Kløe hos hund - årsaker og behandling

Har du merket at hunden din plutselig klør seg? Slikker den pelsen sin, biter i potene, eller ruller den rundt på en måte du ikke kjenner igjen? Kløe og andre hudproblemer er en av de vanligste årsakene til dyrlegebesøk, og kan være en temmelig frustrerende problemstilling for både eier og hund.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Dette kan bety at hunden din har et hudproblem, noe som er mer vanlig enn mange tror. Hele 20 prosent av hunder som kommer inn til veterinæren, har en form for kløe eller andre hudproblemer. Hvis hunden din har kløe, ikke nøl med å søke hjelp. Hudproblemer er ofte komplekse, og kan i blant kreve både tid og anstrengelser for å bli bra.

Her får du vite mer om ulike typer hudproblemer, hvordan du forebygger dem, og hvilken hjelp veterinæren kan gi.
Kløe hos hund

Kløe hos hund kan ofte skyldes komplekse årsaker og er til stor plage for både hund og eier. 

Hva forårsaker kløe?

Kløe som sådan skyldes at kløe-reseptorer i huden stimuleres av for eksempel histamin eller andre stoffer som frigis. Det kan være et resultat av for eksempel en sykdom eller ytre stimuli. Fra reseptorene går det beskjed til både sensoriske (man merker at det klør) og motoriske (man klør seg) områder i hjernen.

Ulike årsaker til kløe hos hund

 • Parasitter
 • Infeksjoner
 • Allergier
 • Øvrige årsaker

Symptomer og årsaker til kløe hos hund

Kløe hos hund kan vise seg på flere måter. Hunden kan klø seg, slikke seg, rulle seg mye eller i verste fall klø bort pelsen eller klore opp sår. Årsaker til kløe kan deles inn i fire grupper: parasitter, infeksjoner, allergier og øvrige årsaker. Ofte har hunden flere problemer samtidig, og det er viktig å behandle så mange som mulig. Noen ganger er det enkelt å finne årsaken, men ofte er det en tålmodighetsprøve, siden ulike sykdommer kan gi de samme symptomene.

Parasitter

Parasitter som gir kløe i pelsen hos hund, er i første rekke lus, reveskabb, pelsmidd, hårsekkmidd og lopper. Også andre parasitter kan være aktuelle, først og fremst når det gjelder importerte hunder, eller dersom hunden din har oppholdt seg i utlandet. De eneste parasittene man kan se med det blotte øyet, er lus og lopper. For å se mindre parasitter trenger man mikroskop.

Infeksjoner

Infeksjoner i huden kan oppstå etter skader av ulike slag, og noen ganger etter en operasjon. Den vanligste årsaken til hudinfeksjoner er likevel underliggende problemer, først og fremst allergier. Gjærsopp trives også når hunden har andre hudproblemer. Ringorm er en annen type soppinfeksjon. Den kan smitte mellom ulike dyrearter og også til mennesker.

Allergier

Den vanligste årsaken til kløe er at hunden er allergisk, der hunden får en allergisk reaksjon på innholdet i fôret eller på noe i omgivelsene, som midd eller pollen. Det kan også være snakk om kontaktallergi eller en reaksjon på for eksempel legemidler. Allergier er ofte genetisk betinget. Noen allergier er vanligere blant visse hunderaser.

Øvrig

Her hører ulike slags hudsykdommer eller hudforandringer som ikke hører hjemme blant de overliggende gruppene til. Det kan dreie seg om medfødte problemer, ulike immunforsvarbetingede sykdommer eller svulstsykdommer med mer.

Kløeskala hos hund

Er hunden din plaget med kløe? Denne skalaen kan du bruke for å vurdere alvorlighetsgraden. 


Hva skal jeg som hundeeier gjøre?

Det finnes mye du som hundeeier kan gjøre for å forebygge hundekløe. En ren og velstelt hund som får godt fôr har betydelig større sjanse for å slippe hudproblemer. Med riktig behandling og litt omsorg hver dag skaper du de beste forutsetningene for hundens helse. Her er noen punkter for å forebygge hudproblemer:

Fôr

Gi hunden din fôr av høy kvalitet. Ulike hunder har ulik følsomhet for fôr og annet de får i seg. Rådfør deg med veterinær om hvilket fôr som er best.

Hygiene

Hold hunden din velstelt. Hvis den er langhåret, børst den regelmessig og gre ut floker, også mellom potene. Klipp hundens klør regelmessig.

Bad

Bad eller dusj hunden din regelmessig. Bruk en god hundesjampo, skyll og tørk godt. Visse hunder er mer sensitive for fukt og kan lettere få infeksjoner enn andre. En frisk hund kan normalt bades en gang i måneden. Er det snakk om å behandle en pågående hudinfeksjon, kan du bli anbefalt å bruke en spesiell sjampo til å bade hunden med, noen ganger flere ganger i uken.

Kontroll

Undersøk hunden regelmessig. Gjør det til en vane å inspisere hunden for avdekke hudproblemer og annet på et tidlig stadium. Venn deg til å undersøke labbene, og både se og lukt i ørene. Ørebetennelse som stadig kommer tilbake hos hund tyder nesten alltid på et hudproblem. Sekret fra ørene eller abnormal lukt er ikke normalt.

Les mer om helsesjekk av hundens hud og pels

Når skal jeg søke hjelp?

Vanlige steder for kløe er bak ørene, på labbene og rundt endetarmsåpningen.

 • Dersom hunden din klør seg mye
 • Dersom hunden slikker seg og ruller seg
 • Dersom hunden klorer bort pels eller klorer opp sår
 • Dersom hunden får tilbakevendende øreinfeksjoner

Avl

Visse raser og visse linjer er mer utsatt for allergi og andre hudsykdommer enn andre. Å søke kunnskap om den rasen du ønsker deg, og snakke nøye med oppdretteren og høre om eventuelle hudproblemer i linjene, er viktige ting for å kjøpe en valp med det beste utgangspunktet. Det er også viktig å gi oppdretter informasjon om kløe hos valp du allerede har kjøpt.

Noen hunderaser er ofte mer utsatt for kløe enn andre

Noen raser er mer utsatt for allergi enn andre, blant annet West Highland White Terrier.

Undersøkelse hos veterinæren

Kløe kan være enkelt å behandle, men i mange tilfeller har den flere årsaker, og det kan ta tid å kurere problemet. Av og til er det også nødvendig å komme på oppfølgingsbesøk med hunden din. Visse sykdommer er kroniske, og da må du sammen med veterinæren din finne en måte å håndtere dem på lang sikt, på best mulig vis.

Slik foregår undersøkelsen:

 1. Veterinæren lytter og stiller en rekke spørsmål. I sykdomsbeskrivelsen er blant annet dette inkludert:
  – Hvor lenge kløen har pågått
  – Hva hunden spiser
  – Hvordan magen og avføring er
  – Om det er andre dyr i familien med kløe
  – Om kløen er sesongavhengig
 2. Veterinæren undersøker hunden og hundens hud
 3. Ut fra hva veterinæren mistenker at feiler hunden, tas det prøver
 4. En diagnose eller preliminær diagnose stilles
 5. En behandlingsplan legges opp, inkludert planlegging av kontrollbesøk for oppfølging.

Blodprøver for å finne årsaken til kløe hos hund

For å finne årsaken til kløe tas det ulike prøver – som blod-, vevs-, parasitt-, hud- og pelsprøver.

Behandling

Mot parasittangrep og infeksjoner finnes det som oftest effektiv behandling. I dag unngår man for det meste å behandle infeksjoner med antibiotika, for å forhindre bakterieresistens. Hunden din kan i stedet få foreskrevet utvortes behandling med spesiell sjampo eller andre produkter.

Ved mistanke om allergi pleier utredningen å skje ved at veterinæren utelukker parasitter og infeksjoner før man går videre med en allergiutredning. Behandlingen tilpasses deretter etter årsaken. Kløe som kommer av allergi, behandles ved å unngå det hunden reagerer på, og av og til med vaksinasjon. I noen tilfeller er det nødvendig med kortison eller andre legemidler, noe som finnes i tablettform og for lokal behandling. Råd om utvortes stell er som oftest en del av behandlingen ved allergi.