Evidensia Harstad Dyresykehus

Et trygt sted for dyr, eiere og ansatte

I dag: Stengt

Laboratorium

Vi har et topp moderne laboratorium. Laboratorieundersøkelser er et viktig hjelpemiddel for å kunne diagnostisere sykdommer raskt. Ved vårt laboratorium analyserer vi blodprøver, urinprøver, hud- og øreprøver, celleprøver av svulster, avføringsprøver før ormebehandling og vaginalcytologi for å fastsette parringstidspunkt.

Laboratorium ved Evidensia Harstad Dyresykehus

Blodprøver

Vi har nye og moderne blodanalysemaskiner som sikrer raske og pålitelige blodprøvesvar. Vi kjører hematologi, biokjemi og CRP-blodprøver. Vi har i tillegg flere hurtigtester for å diagnostisere virussykdommer som FIV/FeLV-infeksjon, pankreatitt og riktig parringstidspunkt. De analysene vi selv ikke utfører blir sendt til samarbeidende laboratorier i Norge, England eller Tyskland. Etter fylte 8 år anbefaler vi seniorblodprøve. Dette for å kunne oppdage og behandle eventuell aldersrelaterte lidelser på et tidlig stadium. Eksempler på dette kan være stoffskiftesykdom, nyre- og leverproblemer. For pasienter som skal i narkose anbefaler vi også en preanestetisk blodprøve for å oppdage eventuelle avvik som burde tas hensyn til under anestesien.

Hud- og øreprøver

Vi tar ofte prøver fra hud og ører for å se etter bakterier, soppceller, parasitter m.m.. Disse undersøkelsene er viktige for å kunne stille en eksakt diagnose, slik at riktig behandling kan igangsettes. Behandling av hud- og øreproblemer kan være tidkrevende. Det er viktig at pasienten kommer på kontroll og får konstatert at den er frisk før behandlingen avsluttes. Avsluttes behandlingen for tidlig vil problemet med stadighet komme tilbake.

Urinprøver

Ved mistanke om eller konstaterte urinveisproblemer ønsker vi urin til diagnostisering. Vi analyserer da urinprøven ved hjelp av urinstix, måler spesifikk vekt og mikroskoperer urinen. Analyseringen vil gi oss svar på om ditt dyr har et urinveisproblem, og om det primære problemet er i øvre- eller nedre del av urinveiene.

Avføringsprøver

I avføringsprøver fra pasienter med innvollsorm kan vi påvise parasittegg ved mikroskopering. Dette gjøres for utelukkende å behandle de hundene som har parasittinfeksjon med ormemiddel. (Foruten ved inn-/ utreise til forskjellige land).

Vi sender også inn avføringsprøver til eksterne laboratorier i både inn- og utland i forbindelse med diagnostisering av sykdom.