Evidensias tannskole for hund - avsnitt 8

Evidensias tannskole for hund - avsnitt 8

Tannskader

IVC Evidensia
I åtte avsnitt av Evidensias tannskole kommer vår tannveterinær til å guide deg gjennom hva du behøver å vite om hundens munn og tenner. Vi vil gå igjennom ulike emner som enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende arbeid og mye mer. Bli med å hjelp din hund til å få god munn- og tannhelse!

Min hund har fått tannskader – hva gjør jeg om uhellet er ute?

I det siste avsnittet av tannskolen fokuserer vi på traumatiske tannskader. Vår tannveterinær svarer blant annet på hvilke skader på tenner som er vanligste og hvordan man unngår dem.

Er det vanlig at hunder får tannskader på grunn av en ulykke?

Det er relativt vanlig ettersom de bruker tennene til å bite, dra og bære ulike ting når de leker, jager, sloss eller jobber. I tillegg, som med oss mennesker, er hodeskallen en eksponert kroppsdel når de faller eller støter på en ulykke.

Hva er den vanligste tannskaden?

Det er ulike typer tannfrakturer, det vi si knekte eller skadede tenner. En tannfraktur innebærer alltid at tannen er gått av, eller gått i stykker på ett vis.

Finnes det tannskader som er så alvorlige at de kan føre til avlivning?

Oftest kan en tannveterinær løse problemer og skader som oppstår, men kommer hunden ut for en veldig komplisert fraktur i kjevebenet så kan avlivning bli aktuelt.  Dette gjelder også hvis slimhinnen og huden er alvorlig skadet eller slitt bort slik at den ikke kan syes sammen igjen.

Kan man erstatte/bygge opp en skadet tann eller må hunden klare seg uten framover?

Det går som regel bra å reparere en tannskade, men det er svært kostbart og krever dessuten at man bedøver dyret ved flere ulike tilfeller. Den type behandling er oftest noe som gjøres på tjenestehunder som ikke kan utføre jobben uten tennene sine. I andre tilfeller, med vanlige kjæledyr, gjør man isteden en rotfylling eller trekker tannen. Ved en rotfylling bygger man ikke opp tannen igjen, men etterlater bare de delene som er igjen.

Hunder kan klare seg uten alle sine tenner. Å reparere en skadet tann kan også bli svært kostbart. Derfor er det mest vanlig å rotfylle eller trekke tenner ved oppstått tannskade.

Kan det bli aktuelt med en krone?

Man kan sette inn en krone på tjenestehunder, særlig politihunder, vakthunder og militærhunder som trenger tennene sine for å gjøre jobben sin. En stor del av arbeidsoppgavene deres er å angripe og bite gjerningsmennene i ulike situasjoner, og da kan manglende tenner gjøre det umulig å jobbe for dem.

Finnes det tenner som hunden ikke klarer seg uten?

Nei. På tamme hunder kan man trekke alle tennene og de kan likevel leve ett fullverdig liv. Selvfølgelig er det noen oppgaver de ikke kan utføre uten tenner, men de vil fortsette å spise, leke og løpe så lenge de er smertefrie.

Bør jeg rapportere tannskade på grunn av en ulykke til forsikringsselskapet?

Det er en god idé. Tannskader er vanligvis dekket av forsikringen, men vilkårene kan være annerledes i ulike forsikringsselskap. Jeg anbefaler at du leser nøye igjennom før du tegner forsikring. Det blir spesielt viktig hvis du velger en rase med en større tendens til tannproblemer.

Hva kan jeg tenke på som en hundeeier for å unngå tannskade?

La ikke hunden bære på sten eller andre tunge ting, samt unngå all form for gnaging på tennisballer. Disse sliter ned tennene utrolig effektivt. Man bør også unngå margben ettersom de er såpass harde at de kan forårsake tannfrakturer. En siste viktig ting er at man bør være ekstra påpasselig med unge hunders tenner, gjerne opp til hunden er 1,5 år gammel.

Sammendrag av tannskader

  1. Puss tenner hver dag for å unngå plakk og tannløsning som svekker kjevebenet.
  2. Vær ikke bekymret for at din hunds helse blir dårligere om du trekker skadede tenner, snarere tvert imot.
  3. Vær nøye med hvilken forsikring du tegner og hold øye med hva som gjelder for tannproblemer.

BESTILL GRATIS TANNSJEKKBESTILL GRATIS TANNSJEKK

IVC Evidensia

Evidensias Tannskole for katter

I åtte ulike avsnitt kommer vår tannveterinær til å gjennomgå alt du behøver å vite om kattens munn og tenner. Du får lære om enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende tiltak og mye mer. Bli med å hjelp din katt til å få en god munn- og tannhelse!
IVC Evidensia

Få flere gode råd om friske og syke kjæledyr

Søk i artikler om våre husdyrs helse skrevet av veterinærer.

Alle våre dyreklinikker og dyresykehus tilbyr gratis tannsjekk

Få sjekket tennene til ditt dyr – helt gratis! Hvem passer tannsjekken for? Valper som feller melketenner Alle hunder over 3 år Om det er over 1 år siden hunden fikk undersøkt tennene sist
BESTILL GRATIS TANNSJEKK