Evidensia Trondheim Dyresykehus
Idag: 07:30–20:00

Priser 

 

Valpe- og kattungepakke: Helseundersøkelse med vaksinering, ID-merking, resept ved behov, helseattest og smaksprøve på fôr:   1100,-
(Ved valpe- eller kattungekull koster det kun 375,- for hver femte pasient grunnet klippekortordningen)
Rutinebehandlinger
Helsesjekk med årlig vaksine (Klippekort - hver 5 gang er gratis) kr 725,-
Kastrering hunnkatt, operasjon kr 2400,-
Kastrering hunnkatt, pakkepris med operasjon, to vaksiner, ID-chip og etterkontroll kr 3690,-
Kastrering hannkatt, kun operasjon kr 1490,-
Kastrering hannkatt, pakkepris med operasjon, to vaksiner, ID-chip og etterkontroll kr 2950,-
Grunnkonsultasjon kr 825,-
Utvidet konsultasjon kr 1569,-
Ultralyd, drektighet kr 1020,-
Røntgen, drektighet kr 1020,-
HD-røntgen, inkludert sedasjon kr 2475,-
-AD røntgen i tillegg til HD-røntgen kr 500,-
Kjøring v/hjemmebesøk (Vaksine, avliving, e.l.) Kr 1700,- ( Tillegg ved lange avstander)
Valpe- og kattungepakke 1100,-
Kveldstillegg ukedager mellom kl 18-20 200,-
Lørdagstillegg 300,-