Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss
Evidensia Moss Dyreklinikk

Evidensia Moss Dyreklinikk

Førsteklasses behandling for ditt kjæledyr

Reproduksjon

Fødsel og keisersnitt

De aller fleste tisper og hunnkatter klarer seg fint selv under drektighet og fødsel. Det viktigste du som eier må passe på er at tispa eller hunnkatten har et egnet sted å føde og å oppholde seg med ungene sine. Et slikt egnet sted er tørt og varm/trekkfritt, og gjerne en kasse (e.l.) med høye kanter, slik at det er lettere å holde ungene samlet på ett sted.

Det hender likevel at det oppstår komplikasjoner under fødsel, slik at valpene/kattungene må tas ut med keisersnitt. Her på klinikken har vi god erfaring med slike inngrep, og vi er også tilgjengelige for veiledning i fødselsforløpet.

Fødselen deles inn i 3 faser:

 • blokkingsstadiet
 • utpressingsstadiet
 • etterbyrdstadiet

Blokkeringsstadiet

I blokkingen vil fødselsveiene utvides og blokkes opp, slik at de er åpne og store nok til at valper eller kattunger kan presses ut. Dette stadiet varer vanligvis i 4-12 timer, og tispa/hunnkatten vil være urolig og tisse ofte. I denne fasen har de også et temperaturfall, slik at man som eier kan forutse når fødselen vil begynne. Temperaturen kan synke til 36˚C hos tisper. De aller fleste får da sin første unge et døgn innen dette temperaturfallet. Temperaturen stiger igjen før selve utpressingen begynner.

Utpressingsstadiet

Utpressingsstadiet er tiden da moren får pressveer og valpene og kattungene blir født. Temperturen vil ha steget til normalt nivå, og fostervannet har gått. Perioden varer vanligvis i 3-12 timer, men dette er avhengig av hvor mange fostre det er. Man regner at det kan gå 5 min-2 timer mellom hver valp, og 5 min-1 time mellom hver kattunge.

Etterbyrdstadiet

Etterbyrdstadiet er den fasen der alle etterbyrdene/morkakene kommer ut. Ofte kommer hver enkelt morkake ut sammen med valpen/kattungen, men de kan også komme sammen til slutt. Det anbefales å følge med på antall morkaker som kommer ut – de skal være like mange som antall unger født. Mora vil ofte være interessert i å spise morkakene, så det er lurt å følge godt med på dette. Det er omdiskutert om det er noe nytte i at mora spiser etterbyrdene, men den generelle anbefalingen er å la henne spise noen, før man tar vekk resten. Fjerning av etterbyrder bør gjøres mens mora er opptatt med noe annet, slik at hun ikke oppfatter dette som forstyrrende eller truende. Normalt vil tispa/hunnkatten ha flytninger fra skjeden og vulva i 10-14 dager etter fødsel.

Katter har gjerne en kortere fødsel enn hunder, og de er også mer selvstendige underveis. Ofte vil kattemoren gjemme seg bort, slik at det ikke er lett for eier å følge med. Vanligvis vil de være ferdige på 2-6 timer, selv med store kull. Det hender også at katter får en pause i fødselen, slik at fødselen ikke starter igjen før 12-24 timer etter. Dette kan være normalt hos katt, og trenger ikke å bety at noe er galt. Kattemoren vil da virke opplagt og i god form, hun har ikke veer lenger, og hun tar seg av ungene sine.

Når bør man være bekymret og ringe dyrlege?

 • Om det kommer grønnsvarte (hund) eller brunsvarte (katt) flytninger uten at det er født noen unge.
 • Om fostervannet gikk for mer enn 2-3 timer siden (uten at det har kommet noen unge)
 • Svake, uregelmessige pressveer uten resultat i 2-4 timer
 • Sterke, regelmessige pressveer i 20-30 min uten fødsel
 • Mer enn 4-5 timer siden siste valp/kattunge, når man vet det er flere igjen
 • Fødselen har vart i over 12 timer eller 1 døgn ved store kull
 • Om ikke alle etterbyrdene har kommet innen 6-8 timer etter siste valp/kattunge kom ut
 • Blødninger i fødselsveiene.
 • Illeluktende utflod
 • Påkjent allmenntilstand, virker slapp. Kan lett oppdages fordi valpene/kattungene blir urolige i kassa.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål rundt drektighet og fødsel!