Evidensias tannskole for hund - avsnitt 4

Evidensias tannskole for hund - avsnitt 4

Tegn på dårlig tannhelse

IVC Evidensia
I åtte avsnitt av Evidensias tannskole kommer vår tannveterinær til å guide deg gjennom hva du behøver å vite om hundens munn og tenner. Vi vil gå igjennom ulike emner som enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende arbeid og mye mer. Bli med å hjelp din hund til å få god munn- og tannhelse!

Tannløsning og dårlig ånde kan være tegn på dårlig tannhelse

Vi er kommet til avsnitt fire i Evidensias tannskole. I dette avsnittet kommer vår tannveterinær til å svare på spørsmål som blant annet: Hva er de absolutt vanligste symptomene på dårlig tannhelse? Hvordan unngår man at hunden rammes av dette?

Hva er de vanligste symptomene på dårlig tannhelse?

Ettersom de vanligste problemene i hundens munn er tannløsning og/eller fysiske skader på tennene så er det ofte symptomer i forhold til disse to som er de vanligste.

Når det gjelder tannløsning så kan man se rødt og blødende tannkjøtt, men dårlig ånde er absolutt det vanligste symptomet som bruker å dukke opp først. Den dårlige lukten kommer fra anaerobe bakterier. De har en spesifikk evne til å vokse i de oksygenfrie lommene som dannes når hundens eget immunforsvar reagerer og begynner å angripe de bakteriene som finnes i plakk. Angrepet er såpass sterkt at det bryter ned tannens eget støttevev og bidrar dermed til begynnende tannløsning. Derfor er det svært viktig å unngå opphopning av plakk via daglig tannpuss.

Ved fysiske tannskader og knekte tenner ser vi litt andre symptomer. Der er det typisk blottede nervekanaler og tannpine. Hunden kan ikke si fra om den har tannpine. Symptomer som oppmerksomme dyreeiere ofte ser, er atferdsendringer som passivitet eller aggressivitet. Derutover ses iblant endret tygge- og gnagemønster. Disse symptomene er selvfølgelig mye vanskeligere å koble til problemer i munnhulen, men det er viktig å følge med å ta opp med veterinær så han/hun tar en titt i munnen.

En vanlig misoppfatning er at hundens munnhelse er god, symptom- og smertefri så lenge hunden spiser som normalt, men dette stemmer ikke alltid. Alle hunder fortsetter med å spise til tross for at de har problemer og evt. smerte i munnen. Det er overlevelsesinstinktet. Muligvis kan de kompensere og endre tyggeatferd ved å svelge maten hel eller bare tygge på en side, men det er vanskelig for deg som dyreeier og oppdage. Ofte nøyer man seg som eier med at hunden har fått i seg maten og legger ikke så stor vekt på hvordan det foregår.

Andre symptomer som løs mage og feber forekommer stort sett aldri i forbindelse med tannproblematikk hos hund. Kanskje er det til og med en myte når det gjelder oss mennesker?

Jevnlig sjekk av hundens tenner og daglig tannpuss er de viktigste grepene man kan ta for å sikre at hunden har best mulig tannhelse

 

Hvordan oppdager man best disse symptomene?

Rødt og blødende tannkjøtt som tyder på begynnende tannløsning, ser man tydelig om man ser i munnen på hunden. Dårlig ånde er også lett å oppdage, den kjenner man om ikke annet når man koser eller leker med hunden. En vanlig missforståelde er at dårlig ånde hos hund er normalt, men dette stemmer ikke. Dårlig ånde er alltid ett symptom på noen form for problematikk, vanligvis i munnen. Ettersom årsaken kan være tannløsning, en tilstand som kan bli alvorlig for hunden, bør man oppsøke veterinær for en undersøkelse av munnen.

Som nevnt over kan det være vanskelig å oppdage tannpine og skadede tenner. Det beste er å se i hundens munn med jevne mellomrom. Aller helst daglig i forbindelse med tannpussingen

Hvordan påvirker de ulike symptomene hunden?

Dårlig ånde i seg selv påvirker ikke hunden, men derimot den underliggende årsaken. Avhengig av hva det er påvirkes hunden på forskjellige måter. Ofte er det almenntilstand som endres. Det gjelder også ved tannpine, tannskader samt rødt og blødende tannkjøtt. Følg med på almenntilstand og vær oppmerksom på att forandring kan være koblet til problematikk i munnhulen.

Hva innebærer disse symptomene for hundens tenner og tannkjøtt?

Det varierer avhengig av hvor fort man reagerer og begynner å behandle. Kjenner man til og er oppmerksom på de vanligste symptomene på dårlig tannhelse, øker muligheten for at hunden blir helt bra igjen.

En tannløsning som oppdages tidlig i stadiet, kan bremses og avhjelpes helt via daglig tannpuss og god munnhygiene. Hunden har gode sjanser til å bli helt frisk og slipper eventuelle komplikasjoner og varige men.

Venter man derimot for lenge med behandlingen så kan symptomer som rødt tannkjøtt, tannpine og dårlig ånde forverres såpass at hunden rammes av ytterligere problemer og smertefulle følgesykdommer som nedbrytning av kjeveben og rotbyller.

Hva vet vi om smerte og lidelser hos hunder?

Vi tror vi vet at hunder er veldig gode på å skjule smerte og lidelser. Det er konklusjonene vi drar når vi undersøker og oppdager sykdommer og skader som åpenbart har påstått i lengre tid og som med stor sikkerhet har medført smerte og noen form for lidelse hos hunden. Helt uten at den mest observante hundeeier har oppdaget at noe er galt.

Hvordan forebygger og unngår jeg sykdom på best mulig måte?

Da kommer vi fremfor alt tilbake til hjemmebehandling og daglig tannpuss. Passer man på dette og har for vane å regelmessig undersøke hundens munn kan man unngå de fleste munnrelaterte problemer. Selvsagt kan man ikke beskytte seg helt mot fysiske skader på tennene. Det kan jo oppstå på grunn av lek, uhell eller lignende. Det er imidlertid viktig å løse disse med en gang så skadene ikke fører til andre problemer.

Om du oppdager noen av disse symptomene hos din hund, bør du kontakte veterinær for å få undersøkt tennene.

Kan man behandle/kurere alle symptomer?

I prinsippet kan man det, selv om det man oftest gjør er å behandle underliggende årsak og ikke symptomene selv. Ved å rengjøre alle tennene og ta bort det som gjør vondt kan man både behandle og kurere underliggende årsak. Da forsvinner symptomene. Selv fysiske tannskader som behandles fjerner eventuelle symptomer som tannpine og atferdsendringer.

Det viktigste er selvfølgelig å reagere på symptomene samt undersøke og behandle årsaken så hunden blir helt bra. Jo tidligere man oppdager problemene jo enklere er det å behandle.

Finnes det symptomer som kan bli direkte livsfarlige?

Egentlig ikke. Symptomer er bare ett varseltegn som signaliserer at noe er feil. Derimot kan de underliggende problemene bli livstruende om de ikke oppdages og behandles i tide. Noe av det farligste er kanskje kjevefrakturer som medfører at hunden hverken kan spise eller drikke.

Hvordan vet jeg når jeg bør ta kontakt med veterinær?

Hvis man går til veterinær for årlig undersøkelse av munn, for eksempel i forbindelse med vaksinasjon, holder det langt med at man ut over det kjenner til og er observant på vanlige symptomer på problemer i munn. Rødt og blødende tannkjøtt kan man forsøke å behandle hjemme med god munnhygiene og daglig tannpuss, men dårlig ånde og fysiske tannskader bør alltid undersøkes av veterinær.

Hvilke følgesykdommer kan hunden rammes av?

Ettersom det ikke er så lang avstand mellom nesehulen, munnen, tannrøtter og øyne så kan ubehandlede problemer i munnen spres og føre til plagsom nett nese, infeksjoner i nesehulen, de kan bli snørrete og man kan få byller i øyehulen. I alvorlige tilfeller kan disse byllene skade øyet og gjøre hunden blind.

Er det noe spesielt du vil meddele til alle hundeeiere der ute?

Veldig gjerne! Vi møter så mange hundeeiere som blir virkelig overrasket, og positivt overrasket over adferdsendringene de ser på hunden etter en tannbehandling. Ofte har hundeeier blitt vant til at hunden er ganske passiv og kanskje litt gretten, og ikke tenkt over at det kan skyldes problemer i munnen. Når de senere kommer tilbake for oppfølgning så uttrykker de ofte at hunden er blitt som en valp igjen, leken og aktiv. Dette er fantastisk, og en bekreftelse på at vi utgjør en forskjell for hundene.

Oppsummering av tegn på dårlig tannhelse

  1. Dårlig ånde er ikke normalt hos hunder, det er alltid tegn på ett problem i munnhulen.
  2. Hunder slutter ikke å spise på grunn av munnhuleproblemer. Følg heller med allmenntilstand og eventuelt passivitet og om den er gretten.
  3. Symptomer som følge av tannløsning og fysiske skader på tennene bør alltid undersøkes og behandles av veterinær.

BESTILL GRATIS TANNSJEKK

I neste avsnitt fordyper vi oss i den absolutt vanligste sykdommen – tannløsning. En tilstand som kan bli veldig alvorlig for hunden om den ikke oppdages og behandles i tide.

IVC Evidensia

I neste avsnitt: Tannløsning (periodontitt) – hundens vanligste sykdom

Dette avsnittet handler om tannløsning på hund. Tannveterinæren svarer på blant annet følgende spørsmål: Hvorfor rammes hundene av tannløsning? Hvordan oppdager man det, kan man behandle og i så fall hvordan? Og kan man forebygge tannløsning?
IVC Evidensia

Evidensias Tannskole for katter

I åtte ulike avsnitt kommer vår tannveterinær til å gjennomgå alt du behøver å vite om kattens munn og tenner. Du får lære om enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende tiltak og mye mer. Bli med å hjelp din katt til å få en god munn- og tannhelse!

Alle våre dyreklinikker og dyresykehus tilbyr gratis tannsjekk

Få sjekket tennene til ditt dyr – helt gratis! Hvem passer tannsjekken for? Valper som feller melketenner Alle hunder over 3 år Om det er over 1 år siden hunden fikk undersøkt tennene sist
BESTILL GRATIS TANNSJEKK