Helseundersøkelse

Den årlige helseundersøkelsen er en slags EU-kontroll på hunden eller katten hvor veterinæren sjekker dyret ditt fra snute til haletipp. Man har med dette mulighet til å avdekke eventuelle gryende sykdommer og behandle disse på et tidlig stadium. Hele dyret blir undersøkt, slik at veterinæren kan danne seg et godt bilde av hvordan hunden har det.

Sist, men ikke minst, er den årlige helseundersøkelsen din mulighet til å stille veterinæren alle spørsmålene du lurer på, være seg fôring, atferd eller helserelaterte spørsmål.

Årlig helseundersøkelse kan være forebyggende mot mange sykdommer

Valpen eller kattungen

Det skjer store forandringer med valpen og kattungen det første året. I løpet av noen måneder vokser og utvikler den seg så raskt at du nesten ser forandring fra dag til dag. Hele familien går inn i en spennende og krevende tid, og alle må tilpasse seg. Grunnlaget for mange lykkelige år legges nå, og det er viktig at en del ting vies spesiell oppmerksomhet: Riktig fôring, sosialisering, oppdragelse og sykdomsforebygging er noen stikkord.

Hos Evidensia ønsker vi å bistå dere i denne viktige perioden med veiledning og gode råd.

Den første helseundersøkelsen foregår oftest i forbindelse med at dyret får sin første vaksine.

Veterinæren vil da foreta en undersøkelse av dyret fra snute til haletipp. Man vil også snakke om fôring, mat og drikkelyst, mosjon og trening, sosialisering, samt urin- og avføringsvaner. I tillegg vil veterinæren gi råd og informasjon om ormekurer, tannfelling, og andre aktuelle problemstillinger.

Helseundersøkelse for den unge hund eller katt

Fra dyret er 4 måneder til det er 18 måneder vil det gjennomgå en omfattende utvikling både mentalt og fysisk. Det kan være mange ting du som dyreeier kan ønske å diskutere med en fagperson, som for eksempel fôring, vekst, oppdragelse, pubertet osv. Vi anbefaler derfor at vi tar et møte igjen ved 6-8 måneders alder.

Det er også i denne alderen at ungkatter anbefales å kastreres for å unngå å få kattunger.

Årlig helseundersøke for den voksne hund eller katt

Videre frem mot 7-8 års alder mener vi det er fornuftig med en årlig helseundersøkelse. Samtidig med undersøkelsen kan som regel dyret få sin årlige vaksine. Å ha et friskt dyr er ikke ensbetydende med at kjæledyret lever et sunt liv. Formålet med en årlig helseundersøkelse er å oppdage tidlige tegn på sykdom og forebygge sykdom. Slik vil ditt kjæledyr ha så mange sunne og friske år som mulig.

Helseundersøkelse for seniordyr

Hva skyldes alder og hva skyldes sykdom? Det er ikke alltid så lett å vite, og derfor er det viktig at en veterinær får undersøkt den eldre hunden eller katten din. Det er derfor vi anbefaler seniorkontroller hver 6.-12. mnd, avhengig av dyrets rase og tidligere sykdomshistorikk. Gjennom en seniorundersøkelse kan veterinærene finne ut av hvordan kjæledyret ditt har det og oppdage mangler eller alderstegn på et tidlig stadium. Dette innebærer en grundig utredning der man også kan ta blod- og urinprøver.

Hundens alder

På hvilket tidspunkt en hund blir vurdert som aldrende avhenger av rase og størrelse, men som regel varierer dette fra 6 til 10 års alder. Hos store hunder begynner det tidligere mens hos små hunder regner man de som senior senere. Med tiden kan hunden lettere få sykdommer som er aldersbetingede. Artrose er et eksempel på dette. Artrose kan man ikke kurere men man kan behandle tilstanden slik at hunden ikke har det vondt og dermed forbedret livskvalitet. Jo eldre hunden er, desto større risiko er det også for at den har løse tenner og tannstein. De aller fleste hunder spiser til tross for «vondter», og ved seniorhelsekontroll kan veterinæren sjekke tenner og munnhule i forbindelse med helsesjekken.

Kattens alder

Katter kan bli opptil 20 år gamle. Man regner katten som senior fra 10 års alder, men aldersprosessen kan starte allerede i 7-8 års alder og gi symptomer da. Kastrerte katter lever i snitt lenger enn ukastrerte. Vanlig alderstegn er redusert aktivitetsnivå. Katten kan virke rolige og unngå å hoppe opp og ned fra ulike steder. Den kan bli mer beskjeden, mindre interessert i lek og kjæling og få kortere lunte. Den sover mer enn tidligere og kan mjaue høyt uten noen spesiell anledning. Et forandret vanninntak kan skyldes at indre organer har fått svekkede funksjoner. For å finne årsaken til adferdsendringen er det viktig med en helsesjekk hos veterinær. Hvis det vurderes nødvendig vil blod- og urinprøver taes, samt blodtrykksmåling og andre undersøkelser. Jo tidligere man fanger opp aldersrelaterte sykdommer og skavanker, jo bedre er sjansen for at man kan gjøre noe med de og jo større livskvalitet og livslengde får kjæledyret ditt.

Priser kan variere mellom våre dyreklinikker, finn din lokale prisoversikt her:

Finn prisliste

Klinikker som tilbyr denne tjenesten