Evidensias tannskole for katt - avsnitt 4

Evidensias tannskole for katt - avsnitt 4

Tegn på dårlig tannhelse

IVC Evidensia
I åtte avsnitt av Evidensias tannskole kommer vår tannveterinær til å guide deg gjennom hva du behøver å vite om kattens munn og tenner. Vi vil gå igjennom ulike emner som enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende arbeid og mye mer. Bli med å hjelp din katt til å få god munn- og tannhelse!

De vanligste symptomene på dårlig tannhelse hos katter

Det er tid for episode nummer fire i Evidensias tannskole. I dette avsnittet beskriver tannveterinæren blant annet hva som er de vanligste symptomene på munnhuleproblemer, om det fins følgesykdommer, om munnhuleproblemer kan kureres med mer. Følg godt med og hjelp katten til å få en god munn- og tannhelse!

Hva er de vanligste symptomene på dårlig tannhelse?

De vanligste symptomene er rødt og blødende tannkjøtt, tannpine, dårlig ånde og tannkjøtt som vokser opp over tennene. Problemer i munnen kan også påvirke almenntilstanden til katten.

Hvorfor er akkurat disse symptomene de vanligste?

Dette er rett og slett fordi det er symptomer som er nært knyttet opp til de mest utbredte tannskade- og tannsykdommene: TR, tannløsning og tannfrakturer.

Hvordan oppdages disse symptomene?

Den enkleste måten å gjøre det på er regelmessig å se i munnen til katten og følge med på kattens almenntilstand.  Det er viktig å se både på spiseadferd og på hvordan den forholder seg til mennesker og andre katter. Eventuelle avvik bør undersøkes.

Hvordan påvirkes katten av de ulike symptomene?

De kan bli påvirket på litt forskjellige måter, selv om de fleste symptomer selvfølgelig medfører ubehag og smerte for katten. Den vanligste reaksjonen på tannpine med vedvarende smerte er ofte at katten blir roligere. Noen ganger er symptomer på tannpine feiltolket som tegn på normal aldring. I tilfeller der katten har røde og blødende tannkjøtt, kan det være tegn på en kraftigere betennelse som ikke bare gir dårlig ånde, men også belaster de indre organer som kan føre til kronisk nyresykdom.

Viser katten flere av de vanligste symptomene, kan det bli vanskeligere å spise og de kan slutte helt å spise.

Dårlig tannhelse kan være vanskelig å oppdage hos katter. Alle dyreeiere bør være oppmerksomme på: Rødt og blødende tannkjøtt, adferdsforandringer som trøtthet og/eller aggressivitet, katten mister maten ut av munnen, løse tenner, tannkjøtt som vokser opp på selve tannen, nedsatt appetitt, uvilje til å spise eller drikke kalde produkter og tannstein som kommer fort tilbake.

Hva betyr disse symptomene for kattens tenner?

Fremfor alt betyr det plagsom og smertefull tannpine, som kan skape alvorlige og infiserte sår. I verste fall mister katten tennene.

Hva vet vi om lidelse hos katter?

Vi vet at katter er flinke til å skjule at de føler ubehag, og det gjør det utrolig vanskelig for katteeiere å lese og ta hensyn til atferdsendringer. Vi hører katteeiere som føler at katten er som ny etter en tannbehandling, selv om de ikke oppfattet at katten var dårlig før tannbehandlingen.

Hvordan kan du på beste mulig måte forebygger og unngå symptomene hos katten?

Ved regelmessig tannpuss, se i munnen ukentlig og få den sjekket hos veterinær regelmessig.

Kan du behandle / kurere alle symptomer?

Det kan vi hvis behandlingen ble startet i tide. Derfor er det så viktig at du som katteeier tar hensyn til kattens munnhelse og oppførsel/adferd.

Er det symptomer eller tannsykdommer som kan bli dødelige?

Er tannsykdommene så smertefulle at katten ikke er i stand til å spise, kan det blir alvorlig i det lange løp. Katten kan også få så alvorlige infeksjoner i kjeven at infeksjonen ikke kan stoppes , og i disse tilfellene må katten dessverre avlives.

Hvordan vet du når du skal oppsøke en veterinær? Hva skjer hvis du ikke behandler?

Som katteeier bør du alltid gå til veterinær om du oppdager at katten har dårlig ånde, rødt og blødende tannkjøtt eller tannstein (plakk) på tennene. Veterinærbesøk er selvfølgelig også viktig om katten har skadet en eller flere av tennene.

Hva er følgesykdommene?

Alt avhenger av sykdommen og hvor tidlig behandling er satt inn. Den vanligste konsekvensen av sykdom i munnhulen er kronisk nyresykdom forårsaket av at katten har en alvorlig betennelse som belaster nyrene over lang tid.

Godt å vite: Det er tannløse katter som lever gode liv som innendørs katter. Men de kan ikke leve utendørs, da utelivet krever at katten jakter, sloss og river mat fra hverandre.

Sammendrag symptomer på dårlig tannhelse

  1. Dårlig ånde er ikke en normal tilstand hos katter, men alltid et tegn på et problem i munnen.
  2. Katter slutter sjelden å spise på grunn av problemer i munnen. Vær heller oppmerksom på endring i adferd, temperament, søvnmønster og aggresivitet.
  3. Symptomer på tannsykdom og fysisk skade på tennene bør alltid undersøkes og behandles av en veterinær.

Bestill gratis tannsjekk

 I neste avsnitt fordyper vi oss i den vanligste sykdommen – TR. En tilstand som kan bli svært alvorlig for katten hvis den ikke oppdages og behandles i tide. 

IVC Evidensia

Avsnitt 5: Kattens vanligste sykdom – Tannresorpsjon, TR (FORL)

I avsnitt 5 forklarer tannveterinæren blant annet hva som er de vanligste symptomene på munnhuleproblemer, hvis det er følgesykdommer, og om slike problemer kan kureres og mye mer. TR og tannresorption (tidligere FORL) er den desidert mest utbredte tannsykdommen hos katter.
IVC Evidensia

Les også Evidensias Tannskole for hund

I åtte ulike avsnitt kommer vår tannveterinær til å gjennomgå alt du behøver å vite om hundens munn og tenner. Du får lære om enkel hjemmebehandling, vanlige symptomer og sykdommer, forebyggende tiltak og mye mer. Bli med å hjelp din hund til å få en god munn- og tannhelse!

Alle våre dyreklinikker og dyresykehus tilbyr gratis tannsjekk

Få sjekket tennene til ditt dyr – helt gratis! Hvem passer tannsjekken for? Kattunger som feller melketenner Alle katter over 3 år Om det er over 1 år siden katten fikk undersøkt tennene sist
BESTILL GRATIS TANNSJEKK