Herpes hos hund

Herpes er en av sykdommene som vi kan vaksinere våre hunder mot. Mange kjenner ikke til at hunder kan få herpes, og i hvert fall ikke at vi kan vaksinere mot det. Det skyldes nok at sykdommen har mest å si for fostre og nyfødte valper, og ikke er så utbredt som merkbar sykdom blant hunder i Norge.

Herpes

Hundens herpesvirus (CHV, canine herpesvirus) er i familie med de herpesvirusene vi kjenner fra mennesker. CHV går bare på hund, og kan ikke smitte og gi sykdom hos mennesker. Viruset forblir i kroppen hele hundens liv, og kan blusse opp ved ulike formerer for stress.

Viruset formerer seg i luftveier og kjønnsorgan hos tispe og hannhund. Hos nyfødte valper kan viruset angripe mange typer vev. Hunder kan smittes med herpes ved parring, i livmoren, ved fødsel og gjennom spytt, nesesekret og urin. En typisk smittemåte vil være ved snusing og hilsing.

Fakta om herpes

  • Mange ulike arter har sine egne varianter av herpesvirus
  • Felles for sykdommene er at viruset angriper hud og slimhinner
  • Vannkopper, helvetesild, herpes simplex og kyssesyke er alle forårsaket av et herpesvirus

Symptomer på herpesinfeksjon hos hund

  • Lett hoste og snørring
  • Væskefylte blemmer i kjønnsveiene
  • Abort
  • Svakfødte valper
  • «Fading puppy syndrome»

Hos voksne hunder gir herpes bare en helt mild luftveisinfeksjon, kanskje med litt hoste eller lett snørring. De kan også få infeksjon av slimhinner i kjønnsorganene, men det merker man vanligvis ikke noe til.

Det er særlig oppdrettere som er redde for herpes hos hund på grunn av det alvorlige forløpet sykdommen gir hos fostre og nyfødte. Sykdom vil oppstå dersom tispa smittes for første gang under drektigheten, eller dersom det kommer smitte i hus mens valpene er små. Dersom tispa har blitt smittet med herpes tidligere, vil senere valpekull vanligvis være beskyttet av antistoffer fra mor. Det er derfor sjelden at herpes er årsak til sykdom hos mer enn et kull fra samme tispe.

Herpes kan være en av flere bidragsytere til det såkalte «fading puppy syndrome» – en veldig trist og frustrerende opplevelse for hundeeiere som gleder seg til et valpekull. Man ser dødfødte eller svakfødte valper, eller valper som virker friske ved fødsel for så å bli svakere og svakere og dø i løpet av noen dager uansett hva man gjør. De nyfødte valpene kan være friske og ha en fin fødselsvekt, men så blir de slappere, klager mer, dier dårlig, får diaré, magesmerter og dør 7-14 dager etter fødsel.

Undersøkelse og diagnostikk

Det er mest aktuelt å stille en herpesvirusdiagnose i tilfeller med problemer med aborter eller valpedød i et oppdrett. Man kan undersøke for antistoffer i blodet, eller finne selve viruset i kroppsvev. Det siste er best, og det er derfor viktig å sende døde valper eller fosterhinner til laboratoriet dersom det er grunn til mistanke.

Behandling av herpes

Herpesvirusinfeksjon hos nyfødte valper er dessverre vanskelig å behandle, og ender ofte fatalt. Hos voksne hunder er det ikke behov for behandling.

Forebygging

Å redusere risiko for smitte er viktig som forebyggende tiltak. Det innebærer å unngå å ha for store grupper av hunder, at drektige tisper ikke er i kontakt med mange andre hunder, og at man i kenneler holder hundene gruppert etter alder.

Det er også viktig å sørge for minst mulig stress for tisper under drektighet og under fødsel. Det kan være lurt å unngå utstillinger, kennelopphold, anstrengende reiser og miljøforandring i denne perioden.

Herpesvirus trives best i kjølige omgivelse, så en varmelampe i valpekassen er bra. 37 °C er ideelt for valpene den første tiden etter fødsel. Tispa må imidlertid kunne oppsøke kjøligere steder. Morsmelk innen 8 timer etter fødsel er også viktig for valpens eget forsvar. Og selvsagt er god hygiene sentralt, herpesvirus er heldigvis ganske følsomt for rengjøring.

Hunder kan smittes med herpes ved parring, i livmoren, ved fødsel og gjennom spytt, nesesekret og urin.

Vaksine mot herpes

Det finnes en vaksine mot herpesvirus hos hund. Det er en tilleggsvaksine, og ikke en del av det alle hunder skal ha. Den anbefales heller ikke til alle drektige tisper / avlstisper. Vaksinen brukes ikke for å beskytte voksne hunder, men for å forebygge virusabort og infeksjon hos nyfødte.

Vaksinasjon er aktuelt hos unge tisper som (sannsynligvis) ikke har vært utsatt for herpessmitte, men som skal være sammen med mange hunder der det kan være smitte. Et typisk eksempel vil være at tispa skal inn i et oppdrett. Tisper som har hatt herpes trengs ikke å vaksineres, da naturlig infeksjon beskytter bedre enn vaksinen. Vaksinasjonen består av én dose fra løpetidens 1. dag til senes 10 dager etter parring, og deretter én dose 1-2 uker før forventet valping. Det er lurt å kontakte veterinæren i god tid, slik at man kan være sikker på at dyreklinikken har vaksinen innen dette. Herpesvaksinen er en god del dyrere enn den vanlige vaksinen.

Er du i tvil om din tispe trenger beskyttelse mot herpes, kan du ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang av tispas bakgrunn, avlsplaner og livssituasjon.

Les mer om hvilke sykdommer vi vaksinerer våre hunder mot