Frederik Løland Dolva, Mari Kiil og Ketil Løland Jacobsen ved Evidensia Dyreklinikk Lillehammer
Sentrum Dyreklinikk på Lillehammer er kjøpt opp og blir Evidensia. Her er ledertrioen Frederik Løland Dolva med kona Mari Kiil og eldstemann Ketil Løland Jacobsen. Dacshunden Felin undersøkes av Mari. Foto: Geir Olsen/PR-Operatørene

Evidensia kjøper Sentrum Dyreklinikk på Lillehammer, Otta og i Gausdal

Gir bedre behandlingstilbud til kjæledyrene. 1. oktober tar Europas største veterinærkjede, Evidensia, over de tre familieeide dyreklinikkene til Sentrum Dyreklinikk. Familien skal fortsette å drifte klinikkene, men får nå tilgang på større fagmiljøer, mer strukturerte etterutdanningsløp, samt profesjonelle og moderne systemer.

Alle nåværende ansatte blir med videre, og klinikkene fortsetter å delta i Mjøsvakta med rullerende akuttvakt mellom Gjøvik, Hamar, Brumunddal og Lillehammer. I tillegg vil det bli et tettere samarbeid med døgnåpne Evidensia Oslo Dyresykehus.

– Drift av klinikker på tre forskjellige steder er til tider krevende, og tar mye tid. Da er det veldig fint at vi nå får på plass systemer som gjør at vi kan bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på det vi brenner for; friske dyr og fornøyde eiere, sier klinikkleder Frederik Løland Dolva som presiserer at åpningstidene blir de samme som før.

Kompetanseutvikling og spesialisering

At Sentrum Dyreklinikk blir en del av Evidensia tror Løland Dolva vil være med på å styrke tilbudet.

– Spesielt etter den siste tids bølge av syke hunder ser vi virkelig verdien av kunnskapsdeling på tvers av klinikker. Gjennom tilgang på kompetanse fra hele Evidensia-nettverket vil vi heve kvaliteten på vår behandling av kjæledyrene i enda større grad, sier han.

I dag har Sentrum Dyreklinikk allerede utvidet kompetanse innen flere fagområder. Løland Dolva forklarer at det vil være den samme høye standard for faglig utøvelse i alle avdelingene.

– Gjennom Evidensia får vi bedre muligheter til investeringer og systematisk videreutdannelse, samt mer utstyr og bedre kvalifikasjoner. Dette gir klinikkene større muligheter til å hjelpe dyrene på best mulig måte, forklarer han.

– Dette, kombinert med bedre og mer effektive administrasjonssystemer, gjør at vi kan frigjøre tid til å yte enda bedre hjelp til dyra, sier han.

Veterinær Mari Kiil undersøker hund hos Evidensia Dyreklinikk Lillehammer

Dacshunden Felin undersøkes av veterinær Mari Kiil. Foto: Geir Olsen/PR-Operatørene

Familiebedriften videreføres i ny drakt

Ketil Løland Jacobsen er godt kjent blant alle kjæledyreiere på Lillehammer, Otta og i Gausdal. Han har driftet Sentrum Dyreklinikk siden 1995, men startet å jobbe i smådyrpraksis allerede i 1985. I 2016 ble sønnen hans, Frederik Løland Dolva, og sønnens kone Mari Kiil med på laget.

– Yngre veterinærer må gis de beste muligheter for å utvikle seg inn i fremtiden. Dyreeiernes forventninger blir ikke mindre med årene, og vi må ruste oss for ny teknologi og effektivisering. At vi blir en del av Evidensia nå vil gi oss muligheten til å kunne drive fremtidsrettet, sier Løland Jacobsen.

Country Manager for Evidensia i Norge, Cecilie Ryan Yttreeide, vet at Sentrum Dyreklinikk har en lang historie med mange fornøyde og trofaste kunder. Dette takket være en engasjert stab som tilbyr høy veterinærmedisinsk kvalitet og en god opplevelse for de som besøker klinikkene.

– Noe av det viktigste for oss i Evidensia, når vi inkluderer nye klinikker i kjeden, er at tidligere eier og ansatte fortatt er med i driften. Det er de som best kjenner sine kunder og ikke minst sitt lokale marked. Vi er veldig glade for å kunne inkludere Frederik og hans team i Evidensia, sier Cecilie.

Når klinikkene nå blir en del av Evidensia blir det med Fredrik Løland Dolva som klinikkleder. I tillegg vil han, Ketil Løland Jacobsen og Mari Kiil fortsette som ledergruppe for de tre klinikkene.

 

Fakta om Evidensia Dyrehelse Norge

  • Europas største veterinærkjede
  • Evidensia Dyrehelse Norge er en del av IVC Evidensia, som totalt består av over 1200 dyresykehus og dyreklinikker i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Sveits, Nederland, UK, Irland og Frankrike
  • Over 300 ansatte i Evidensia Dyrehelse Norge fordelt på nå 20 dyreklinikker og dyresykehus
  Dyreklinikker og dyresykehus
  Veterinærer og dyrepleiere
  Pasienter behandles per år