Evidensia Harstad Dyresykehus

Et trygt sted for dyr, eiere og ansatte

I dag: Stengt

Poliklinikk

I vår poliklinikk utføres rutinebehandlinger som helsesjekk, vaksinering, ID-merking, kloklipp, uttak av blodprøver, passutstedelser osv. Dyr som skal vaksineres får alltid en helseundersøkelse først, dette for å forsikre oss om at de er friske. Det er kun friske dyr som får vaksine. Det er gjerne under slike rutinebesøk at man oppdager at dyret trenger ytterligere behandling. Eksempler på dette kan være at det påvises tannstein og tannkjøttbetennelse, det oppdages kuler eller symptomer på systemisk lidelse.

Helseundersøkelse på katt utført ved Evidensia Harstad Dyresykehus

I poliklinikken utføres innledende undersøkelse av syke dyr som halter, har oppkast og/eller diaré, er slappe, hoster, har symptomer på urinproblemer, kløe, øreproblemer, øyeproblemer eller andre akutt syke dyr. Om dyret krever videre utredning eller behandling , settes dyret opp på en utredningstime/ultralyd.

Oppstalling

Vi har to oppstallingsrom, et for hunder og et annet for katter. Dette forebygger redsel, angst og opplading av pasientene.

På begge oppstallingsrommene er det også oksygenbur. Dette hjelper medtatte pasienter å få ekstra høy tilførsel av oksygen. Dette er spesielt bra før og etter store operasjoner, ved keisersnitt og andre medisinske tilstander.

Avliving

Å avgjøre når tiden er inne for avliving av ditt dyr er vanskelig følelsesmessig. Likevel er dette et viktig ansvar du har som dyreeier. lkke tvil på om du skal ta kontakt med veterinær om du vil få en vurdering av ditt dyrs helsetilstand og prognose.  Å hjelpe et dyr å sovne inn er en viktig oppgave veterinæren har, og vi tar hensyn til dine ønsker og ditt dyrs behov for at stunden skal bli så fin og stressfri som mulig. Dersom du ønsker hjemmeavlivning er dette også mulig.

Hvordan foregår avliving?

Vi har et eget stillerom med egen utgangsdør. Eiere kan forlate dyret når de er klar for det, uten å måtte gå igjennom venterommet.

Dyret får først en sprøyte med kombinert bedøvelse og smertestillende. Denne gjør at dyret sovner og er godt smertestilt. Den andre sprøyten er en overdose med narkosemiddel. Det hele er smertefritt.

Mange velger å reise etter den første sprøyten er satt, mens noen velger å være med til det siste.

Det er også helt i orden dersom man ikke klarer å være med i det hele tatt, og heller foretrekker å levere fra seg dyret til oss ved ankomst. Snakk med oss, for vi forsøker å gjøre opplevelsen så skånsom som mulig både for dyr og pårørende.

Kremering

Etter avliving kan vi hjelpe deg med videre håndtering av ditt dyr. Det er mulig å velge mellom felles kremering, der asken ikke blir returnert, eller separat kremering slik at du får asken tilbake i en urne.

ID-merking

Mikrochipmerking av kjæledyr (elektronisk merking) er den vanligste måten å ID-merke kjæledyr på, og vi anbefaler alle å ID-merke sine kjæledyr. Dette gjøres ved at en liten chip blir plassert under huden i nakken på ditt dyr ved hjelp av en kanyle. Mikrochippen er forhåndsprogrammert med et nummer som følger kjæledyret resten av livet. For å lese av mikrochipnummeret brukes egne avlesere som finnes på tollstasjoner, politi- og lensmannskontorer og hos veterinærer. Videre har gjerne redningssentraler, viltnemder og hundeklubber også egne avlesere.

Hvert år kommer et ukjent antall kjæledyr bort fra sine eiere. Noen blir drept eller skadet i trafikken, noen blir bare borte, og noen få blir stjålet. De fleste bortkomne dyr blir tatt hånd om, men det er ikke alltid så lett å finne ut hvem eieren er dersom dyret ikke er ID-merket. ID-merker du din hund eller katt øker du sannsynligheten for at den kommer tilbake til deg dersom den blir borte.

Hvis du skal reise til utlandet eller skal ta HD/AD-røntgen er det krav om at dyret ditt er ID-merket.