Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss
Evidensia Moss Dyreklinikk

Evidensia Moss Dyreklinikk

Førsteklasses behandling for ditt kjæledyr

Hudutredning

Kløe, pelsavfall, infeksjoner, ørebetennelser og utvekster i huden er vanlige årsaker til veterinærbesøk. Det er en rekke mulige årsaker til at disse symptomene oppstår.
Ved en hudkonsultasjon vil veterinæren gjøre en grundig undersøkelse av ditt dyr og ta nødvendige diagnostiske tester for å gi dyret rett diagnose og behandling. Vanlige diagnostiske tester første besøk hos veterinæren er cytologi, hudskrap eller finnålsbiopsier. I noen tilfeller vil det bli nødvendig med flere besøk for å komme frem til riktig diagnose, i slike tilfeller kaller vi dette en hudutredning.

En hudutredning er vanlig ved mistanke om allergier, hormonelle forstyrrelser, immunologiske forandringer, genetiske hudsykdommer eller andre sykdommer som kan gi hudforrandringer. Ved en hudutredning skreddersys behandlingen til ditt dyr på bakgrunn av symptomer og evt. respons på igangsatt behandling. Veterinæren vurderer underveis hvilke diagnostiske prøver som anbefales å foreta. Aktuelle prøver kan være blodprøver, elimineringsdiett, urinprøver, avføringsprøver, biopsier eller kirurgiske inngrep.