Borreliose hos hund

Borreliose er en sykdom vi kan vaksinere våre hunder mot. Vi vaksinerer hundene våre for å beskytte dem mot sykdom.

Mange kjenner til at mennesker kan få borreliose, og flere har sikkert hørt om hunder med denne diagnosen. Dessverre er det mye vi ennå ikke vet om symptomer, sikker diagnostikk og behandling av borreliose, så dette er en sykdom med mange ulike tilnærminger – både hos mennesker og hunder.

Flåtten kan bringe med seg mange farlige sykdommer og det er derfor viktig å fjerne flått så fort som mulig om den har satt seg på hunden. Flåtten fjerner du enten med fingrene ved å vri den rundt eller med en flåttpinsett. For hunder er det ikke farlig om munnstykket sitter igjen

Borreliose

Borreliose skyldes en bakterie som heter Borrelia burgdorferi. Bakterien overføres via flått. Ikke veldig overraskende gjør det at det er mest borreliose der det er mye flått.

Fakta om borreliose

  • Smågnagere, fugler og hjortedyr er hovedverter for bakterien Borrelia burgdorferi
  • Skogflåtten kan overføre bakterien til for eksempel hund og menneske
  • Det er sjelden at hunder som blir smittet blir syke
  • 25 % av norske hunder i områder med flått har antistoffer mot borrelia-bakterien
  • Borreliose kan ikke smitte direkte fra hund til menneske

Symptomer

Hos hunder kan borreliose føre til stivhet eller halthet, smertefulle ledd, redusert appetitt, feber og / eller forstørrede lymfeknuter. Den klassiske røde ringen som vi kjenner fra mennesker, sees ikke hos hunder med borreliose.

Hos mennesker snakkes det mye om den fryktede neuroborreliosen, der sykdommen påvirker nervesystemet. Denne formen er ikke påvist hos hund. I sjeldne tilfeller kan det være grunn til å mistenke at borreliose også går på blant annet nyrene, men det kan være vanskelig å påvise.

Merkelig nok blir katter ikke syke av borrelia-bakterien.

Symptomer på borreliose hos hund

  • Almennpåkjenning
  • Nedsatt matlyst
  • Feber
  • Stivhet og halthet
  • Ømme ledd

Undersøkelse og diagnostikk

Symptomene på borreliose kan være ganske uspesifikke, og minne om mange andre sykdommer. Noen ganger er det bare helt milde symptomer, eller ingen i det hele tatt. Typisk vil halthet, vondt i leddene, feber og flere flåttbitt tidligere kunne gi grunn til mistanke. Det kan gå to til seks måneder fra flåttbittet til symptomene kommer.

For å stille en diagnose tar man en blodprøve der man ser etter ulike typer av antistoff mot bakterien. Utfordringen er at mange hunder har antistoffer uten å være syke.  En positiv test betyr med andre ord ikke at hunden helt sikkert har borreliose. Når man kombinerer det med diffuse symptomer, blir diagnostikken langt mer usikker enn man ønsker seg. Hvordan kan man vite at symptomene skyldes borreliose, når mange hunder med antistoff ikke er syke? Svaret er at man må sammenholde flere funn, være bevisst hvilken type av antistoff man ser på og hvordan de utvikler seg over tid.  Det er ofte behov for å ta flere prøver etter hverandre.

Borreliose kan påvises gjennom en blodprøve. Hele 25 % av norske hunder i områder med flått har antistoffer mot borrelia-bakterien

Behandling av borreliose

Hunder med en (relativt) sikker borreliadiagnose får antibiotika i 4 uker og evt. smertestillende. De aller fleste blir helt bra.

Forebygging

I og med at borrelia-bakterien overføres med flått, er den beste forebyggingen å forhindre flåttbitt. Det finnes en rekke ulike legemidler tilgjengelig for dette. Hvilken metode som er best for din hund kan du finne ut av i samråd med deres faste dyrlege.

Uansett valg av flåttprofylakse, kan det feste seg en og annen flått likevel. Gjør det derfor til en god vane å sjekke hunden for flått etter hver tur i områder det kan være flått. Det er ikke vanskelig å fjerne flått, og aller enklest er det med en flåttpinsett som kan kjøpes på mange dyreklinikker og apotek. Personlig liker jeg best typen med en «snare» som man kan legge rundt munndelen til flåtten før man vrir rundt. Det gjør ikke noe om det sitter igjen noen deler av munnen eller hodet på flåtten, det er ikke der smitten sitter. Det vil alltids kunne bli en liten, rød hevelse i huden etter fjerning av flått. Det er ufarlig, og den forsvinner etter 1-2 uker.

Vaksine mot borreliose

Det finnes en vaksine mot borreliose hos hund. Denne regnes ikke som en kjernevaksine, og blir ikke rutinemessig anbefalt. Man bør bruke flått-profylakse selv om hunden er vaksinert, da effekten av vaksinen er usikker. Vaksinen virker litt annerledes enn andre vaksiner; etter vaksinasjon dannes antistoffer hos hunden. Når flåtten suger blod av en vaksinert hund, tror man at antistoffene som er i blodet virker inne i flåtten og gjør at bakteriene ikke vandrer i like stor grad til flåttens spyttkjertler, og dermed over i hunden. Man vet faktisk ikke om vaksinen gjør at hunder blir mindre syke. Alle disse usikkerhetsmomentene gjør at bruk av vaksinen ikke er vanlig, og at man heller fokuserer på flått-profylakse med halsbånd, dråper eller tabletter.