Evidensia Trondheim Dyresykehus

dyresykehus med Trøndelags beste tilgjengelighet

Idag: 07:30–20:00

Priser 

 

Valpe- og kattungepakke: Helseundersøkelse med vaksinering, ID-merking, resept ved behov, helseattest og smaksprøve på fôr:   1100,-
(Ved valpe- eller kattungekull koster det kun 375,- for hver femte pasient grunnet klippekortordningen)
Rutinebehandlinger
Helsesjekk med årlig vaksine (Klippekort - hver 5 gang er gratis) Kr 750,-
Grunnkonsultasjon Kr 850,-
Kastrering hunnkatt, pakkepris med operasjon, to vaksiner, ID-chip og etterkontroll Kr 3800,-
Kastrering hunnkatt, kun operasjon Kr 2500,-
Kastrering hannkatt, pakkepris med operasjon, to vaksiner, ID-chip og etterkontroll Kr 2990,-
Kastrering hannkatt, kun operasjon Kr 1550,-
Utvidet konsultasjon Kr 1616,-
Ultralyd, drektighet Kr 1050,-
Røntgen, drektighet Kr 1050,-
HD-røntgen, inkludert sedasjon Kr 2550,-
-AD røntgen i tillegg til HD-røntgen Kr 500,-
Kjøring v/hjemmebesøk (Vaksine, avliving, e.l.) Kr 1751,- ( Tillegg ved lange avstander)
Valpe- og kattungepakke Kr 1100,-
Kveldstillegg for veterinærtjenester i ukedager mellom kl 18-20 Kr 300,-
Kveldstillegg for resepter, kloklipp og ormekurer i ukedager mellom kl 18-20 Kr 200,-
Lørdagstillegg for veterinærtjenester Kr 500,-
Lørdagstillegg for resepter, kloklipp og ormekurer Kr 300,-