Valpesyke

Valpesyke er også en av sykdommene vi vaksinerer valpene våre mot. Valpesykeviruset er beslektet med menneskets meslingevirus, og er skyld i mange hundedødsfall hvert år i andre land. Viruset er ganske stort, og smitter lett ved dråpesmitte enten ved direkte kontakt med en smittet hund, eller indirekte fra miljøet (klær, gjenstander, hender). I tillegg til hund kan andre dyr som for eksempel rev, ulv, panda, løve og ilder også få valpesyke. Mennesker kan ikke få valpesyke.

Valpesyke er heldigvis en sykdom som er enkel å forebygge med vaksine. Vi anbefaler alle valper å følge det anbefalte vaksinasjonsprogrammet.

Symptomer på valpesyke

 • Høy feber
 • Kraftig påkjent almenntilstand
 • Øyebetennelse
 • Tungpustethet, snørring, hoste
 • Oppkast og diaré
 • Kramper og rykninger
 • Evt død

Valpesyke sees oftest hos hunder som er under 1 år, derav navnet. 1 – 2 uker etter at hunden er smittet blir den slapp, får redusert appetitt og høy feber. Noen hunder blir friske av seg selv, og blir immune. Hos andre angriper infeksjonen immunsystemet, og de får diverse tilleggsinfeksjoner. Hundene kan få øyebetennelse, hoste, puss fra nesen, pusteproblemer, diaré eller 0ppkast

I alvorlige tilfeller går viruset til hjernen, og det kan føre til tiks, krampeanfall, blindhet, vedvarende problemer med å gå og død

Hos eldre hunder gir valpesyke et mildere forløp.

Undersøkelse og diagnostikk

Uvaksinerte hunder med symptomer som stemmer kan gi mistanke om valpesyke. Veterinæren kan da ta blodprøver, og eventuelt prøver fra for eksempel øye for å påvise virus. I tillegg ser man andre forandringer på blodprøven som alt for få hvite blodlegemer og virus inne i cellene.

Behandling av valpesyke

Det finnes ingen spesifikk behandling mot valpesyke, så det eneste man kan gjøre er å gi støtteterapi som for eksempel intravenøs væske, krampestillende osv. Avliving kan dessverre bli nødvendig av dyrevernshensyn.

Forebygging

Valpesyke er heldigvis en sykdom som er enkel å forebygge med vaksine. Vaksinerte tisper overfører antistoffer til valpene med råmelken, og dette beskytter dem de første ukene. Hvis tispa ikke er vaksinert, bør valpene vaksineres mot valpesyke ved 8 ukers alder. Valper som kommer fra vaksinerte tisper, får sin første valpesykevaksine når de er 12 uker. Revaksinasjon skjer ved 1 års alder, og deretter hvert 3. år.

Veterinærinstituttet anbefaler at alle hunder blir vaksinert mot valpesyke for å sikre beskyttelse av alle Norges hunder.

I land der færre hunder vaksineres er valpesyke mer vanlig, og innførsel av hunder fra slike land kan medføre at valpesykevirus «blir med på lasset». Dessverre har man gjentatte ganger sett at vaksinasjonsbevis fra andre land inneholder feilaktige opplysninger, så det er all grunn til å være på vakt.

Forekomst av valpesyke i Norge

God vaksinedekning har gjort at valpesyke nå er en veldig sjelden sykdom i Norge og Norden. Den sees likevel fra tid til annen, noe som minner oss på hvor viktig det er å ikke glemme sykdommen, og å vaksinere. I 2013 ble valpesyke påvist hos en hund i Hedmark fylke. Både Danmark og Finland har hatt utbrudd på grunn av manglende vaksinasjon.

Meldeplikt

Valpesyke er en meldepliktig sykdom i gruppe B. Her finner vi sykdommer som er alvorlige, og der systematisk bekjempelse er nødvendig for å redusere forekomsten. Veterinæren skal umiddelbart rapportere til Mattilsynet ved mistanke om eller påvist valpesyke. Salmonella og trikiner er eksempler på andre gruppe B-sykdommer.

Er du i tvil om din hund er godt nok beskyttet mot valpesyke, kan du ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang av hundens vaksinestatus.

 

Kjernevaksiner i Norge

Mulige tilleggsvaksiner i Norge

 • Kennelhoste
 • Rabies
 • Leptospirose
 • Herpes
 •  
 • Borrelia
 • Leishmania