Nasjonale smitteverntiltak gjelder ved besøk til våre dyreklinikker. Les mer om smitteverntiltakene før du kommer til oss

Hunden klør seg

Artikkelen er skrevet av en veterinær hos Evidensia

Kløe og andre hudproblemer er en av de vanligste årsakene til dyrlegebesøk, og kan være en temmelig frustrerende problemstilling for både eier og hund.

Hva forårsaker kløe?

Kløe som sådan skyldes at kløe-reseptorer i huden stimuleres av for eksempel histamin eller andre stoffer som frigis. Det kan være et resultat av for eksempel en sykdom eller ytre stimuli. Fra reseptorene går det beskjed til både sensoriske (man merker at det klør) og motoriske (man klør seg) områder i hjernen.

Ulike årsaker til kløe hos hund

 • Parasitter
 • Infeksjoner
 • Allergier
 • Øvrige årsaker

Kløe er til plage for både hund og eier

Årsaker til at hunder får kløe

Kløe vil ofte arte seg likt uavhengig av årsak. Man ser at hunden klør seg med labbene på kroppen, slikker eller biter seg mellom tærne eller gnir seg mot underlaget. De vanligste årsakene er:

Parasitter

Parasitter som gir kløe hos hund, er i første rekke lus, reveskabb, pelsmidd, hårsekkmidd og evt. lopper. Også andre parasitter kan være aktuelle, først og fremst når det gjelder importerte hunder, eller dersom hunden din har oppholdt seg i utlandet. De eneste parasittene man kan se med det blotte øyet, er lus og lopper. For å se mindre parasitter trenger man mikroskop.

Infeksjoner

Infeksjoner i huden kan oppstå etter skader av ulike slag, og noen ganger etter en operasjon. Den vanligste årsaken til hudinfeksjoner er likevel underliggende problemer, først og fremst allergier. Gjærsopp trives også når hunden har andre hudproblemer. Ringorm er en annen type soppinfeksjon. Den kan smitte mellom ulike dyrearter og også til mennesker.

Allergier

Den vanligste årsaken til kløe i dag er ulike allergier, der hunden får en allergisk reaksjon på innholdet i fôret eller på noe i omgivelsene, som midd eller pollen. Det kan også være snakk om kontaktallergi eller en reaksjon på for eksempel legemidler. Allergier er ofte genetisk betinget. Noen allergier er vanligere blant visse hunderaser.

Øvrig

Her hører ulike slags hudsykdommer eller hudforandringer som ikke hører hjemme blant de overliggende gruppene til. Det kan dreie seg om medfødte problemer, ulike immunforsvarbetingede sykdommer eller svulstsykdommer med mer.

Betent hud mellom tærne kan gi slikking og kløe

Rødt øre hos en hund med ørekløe på grunn av allergi

Hva skal jeg som hundeeier gjøre?

Det finnes en del du som hundeeier kan gjøre for å forebygge hundekløe. En ren og velstelt hund som får et godt fôr har større sjanse for å slippe hudproblemer. Med riktig behandling og litt omsorg hver dag skaper du de beste forutsetningene for hundens helse. Her er noen punkter for å forebygge hudproblemer:

Fôr

Gi hunden din fôr av høy kvalitet. Ulike hunder har ulik følsomhet for fôr og annet de får i seg. Rådfør deg med veterinær om hvilket fôr som er best.

Hygiene

Hold hunden din velstelt. Hvis den er langhåret, børst den regelmessig og gre ut floker, også mellom potene. Klipp hundens klør regelmessig.

Bad

Bad eller dusj hunden din regelmessig. Bruk en god hundesjampo, skyll og tørk godt. Visse hunder er mer sensitive for fukt og kan lettere få infeksjoner enn andre. En frisk hund kan normalt bades en gang i måneden. Er det snakk om å behandle en pågående hudinfeksjon, kan du bli anbefalt å bruke en spesiell sjampo til å bade hunden med, noen ganger flere ganger i uken.

Kontroll

Undersøk hunden regelmessig. Gjør det til en vane å inspisere hunden for avdekke hudproblemer og annet på et tidlig stadium. Venn deg til å undersøke labbene, og både se og lukt i ørene. Øreproblemer hos hund tyder nesten alltid på et hudproblem. Sekret fra ørene eller abnormal lukt er ikke normalt.

Når skal jeg ta med hunden min til dyrlegen?

 • Dersom hunden din klør seg mye
 • Dersom hunden slikker seg og ruller seg
 • Dersom hunden klorer bort pels eller klorer opp sår
 • Ved vond lukt, sekret eller rødhet i ørene

Avl

Visse raser og visse linjer er mer utsatt for allergi og andre hudsykdommer enn andre. Ved å søke kunnskap om den rasen du ønsker deg, og ved å snakke nøye med oppdretteren og høre om eventuelle hudproblemer i linjene er viktige ting for å kjøpe en valp med det beste utgangspunktet.

Noen raser er mer utsatt for allergi enn andre, blant annet West Highland White Terrier.

Undersøkelse hos veterinær

Kløe kan være enkelt å behandle, men i mange tilfeller har den flere årsaker, og det kan ta tid å kurere problemet. Av og til er det også nødvendig å komme på oppfølgingsbesøk med hunden din. Visse sykdommer er kroniske, og da må du sammen med veterinæren din finne en måte å håndtere dem på lang sikt, på best mulig vis.

Slik foregår undersøkelsen

Veterinæren lytter og stiller en rekke spørsmål. I sykdomsbeskrivelsen er blant annet dette inkludert:

 • Hvor lenge kløen har pågått
 • Hva hunden spiser
 • Hvordan magen og avføring er
 • Om det er andre dyr i familien med kløe
 • Om kløen er sesongavhengig

Veterinæren undersøker deretter hunden og hundens hud. Ut fra hva veterinæren mistenker at feiler hunden, kan det tas ulike prøver som for eksempel celleprøver, bakterie- eller sopp-prøver, allergiprøver med mer. Det kan også være at hunden din settes å en spesiell diett for å utrede den for fôrallergi.

I særlig kompliserte tilfeller kan det være aktuelt å henvise hunden til en veterinær med særskilt kompetanse innen hudsykdommer.

Hvordan behandles kløe?

Fordi kløe er et symptom, og ikke en diagnose, finnes det ikke én standard måte å behandle alle hunder som klør på. Mot parasittangrep og infeksjoner finnes det som oftest effektiv behandling. I dag unngår man for det meste å behandle infeksjoner med antibiotika, for å forhindre bakterieresistens. Hunden din kan i stedet få foreskrevet utvortes behandling med spesiell sjampo eller andre produkter.

Ved mistanke om allergi pleier utredningen å skje ved at veterinæren utelukker parasitter og infeksjoner før man går videre med en allergiutredning. Behandlingen tilpasses deretter etter årsaken. Kløe som kommer av allergi, behandles ved å unngå det hunden reagerer på, og av og til med vaksinasjon. I noen tilfeller er det nødvendig med ulike klø-stillende legemidler, noe som finnes i tablettform, som injeksjoner eller for lokal behandling. Råd om utvortes stell er som oftest en del av behandlingen ved allergi.

God bedring!

En tur til dyreklinikken for undersøkelse kan være nødvendig dersom hunden din klør