Det er trygt å komme til våre dyreklinikker og nå kan eier også være med inn på behandlingsrommet. Les mer om smitteverntiltakene våre.

Henvisningsrutiner

Henvisningsrutiner

Når du henviser en pasient til Evidensia Oslo Dyresykehus for videre utredning eller behandling, bør du vite hvordan vi ønsker å motta henvisning og hva denne skal inneholde. Men like viktig å vite er  hva du kan forvente av oss. Hvilke pasienter tar vi i mot til hvilke tider, og hvilke pasienter sender vi videre for utredning og behandling andre steder. Her får du oversikten!

Innsendelse av henvisning

Vi har ulike måter å motta en henvisning på.

 • Bruk gjerne vårt digitale henvisningsskjema.
 • Om du ønsker å sende oss henvisning per e-post benytter du henvisning.oslodyresykehus@evidensia.no. Vår hovede-post, oslodyresykehus@evidensia.no, skal ikke brukes til henvisninger, da ikke alle veterinærer har tilgang til denne av sikkerhetshensyn
 • Dersom det ikke er mulig med henvisning per e-post eller digitalt skjema kan kunden ha med henvisning på papir
 • Henvisning på fax er også mulig. Fax nr: 22 68 71 45. Merk gjerne mail/papirer/fax med kontaktperson dersom du på forhånd har vært i kontakt med oss

Ved akutte henvisninger setter vi pris på om det tas telefonisk kontakt med oss før pasienten sendes, slik at vi vet hva som ventes inn.

Henvisningen skal om mulig inneholde

 • Personalia til kunde og dyr
 • Telefonnummer (Telefon nummer må skrives i selve mailen, da dette ikke kommer med i epikrisen)
 • Det skal stå om vi skal ta kontakt med kunden eller om kunden selv tar kontakt med oss (det beste er om vi kan ta kontakt med kunden)
 • Oppsummering av problemstilling
 • Konkret beskrivelse av hva dyret henvises for
 • Komplett journal
 • Fullstendige prøvesvar
 • Rtg bilder

Henvisningsskjema

Henvisningstelefon

 

Mandag – fredag kl 08:00 – 15:30
telefon 22 68 35 00 og tast 2

 

Håndtering av henviste pasienter ved Evidensia Oslo Dyresykehus

 • Pasienten skal utredes eller behandles for det den er henvist for. Undersøkelser eller behandling utover dette skal avklares med henvisende veterinær / klinikk.
 • Etterkontroller skal utføres hos henvisende veterinær så langt det er mulig.
 • Kunden skal opplyses om at videre / andre undersøkelser eller behandling skjer hos henvisende veterinær.
 • Epikrisen skal sendes til henvisende veterinær uten opphold når dyret reiser. Ny epikrise ved kontroller / prøvesvar.

Pasienter vi henviser videre

En pasient skal tilbys henvisning videre dersom vi ikke har kompetanse på huset til å utrede eller behandle den i tilstrekkelig grad. Vi tar da kontakt med henvisende veterinær.

I noen tilfeller har vi lang ventetid og kunden ønsker å reise et annet sted. Kunden tar da kontakt med sin faste / henvisende veterinær for henvisning et annet sted.

Vi tar ikke imot henvisninger innen

 • Adfersproblemer (men kan evt. utelukke fysiske problemer)
 • Alternativ medisin
 • Avansert odontologi
 • Kataraktkirurgi (ikke ennå)
  • NMBU
 • Ulike leddproteser
 • Hjernesvulster
  • NMBU
 • Scintigrafi
  • NMBU
 • MR
  • VetScan
 • Strålebehandling
 • Reproduksjonsproblemer / fertilitetsforstyrrelser / inseminering
  • NMBU
 • Utredning av fugler, gnagere og kanin.
  • Kari Lutro (Fugler)
  • Dyrlege Elisabeth Blom (hund, katt, fugl , kanin og gnager)

Hva kan henvisende veterinærer forvente at behandles på vakt?

 • Pasienter med akutte tilstander som må behandles
 • Pasienter med tilstander som vil bli unødig verre om de utsettes til ordinær åpningstid
 • Pasienter med tilstander som er så plagsomme at de med fordel kan behandles før ordinær åpningstid
 • Pasienter med uklart symptombilde, men hvor en alvorlig tilstand ikke er usannsynlig
 • Dersom eieren ønsker behandling, forutsatt at det ikke går ut over pasientsikkerheten for andre og mer alvorlige tilfeller

Hva kan henvisende veterinærer forvente at behandles på natt?

 • Pasienter med akutte tilstander som må behandles
 • Pasienter med tilstander som vil bli unødig verre om de utsettes til dagtid
 • Pasienter med tilstander som er så plagsomme at de med fordel kan behandles før dagtid
 • Pasienter med uklart symptombilde, men hvor en alvorlig tilstand ikke er usannsynlig, og det er fare for alvorlige komplikasjoner ved å vente til dagtid
 • Dersom eier er bekymret og ønsker behandling, forutsatt at det ikke går ut over pasientsikkerheten for andre og mer alvorlige tilfeller
 • Det er kun akutte operasjoner som ikke kan vente som skal utføres på natt. Øvrige skal utføres på dagtid.
 • For eksempel:
  • Magedreining
  • Keisersnitt
  • Miltruptur
  • Mistanke fremmedlegeme, med alvorlig allmennpåkjenning
  • Mistanke peritonitt
  • Akutt abdomen med markert allmennpåkjenning
  • Pyometra
  • Urinstein i urinrøret
 • Innlagte pasienter som ikke er stabile
 • Medisinsk behandling av innlagte pasienter

 

Velkommen til oss med din henvisning!