Forgiftning med rottegift hos hund

De fleste rottegifter virker ved å påvirke blodets evne til å levre seg. Virkestoffene blokkerer for vitamin K, som er en viktig faktor for blodets levringsprosess. I en organisme er det konstant små blødninger i kroppen, det er helt normalt og kroppen stopper selv disse blødningene. Hvis blodet ikke kan levre seg, vil disse småblødningene fortsette med sivblødninger. Typisk vil hunder som har inntatt rottegift få indre blødninger i buk, lunger, tarmer og andre organer.

Forgiftning med rottegift hos hund ses feks. på gamle eiendommer, hytter eller gårder, hvor rotter og mus bekjempes. I Norge er det kun produkter til bekjempelse av mus godkjent til privat bruk. (Produkter til rottebekjempelse er kun tillatt for profesjonelle brukere og bønder). Produktene skal kun brukes innendørs. Det er ikke tillatt for private brukere å bruke musemidler utendørs.

Symptomer på forgiftning med rottegift hos hund

De vanligste symptomer hos hund er: slapphet og bleke slimhinner. Utover det oppstår det spontane blødninger, som gjerne sees som neseblod, blod fra munnhulen, blodig oppkast, blodig avføring eller urin. Blødninger kan også være lokalisert til en lunge, et ben eller et øye. Videre kan det ses blåmerker eller små bloduttredelser på slimhinner. Ved indre blødninger er det typisk å se økt og anstrengt pusting.

Hvor akutt er forgiftning med rottegift hos hund?

Hvis du vet, eller har mistanke om at hunden din har inntatt rottegift skal du umiddelbart ta kontakt med din veterinær. Jo tidligere, jo bedre. Oppkast kan induseres opp til 4 timer etter inntak. Hvis hunden din inntar rottegift og tar opp virkestoffene, vil symptomene typisk sees 3-4 dager etter inntaket, men noen ganger kan symptomene først sees etter flere uker.

Hvordan stilles diagnosen rottegiftforgiftning?

Diagnosen stilles ut fra en mistanke, eller hvis eier har sett hunden innta rottegiften. Testen som kan avsløre selve rottegiften i hundens system kan ta flere dager å få svar på, og det kan man ikke vente på. Istedenfor kan man måle blodets levringstid, utelukke andre årsaker til blødning, og sette i gang behandling.

Behandling av rottegiftforgiftning hos hund 

Hvis hunden din nettopp har inntatt giften, vil veterinæren indusere oppkast og starte behandling med aktiv kull for å binde giften. Det er anbefalt å følge opp med måling av blodets levringsevne etter 1, 2 og 3 døgn. Dersom det ikke er mulig, starter man med motgift i form av vitamin K med en gang. Behandling må vare i flere uker. Det kan være aktuelt å ta nye tester av levringsevnen senere i forløpet også. Hvis der allerede ses blødninger skal man behandle mer aggressivt, dvs. hunden legges inn på klinikken om mulig, og det kan være behov for en blodoverføring.

Hva gjør du hvis hunden din har spist rottegift

Hvis ikke det har oppstått blødninger og behandling startes, er det en god prognose for at hunden overlever. Hvis man først oppdager hunden har inntatt rottegift når det er allerede spontane blødninger, kan prognosen være reservert til tross for intensiv behandling.

Forebygging av forgiftning med rottegift

Beste forebygging er å fjerne all gift hunden kan komme i kontakt med og sørge for at rottegift alltid legges i avlåste kasser. Inntak av mus/rotter som døde på grunn av rottegift gir sjeldent symptomer, fordi det oppstår en betydelig fortynningseffekt sammenliknet med direkte inntak.

Har man en mistanke om at hunden har inntatt rottegift, men ikke ser symptomer, man måle blodets levringseffekt, eller starte behandling med vitamin K. Vitamin K er relativt sikkert, og forgiftning ses kun ved meget høye doser.

Er musegift og rottegift det samme?

Musegift og rottegift er ikke det samme og virker på to forskjellige måter. Rottegift påvirker blodets evne til å levre seg, mens musegift påvirker nervesystemet. Man kan likevel ikke basere seg 100 % på denne forskjellen, da begrepene brukes om hverandre, og nye bekjempelsesmetoder utvikles jevnlig.

Les mer om forgiftning hos hund