Kennelhoste hos hund – symptomer, smitte og vaksine

Kennelhoste er en smittsom sykdom i de øvre luftveiene hos hund. Sykdommen er hyppigst forekommende på steder der flere fremmede hunder har kontakt med hverandre, derav kallenavnet kennelhoste.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Kennelhoste omfatter et større sykdomskompleks som kan bestå av flere virus og bakterier.  Oftest er det canine parainfluenzavirus, canine adenovirus og bakterien Bordetella bronchiseptica som er involvert når hunder får kennelhoste.

Kennelhoste smitter ved direkte nese-til-nese kontakt eller via små spyttdråper (aerosoler) fra hosting og nysing. Å dele vannskål kan også være en smittekilde.

Symptomer

Intense hosteanfall er det mest framtredende symptomet, og starter typisk 3-5 dager etter smitte. De første dagene kan hunden være litt påvirket og slapp, men ellers merker man ofte ikke noe på hundens humør og allmenntilstand. Som regel vil det være noe økt hostefrekvens på tur, spesielt hvis hunden luftes i halsbånd da det vil presse på luftrøret. Ettersom sykdommen kan skyldes forskjellige virus og bakterier, kan symptomene variere i alvorlighetsgrad. Det anbefales alltid å kontakte dyrlege, hvis hunden utvikler hoste.

Hvordan lyder kennelhoste?

Hosten er oftest tørr, og hunden kan høres ut som en sjøløve. Hosten kan føre til brekninger og oppkast, dog uten innhold i oppkastet.

Smitte mellom hunder

Kennelhoste er meget smittsomt. Sykdommen smitter ved direkte nese-nese kontakt eller ved små spyttdråper (aerosoler) fra hosting og nysing. Å dele vannskål kan også være en smittekilde.

Sykdommen ses typisk der hunder har vært samlet i større grupper, for eksempel hvis de har vært på kennel.

Hvor lenge smitter kennelhoste?

Avhengig av om symptomene skyldes virus eller bakterier, vil tiden hunden er smittsom variere. Generelt bør hunden isoleres fra andre hunder i 2 uker fra den dagen den begynner å hoste. Hvis sykdommen skyldes bakterien Bordetella Bronchiseptica bør hunden isoleres i lengre tid, da det kan smitte mye lengre. En grunnregel man bør følge er at hunden kan kun hilse på andre hunder 2 uker etter hosten startet dersom hunden er allment frisk, og hosten har avtatt.

Selv om hunden har hatt kennelhoste før kan den få det igjen.

Kan kennelhoste smitte til mennesker?

Ja det kan det i ekstremt sjeldne tilfeller. Bakterien Bordetella Bronchiseptica er en zoonose, noe som betyr at det kan overføres til mennesker.

Kennelhostens varighet

Symptomene sees 3-5 dager etter hunden har blitt smittet, og kan ta flere uker før de er helt borte. Kennelhoste kan dermed vare i helt opp til 4 uker, og småhoste kan ses lengre enn det også.

De fleste hunder er vaksinert mot kennelhoste, men det betyr ikke at de ikke kan få sykdommen. Dog vil symptomene oftest være mildere og sykdomsperioden kortere.

Hvis bakterien Bordetella  Bronchiseptica er involvert kan det ta helt opp til 3 måneder før hunden her helt rask igjen.

Diagnosen

Diagnosen stilles oftest kun ut fra en mistanke og utelukkelse av andre lidelser. Dyrlegen utfører en klinisk undersøkelse for å sikre at hosten ikke skyldes lungebetennelse eller annen sykdom.

Man kan teste for virus og bakterier ved å ta ut materiale på en vattpinne, men dette gjøres primært i tilfellene der det sykdomsforløpet har vært langvarig eller mer komplisert.

Behandling av kennelhoste hos hund

Symptomer på kennelhoste er oftest milde og selvbegrensende, og derfor er det også sjeldent behov for medisinsk behandling. Irritasjon i svelget kan dog forverre tilstanden, og derfor gies det eventuelt antiinflammatorisk medisin.

Det er kun aktuelt med antibiotika der kennelhosten har utviklet seg til lungebetennelse eller systemisk sykdom. Hunden bør holdes i ro og bør ikke trenes mens den er syk da det forverrer hosten. I tillegg bør man bruke sele i stedet for halsbånd når hunden luftes for å unngå press på luftrøret. Det anbefales også å bløte opp fôret så lenge hunden har kraftig hoste.

Hunder som er mer utsatte ifht. komplikasjoner

Brachycephale hunder (kortsnutede racer, for eksempel bulldog) er disponerte for at få mer alvorlige komplikasjoner til kennelhoste da de i utgangspunktet  kan ha pustevansker. Hvis nese og luftrør tilstoppes ytterligere av slim kan det oppstå en livstruende tilstand hos disse rasene.

Gode råd til forebyggelse av kennelhoste hos hund

Man kan vaksinere mot kennelhoste, men det er ikke en garanti for at hunden ikke får sykdommen. Vaksinasjon vil gjøre sykdomsperioden kortere, og symptomene vil som regel være mildere. I tillegg bør man holde sin hund vekk fra treningsplasser og hundeparker og lignende hvis den har kennelhoste. Dermed minskes smittepresset til andre hunder.

Hvor ofte bør man vaksinere?

Vaksinen beskytter i et år av gangen. Hunden kan vaksineres for kennelhoste med en vaksine med eller uten Bordetella bronchiseptica. Man bør ikke vaksinere hunden med vaksinen som inneholder Bordetella bronchiseptica hvis hunden bor sammen med mennesker som har svekket immunforsvar. Snakk med veterinæren om vaksinebehovet hos din hund.

Hva er bivirkningene ved å vaksinere mod kennelhoste?

Hunden kan få milde symptomer på kennelhoste av vaksinen. I slike tilfeller ser man en mild tåreflod fra øyne eller nese, og hunden kan eventuelt hoste lett i et par dager.