Blodøre hos hund (othematom)

Blodøre hos hund er en ansamling av blod i hundens øreflipp. Ansamlingen kan ligge i hele øreflippen, men ligger oftest i spissen og oftest på innsiden.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Blodøre hos hund, også kalt othematom, er en ansamling av blod i hundens øreflipp. Blodansamlingen kan fylle hele øreflippen, eller et mindre område. Hos hunder med stående ører, kan øret henge.

Hvorfor får hunden blodøre?

Blodøre kan oppstå hvis hunden skader øreflippen. Skaden kan enten være et traume utenfra (f.eks bitt fra en annen hund), eller selv-traume når hunden rister kraftig på hodet eller klør seg med bakpotene. Man mener også at det kan være en underliggende «feil» i immunforsvaret som en medvirkende årsak til at hunden utvikler blodøre.

Underliggende eller medvirkende faktorer ved blodøre

Symptomer på blodøre hos hund

Øreflippen føles fortykket og væskefylt. Blodansamlingen kan fylle hele øreflippen, eller et mindre område. Hos hunder med stående ører kan øret henge. Det er ofte smertefullt for hunden å ha et blodøre, så man skal håndtere det forsiktig. Det er typisk kun det ene øret.

Behandling av blodøre hos hund

Veterinæren behandler et blodøre ved å tømme blodet ut igjennom en kanyle. Det kan samtidig behandles med binyrebarkhormon i blodøret og/eller som injeksjon. Dette må ofte gjentas. Hvis det er en underliggende årsak til blodøret, f.eks en kronisk ørebetennelse pga allergi, behandles også denne. I noen tilfeller må hunden bedøves for at det skal la seg gjøre.

Hvis hunden har tilbakevennende problemer med utvikling av blodøre, kan det være nødvendig med en operasjon.

Når bør du oppsøke veterinær?

Blodøre er ikke en livstruende lidelse, men du bør alltid oppsøke dyrlegen hvis hunden din har blodøre, da det kan være smertefullt og ubehagelig.

Hvordan ser fremtiden ut for en hund med blodøre?

Hvis blodøret behandles kommer hunden seg vanligvis fra det uten varige mén. Det kan være en tendens til at hundene som har hatt blodøre får det igjen senere i livet. Derfor er det viktig at underliggende årsaker utredes og behandles.

I noen tilfeller får hunden kraftig arrvevsdannelse i øreflippen etter et blodøre. Arrvevet gjør øreflippen deformert, så den ligner et «blomkålsøre». Dette ses spesielt hvis blodøret ikke behandles.