Døgnåpent

For et døgnkontinuerlig tilbud til våre pasienter, er vi bemannet døgnet rundt – året rundt. Dermed kan vi sikre et best mulig tilbud til innlagte pasienter, samt kort responstid for de som kontakter oss.

På kveld, natt og i helg må akutte pasienter prioriteres. Mindre akutte ting kan måtte vente til første ordinære åpningstid.

Klinikker som tilbyr denne tjenesten

Pris for døgnåpent kan variere fra klinikk til klinikk, finn din lokale prisoversikt her.