Smittsom leverbetennelse (HCC)

Smittsom leverbetennelse er en av sykdommene vi vaksinerer våre hunder mot. 

 

Hva er smittsom leverbetennelse

Smittsom leverbetennelse (Hepatitis contagiosa canis, HCC), er en virussykdom som angriper hundens lever og slimhinner. Viruset heter adenovirus 1, og er svært smittsomt. Det er også veldig motstandsdyktig i miljøet. Viruset smitter gjennom kroppsvæsker, særlig spytt og urin. Klær og utstyr som har fått slike sekreter på seg, kan spre smitten videre. Andre arter i hundefamilien som rev og ulv kan også være smittebærere. HCC-viruset kan heldigvis ikke smitte til mennesker.

Symptomer

  • Forkjølelsessymptomer
  • Blødninger
  • Oppkast og diaré
  • Magesmerter
  • Feber
  • Blågrå øyne
  • Gule slimhinner
  • Død

Smittede hunder blir syke etter fire til syv dager. De får ofte feber, kan vise forkjølelsessymptomer, blødninger, oppkast, diaré og magesmerter. De kan bli raskt verre i løpet av kort tid, og sykdommen har en høy dødelighet i det akutte stadiet. Et annet karakteristisk symptom er blakking av øynene, slik at de ser gråaktige ut. Det finnes ingen spesifikk behandling mot viruset, bortsett fra generell støttebehandling. Uvaksinerte valper og unge dyr er mest utsatt mot alvorlig infeksjon, mens voksne uvaksinerte hunder kan ha et lettere sykdomsforløp. Hunder som overlever, kan være smittebærere i mange måneder.

Forebygging av smittsom leverbetennelse

Selv om smittsom leverbetennelse ikke alltid er lett å behandle, er det heldigvis en sykdom som er relativt enkel å forebygge. Vaksinen vi har i Norge gir god beskyttelse hvis den gis riktig, tilnærmet 100 %. Vaksinen er godkjent til én gangs grunnvaksinasjon etter fylte 10 uker, men undersøkelser viser at ca. 10 % av valpene ikke får god nok beskyttelse hvis de bare vaksineres én gang når de er små. Grunnen er at de har fått beskyttelse mot HCC med morsmelken, og denne beskyttelsen virker også mot vaksinen slik at den ikke gir full effekt. Internasjonalt anbefales derfor nå vaksinasjon ved 12 og 16 ukers alder. Dersom tispa ikke er vaksinert, kan man starte vaksinasjonen tidligere, for eksempel ved 8 ukers alder. Revaksinasjon skal skje ved 1 års alder.

Grålig misfarging av øyet sees på en hund med påvist smittsom leverbetennelse. Foto: Evidensia Tromsø Veterinærsenter

Risikofaktorer for smittsom leverbetennelse

Uvaksinerte hunder har en klart økt risiko for å bli syke av HCC. Det samme vil gjelde hunder med utilstrekkelig eller ukjent vaksinestatus. Undersøkelser viser at det oftere er feil i vaksinepapirene til hunder importert fra visse land; det er ikke samsvar mellom det vaksineboken sier, og det blodprøver av hundene viser. Vær også klar over at det ikke er et krav om HCC-vaksinasjon for import av hund. Det er derfor grunn til å være ekstra aktsom dersom du importerer hund fra utlandet uten detaljert kjennskap til bakgrunnen.

Forekomst av HCC i Norge

Vi ser sporadiske tilfeller av smittsom leverbetennelse i Norge, det viser at hundens adenovirus 1 er rundt om i hundemiljøene. I og med at det er en potensielt dødelig sykdom, er det god grunn til å vaksinere hunden din mot dette.

I 2017 døde en valp på Østlandet av sykdommen. Valpen var vaksinert ved 12 ukers alder, men ikke ved 16 ukers alder. Husk derfor å ta to grunnvaksiner etter fylte 12 uker!

Høsten 2019 ble det påvist HCC i Nord-Norge. Denne gangen var det en 3,5 måneder gammel uvaksinert valp som ble syk. Valpen overlevde, trolig beskyttet av antistoffer fra sin vaksinerte mor. Husk derfor å ha oppdaterte vaksiner på en tispe som skal brukes i avl.

I tillegg til disse kjente enkelttilfellene, må vi anta at det finnes mørketall på grunn av hunder som blir friske igjen, eller dør, uten at korrekt diagnose er stilt.

Meldepliktig sykdom

Smittsom leverbetennelse er en meldepliktig sykdom i gruppe C. Det innebærer at veterinæren skal rapportere inn diagnosen til Mattilsynet. Hundeeier blir ikke pålagt noen restriksjoner i hundeholdet sitt fra Mattilsynets side, men veterinæren vil komme med anbefalinger i forhold til tiltak for å begrense smittespredning i så stor grad som mulig.

Er du i tvil om din hund er godt nok beskyttet mot smittsom leverbetennelse, kan du ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang av hundens vaksinestatus.

Mulige tilleggsvaksiner i Norge