Giardia

En liten parasitt som kan gi store bekymringer. Hva er Giardia? Hvilke symptomer følger med? Hvordan stilles diagnosen? Dette samt behandling og hygienetiltak ved påvist infeksjon får du svar på her.  

Giardia er en relativt vanlig parasitt hos hund, og ifølge studier er ca 10 prosent av hunder i Norge infisert. Denne parasitten lever i tarmen til mange husdyr, og også hos mennesker. Det finnes flere ulike typer Giardia, og mange dyrearter har egne typer som i liten grad smitter til mennesker.

Symptomene på Giardia-infeksjon er veldig varierende. Noen hunder er symptomfrie, mens andre kan få akutt eller kronisk diaré.

Smittsomme cyster

Giardia er en encellet innvollsparasitt, såkalt protozo, med en direkte livssyklus. Parasittene skilles ut fra tarmen hovedsakelig som smittsomme cyster. Hundene blir da infisert ved å få i seg cyster, og cystene utvikler seg til trofozoitter når de blir utsatt for magesyre eller enzymer fra bukspyttkjertelen. Parasitten vil da formere seg i tarmen og hunden vil etter 1-2 uker skille ut cyster med avføringen.

Giardia kan spres direkte mellom hunder eller fra vannkilder som er forurenset med gjødsel og kloakk. Cystene er hardføre og de kan overleve i vann og miljø i flere måneder under gunstige forhold. Parasittene drepes ved koking, frysing, UV-bestråling, ozonbehandling av vann og uttørking.

Symptomer på giardia

Giardia vil invadere tarmsystemet og kan da gi diaré. Symptomene på infeksjon er veldig varierende. Noen hunder er symptomfrie, mens andre kan få akutt eller kronisk diaré. Unge hunder og hunder med svekket immunforsvar får ofte kraftigere symptomer.

De kliniske symptomene er oftest diaré og buksmerter. Avføringen kan være slimet, og av og til også blodtilblandet. Noen hunder får en såkalt intermitterende diaré, det vil si en diaré som kommer og går.

Diagnostikk

Ved mistanke om Giardia som årsak til diarétilstander, må det tas avføringsprøver. Det er ofte en ujevn utskillelse av cyster med avføringen. Det anbefales derfor å samle opp 1 teskje avføring fra 3 dager, og deretter sende inn dette som en samleprøve.

I hundehold med mange hunder anbefales det å ta avføringsprøver av noen av hundene som har symptomer. Om hundene fortsatt har symptomer etter endt behandling bør det tas nye
avføringsprøver en uke etter avsluttet behandling.

Behandling

Førstevalg ved påvist infeksjon er et parasittmiddel (fenbendazol 50 mg/kg). Behandlingslengden er diskutert, men 5 dager er nå anbefalingen fra Norges Veterinærhøyskole. Det er også et antibiotikapreparat som kan benyttes. Dette vurderes i alvorlige tilfeller, eller dersom parasittbehandlingen alene ikke eliminerer parasitten. Dette må da benyttes i riktige doser i 5-7 dager.

Ved langvarig diaré og/eller almenpåkjenning må også støttebehandling som dietter og væskebehandling vurderes.

Avhengig av temperatur og luftfuktighet kan cystene overleve lenge i miljøet. Dermed vil det også være stor fare for en reinfeksjon etter en behandling. Infeksjonsdosen er så liten at inntak av kun få cyster kan føre til sykdom. Det er derfor viktig å fjerne så mange cyster fra miljøet som mulig.

Oppsummert

Giardia er en encellet parasitt som er relativt vanlig hos norske hunder. Infiserte hunder vil skille ut cyster i avføringen som igjen vil smitte nye hunder. Infiserte hunder kan få diaré, men de kan også forbli symptomfrie smittebærere. Utskilte cyster er infeksiøse i omgivelsene i uker og måneder, avhengig av temperatur og fuktighet. Det vil derfor være stor fare for reinfeksjon etter endt behandling, og hygienetiltak samtidig som medikamentell behandling er viktig for å bli kvitt parasitten.

Tips til hygienetiltak ved Giardia

  • Alle hunder i besetningen skal behandles uavhengig om de viser symptomer eller ikke
  • Avføring må samles opp og fjernes
  • Kenneler som har direkte eller indirekte kontakt bør behandles samtidig. Eksempel på indirekte kontakt er at det benyttes et felles løypenett
  • Giardiacystene trives best når det er fuktig og kjølig (0-10 grader). De tåler ikke frysing eller koking. Cystene tåler de fleste desinfeksjonsmidler
  • Mat- og vannskåler må rengjøres med kokende vann og tørkes godt
  • Gi bare friskt vann ettersom vannkilder ute kan være infisert
  • Fuktige områder må tørrlegges og om mulig belegges med fast underlag
  • Damprengjøring med høy varme bør brukes som desinfeksjon. Det er viktig med god opptørking etterpå
  • Det anbefales shamponering og/eller børsting av langhårede hunder for å fjerne cyster i pelsen
  • Dekken, seler, sokker og liggeunderlag må vaskes regelmessig i så varmt vann som mulig. God tørking er viktig. Alternativet er frysing i 3-4 døgn