Evidensia Tromsø Veterinærsenter

Idag: 08:00–18:00

Vi ønsker å se flere friske og lykkelige dyr,
derfor skal vi være det aller beste for dyrene.

Vi tilbyr avanserte tjenester, topp moderne utstyr og lokaler og et kompetent og faglig personale. Deg og ditt dyrs beste er vår målsetting.

På vårt dyrehospital er det delt venterom for hund og katt, to operasjonssaler, egen tannavdeling, laboratorium, separat oppstalling for hund og for katt, rehabilitering og et eget stille-rom.

Vi legger inn og overvåker syke dyr døgnet rundt dersom nødvendig. Vi er tilgjengelig når du trenger oss og tilbyr døgnvakt på telefon for akutte situasjoner. Klinikken er sertifisert av Den Norske Veterinærforening, som garanterer at vi følger høyeste standarden på vår veterinærpraksis.

Gratis tannsjekk

Undersøkelser viser at ved 2 års alder har 70% av hundene problemer i munnhulen, og ved tre års alder har hele 85% problemer. Dessverre er det slik at alt for mange venter for lenge før de søker hjelp for problemer i munnhulen til dyret. Problemene kan også være svært vanskelige å oppdage, og dyret kan ha opplevd smerte over lenger tid.

Ved å tilby gratis tannsjekk håper vi at flere eiere mer jevnlig får sjekket dyrets tenner, og dermed unngår at påbegynnende problemer utvikler seg. Tannsjekken varer i ca.15 minutter, og det anbefales å bestille time. Vi sees på klinikken.

Øyelysing fredag 21.06.19

Ernst-Otto Ropstad
Spesialist øyesykdommer

Ernst-Otto er spesialist i øyesykdommer og autorisert øyelyser.

Han er Diplomate European College of Veterinary Opthalmology (ECVO) og arbeider til daglig ved Norges Veterinærhøgskole (NVH).

Faglighet og omsorg

Vårt mål er å yte den service vi mener er best for deg og ditt dyr. Dette kan være alt fra avansert diagnostikk og behandling, til samtale, empati og forståelse. Sammen kan vi legge rammene for hva som er det riktige for dere. Hos oss møter du engasjerte og dyktige medarbeidere på telefonen, i resepsjonen og i klinikken. Vi tar alle jevnlig etterutdanningskurs. Vi jobber hele tiden med å optimalisere vår kundeservice, vår faglige kvalitet og for å bevare våre ansattes trivsel og humør.

Sertifisert klinikk

Å være sertifisert av Den Norske Veterinærforeningen er et kvalitets-bevis, som sikrer våre kunder at deres dyr blir ivaretatt etter gjeldende høye standard satt av foreningen. Sertifiseringen har vi fått etter søknad og tilsyn av Veterinærforeningens godskjennelsekomité. Komiteen gjør en grundig gjennomgang av at klinikken tilfredsstiller foreningens krav til høy faglige kompetanse og etterutdanning, er topp moderne utrustet og at alle nødvendige rutiner og hygienekrav følges nøye. Klinikker som er sertifisert blir kontinuerlig fulgt opp og kontrollert, så kunden er sikret at kvaliteten opprettholdes.
Du kan lese mer om klinikksertifisering på Den Norske Veterinærforening sine hjemmesider.

Til Veterinærforeningens sider