Rabies hos hund

Rabies (hundegalskap) er heldigvis utryddet i Norge, men er man uheldig kan hunden bli smittet på tur til utlandet. Derfor er det særlig aktuelt å vaksinere hunder som skal reise utenfor landets grenser mot flere sykdommer enn om hunden kun skal være i Norge. Rabies er den mest kjente og fryktede. Heldigvis er rabiesvaksinen vanligvis effektiv, men dessverre viser det seg at en vaksinasjonsattest ikke er ensbetydende med at hunden er godt beskyttet.
Rabies hos hund blir ofte omtalt som hundegalskap da et av symptomene kan være aggressiv atferd.

Hva er rabies?

Sykdommen rabies forårsakes av et såkalt Lyssa-virus, og årlig dør ca 50.000 – 70.000 mennesker av rabies. Som oftest kommer smitten fra rabiessmittet hund. Det er knapt noen som overlever rabies, siden man ikke har noen behandling mot sykdommen dersom den først har oppstått. Heldigvis kan en rabiesvaksine umiddelbart etter et hundebitt som mistenkes for å kunne overføre rabies gjøre slik at man ikke utvikler sykdom. Vaksinen kan med andre ord virke etter at man blir bitt, men før man utvikler sykdommen. Slik post-bitt-vaksine gis til 15 mill mennesker hvert år på verdensbasis, og 100 – 150 personer i Norge.

Rabies finnes ikke i på fastlands-Norge, og de heldigvis svært sjeldne tilfeller vi ser her til lands skyldes smitteoverføring i utlandet. På Svalbard finnes rabies særlig hos polarrev. Som tallene over viser er imidlertid rabies et stort problem i mange andre land, og det er derfor regelverket for rabiesvaksinasjon av dyr som skal innføres til Norge fra utlandet er så strengt. I andre land i Europa har man rabies hos ville dyr som rev, flaggermus og ulv, og dermed smittes også hus- og kjæledyr. Forekomsten av høyest i Øst-Europa.

Fakta om rabies

 • Kan smitte fra dyr til menneske
 • Forekommer over hele nesten verden
 • Forårsaker ca 50.000 – 70.000 dødsfall hos mennesker hvert år
 • Er så godt som alltid dødelig

Symptomer

Fra smitte til symptomer på rabies tar det vanligvis 2 – 8 uker. I sjeldne tilfeller kan det ta mange måneder før symptomer sees. Bitt i ansiktsregionen gir raskest sykdom.

Første tegn på sykdom er feber, hodepine og nummenhet eller smerte rundt såret. Slike symptomer er uspesifikke og kan være vanskelige å merke på en hund. Etter hvert som viruset sprer seg langs nervene og inn i hjernen, starter de adferdsmessige endringene som redsel, aggressivitet og frykt for vann å utvikle seg. Man snakker ofte om to hovedtyper av rabies: «Rabiat» variant med ekstrem agitasjon og «rolig» variant med lammelser og koma uten forutgående uro. Etter 1 – 2 uker er sykdommen dødelig med få unntak.

Symptomer på rabies

 • Feber
 • Sykdomsfølelse
 • Nummenhet / smerte ved bittsåret
 • Kraftig adferdsendring i form av frykt, aggresjon eller redsel for vann
 • Lammelser og koma

Undersøkelse og diagnostikk

Selv om vi ikke har rabies i Norge, er det svært viktig å tenke på denne sykdommen ved sykdomssymptomer på hunder som har vært på ferie i, eller er innført fra utlandet. Mistanke til rabies får man ved sammenfallende reisehistorikk og kliniske symptomer. Det er Veterinærinstituttet som er ansvarlig for rabiesdiagnostikk på dyr i Norge.

Behandling

Det finnes ingen behandling etter at symptomer har oppstått, og avliving er eneste utvei.

Vaksine mot rabies er lovpålagt ved innførsel av hund til Norge. Unntatt er innførsel fra Sverige. Det er konkrete krav til hvordan vaksinasjonen skal ha vært utført, og den er ugyldig dersom disse ikke er innfridd. Alle krav for rabiesvaksine må være oppfylt for at den skal være gyldig.

Forebygging

En meget effektiv måte å forebygge rabies på er å ikke ta med hunden til utlandet, og å heller ikke innføre hunder fra utlandet til Norge. I og med at det ikke er realistisk, er vaksinasjon vår vårt viktigste forsvarsvåpen. Rabiesvaksine er derfor lovpålagt ved innførsel av hund til Norge. Unntatt er innførsel fra Sverige. Det er konkrete krav til hvordan vaksinasjonen skal ha vært utført, og den er ugyldig dersom disse ikke er innfridd.

Det vil være tilfeller der vaksinen ikke gir den ønskede beskyttelse. Det kan dreie seg om at dyret ikke selv klarer å produsere tilstrekkelig med antistoffer mot vaksinen. Tidligere måtte alle hunder ta en blodprøve for å vise at antistoffnivået var høyt nok, men det har man nå gått bort ifra. Man kan derfor strengt tatt ikke vite om det enkelte individ er godt nok beskyttet av vaksinen.

Den andre grunnen til at vaksinen ikke virker tilstrekkelig, er at den aldri har vært gitt, eller at den har vært gitt / oppbevart på feil måte. Dessverre viste en undersøkelse i 2012 at et høyere antall hunder enn forventet ikke hadde tilstrekkelig med antistoffer mot rabies til tross for at de hadde papirer på vaksinasjon. De fleste av hundene i studien var importert fra Romania. Det er derfor all grunn til å være ekstra varsom ved innførsel av hunder med en vanskelig dokumenterbar bakgrunn.

Meldeplikt

Rabies er en meldepliktig sykdom i gruppe A. Forekomst av eller mistanke om rabies skal umiddelbart meldes til Veterinærinstituttet samtidig som hunden isoleres for å hindre smitte til andre dyr eller mennesker.

Er du i tvil om din hund trenger beskyttelse mot rabies, kan du ta kontakt med din veterinær for en gjennomgang av hundens vaksinestatus og reiseplaner.

Krav til rabiesvaksine ved innførsel av hund til Norge (unntatt fra Sverige)

 • Vaksinen må være godkjent i landet den blir satt
 • Vaksinen må være satt etter de godkjenningsregler som gjelder for akkurat den vaksinen
 • Hunden må være ID merket med chip før vaksinen blir satt
 • Vaksinen må være satt av veterinær
 • Hunden må være minst 12 uker gammel ved første vaksinasjon
 • Vaksinen er ikke gyldig før 21. dager etter 1. grunnvaksinasjon

En interaktiv veileder og fullstendige regler for reise med dyr finner du på