD+AD Inkludert sedasjon / HD-rtg Inkludert sedasjon, Kr 2990,- / Kr 2390,-
Kjøring v/hjemmebesøk (vaksine, avliving e.l.) Kr 2150,-
Kveldstillegg for veterinærtjenester i ukedager mellom kl 18-20 Kr 300,-
Kveldstillegg for resepter, kloklipp og ormekurer i ukedager mellom kl 18-20 Kr 200,-
Lørdagstillegg for veterinærtjenester Kr 500,-
Lørdagstillegg for resepter, kloklipp og ormekurer Kr 300,-
Kloklipp sedert/eier holder / Kloklipp to ansatte / Kloklipp inkludert sedasjon Kr 195,- / 375,- / Kr 940,-