Magedreining

Magedreining er mange hundeeieres store skrekk. Men hva er det egentlig som får en hund til å gå fra frisk og pigg til døden nær i løpet av få timer? Og hva kan du som hundeeier gjøre for å forebygge denne fryktede sykdommen?
Akutt Akutt

Akutt

Potensielt akuttilfelle - Kontakt veterinær umiddelbart

Finn dyreklinikk

Magedreining, det vil si at magesekken fylles med luft og dreier seg rundt, forårsaker flere dødsfall årlig blant hunder i Norge. Det har vært forsket mye på sykdommen, likevel er det mye man ikke vet sikkert når det gjelder mekanismene ved magedreining. Vi vet likevel mye om hva som øker risikoen, og hvilken behandling som bør gis.

Symptomer på magedreining

Et typisk forløp vil være at du har en pigg hund som har vært aktiv og glad hele dagen, og som spiser tørrfôret sitt med god appetitt på kvelden. Etter noen timer merker du at hunden din er rastløs, og brekker seg gjentatte ganger uten at det kommer noe opp. Den kan begynne å sikle. Så blir hunden stor i buken, og etter hvert sykere og slappere. Den kan bli tungpustet. Dersom hunden ikke blir bragt til dyrlege for behandling i løpet av noen få timer, vil den med stor sannsynlighet dø.

De mest vanlige symptomene

 • Uro / rastløshet
 • Uproduktive brekninger
 • Stor buk
 • Sikling
 • Tungpustethet
 • Etter hvert nedstemthet
 • Kommer oftest på kveld eller natt

Forløp

Magesekken er som en stor sekk som ligger ganske fritt i bukhulen. Den har sitt innløp ved spiserøret og sitt utløp ved tolvfingertarmen. Hvis det hoper seg opp med gass i magesekken, blir det som en stor, ustabil ballong i buken. Den kan da dreie rundt sin egen akse, fra 90 til 360°. På den måten snøres både innløp og utløp av. Når utløpet til spiserøret klemmes av, klarer ikke hunden å kaste opp selv om den prøver, og den får uproduktive brekninger. Når utløpet til tolvfingertarmen er avsnørt, blir magesekken som et «gjæringskammer» der det hoper seg opp med luft og sekreter, i tillegg til det som er der av fôr. Man får en eskalerende effekt der stadig mer gass samler seg, og magesekken blåser opp og blir større og større.

Med en kjempestor og dreid magesekk, blir det et kraftig trykk på de store blodkarene inne i kroppen. Blodsirkulasjonen stopper delvis opp, og magesekk-veggen begynner å skades. Gjennom denne skadete veggen kommer det så «giftstoffer» fra innholdet i magesekken. Kombinasjonen av dårlig blodsirkulasjon og frigjøring av giftstoffer fører etter hvert til at hunden går i sjokk og dør uten behandling.

Røntgenbilde som viser magedreining hos hund. De mørke ballonglignende strukturene er en gassfylt magesekk. Øverst i bildet sees ryggraden.

Risikofaktorer

Store hunder med en smal, dyp brystkasse er mer utsatt for magedreining enn mindre hunder og hunder med en mer rund kropp. Typiske raser er grand danois, schæfer, storpuddel, weimaraner, flat coated retriever, St. Bernhard osv.

Fôring kun én gang om dagen, gir økt risiko for magedreining sammenlignet med fôring to eller flere ganger daglig.  Man ser også at høy aktivitet tett opptil et stort måltid kan øke sannsynligheten for at det oppstår. Eldre hunder får oftere magedreining enn unge hunder.

Det er ikke funnet at noen spesielle fôrtyper gir høyere eller lavere risiko, men tørt tørrfôr gir større fare for magedreining enn boksemat.

Gir økt risiko for magedreining

 • Stor rase med smal, dyp brystkasse
 • Fôring en gang om dagen med et stort måltid uoppbløtt tørrfôr
 • Høyt aktivitetsnivå tett opptil et stort måltid
 • Høy alder
Store hunderaser med dyp brystkasse er mest utsatt for magedreining, særlig dersom de er i høy aktivitet kort tid før eller etter fôring.

Hos dyrlegen

Dersom du ser tegn som kan tyde på magedreining hos hunden din, skal veterinær kontaktes med en gang slik at diagnosen kan avkreftes eller bekreftes så snart som mulig. Dyrlegen vil ta en rask klinisk undersøkelse av hunden din, og som oftest et røntgenbilde. Diagnosen magedreining er som regel enkel å stille ved hjelp av røntgen. Det kan også være aktuelt å ta blodprøve og EKG for å se etter komplikasjoner som trenger behandling.

Ved magedreining skal støtteterapi i form av væske intravenøst, smertestillende og kanskje antibiotika og oksygen igangsettes umiddelbart. Deretter vil dyrlegen prøve å få ut gass av magesekken, enten ved hjelp av innstikk av en grov kanyle i flanken, eller ved en magesonde som føres ned gjennom munnen.

Etter en stabiliseringsfase vil det vanligvis være aktuelt å operere hunden. Man vil da dreie magesekken tilbake, og tømme den for gass, slim osv. Deretter festes magesekken inne i buken slik at den ikke skal dreie seg en gang til. Dette inngrepet heter gastropeksi.

Etter operasjonen vil hunden vanligvis forbli innlagt på dyreklinikken eller dyresykehuset dersom det er mulig, gjerne i 2 – 3 dager.

Selv om hunden kommer raskt til dyrlege og blir behandlet etter alle kunstens regler, er det høy risiko forbundet med magedreining. Hunder kan dø av det både før, under og etter behandling og operasjon. Man regner en 10 – 50 % dødelighet ved magedreining. Jo før man kommer i gang med skikkelig behandling, jo bedre er prognosen.

Komplikasjoner ved magedreining

Komplikasjoner kan oppstå selv om alt går bra i akuttfasen. Hunden kan få hjerterytmeforstyrrelsen, blødninger, skade på magesekken, infeksjoner, eller magesekken kan blåse seg opp igjen. Gastropeksi er beste måte å forebygge at magen blåser seg opp, men i sjeldne tilfeller kan det likevel skje.

Hva kan du selv gjøre?

Det viktigste man som hundeeier kan gjøre i forhold til magedreining er å forebygge, og å komme seg raskt til dyrlege dersom det er mistanke om det.

Man forebygger magedreining ved å fôre minst to ganger daglig, og ved å gi tørrfôret oppbløtt eller med en stor andel boksemat. Høy aktivitet rett før eller etter fôring bør unngås. Dessverre vil man noen ganger oppleve at hunden får magedreining selv om man gjør alt som man skal. Da er det om å gjøre å oppfatte symptomene tidlig, og å kontakte dyrlegen umiddelbart ved mistanke om at noe er galt.

Mange spør om de selv kan gjøre noe akutt dersom symptomer oppstår, men det kan vi ikke anbefale. Det er en tur til dyrlegen som gjelder her!

Tips til forebygging av magedreining

 • Fôre minst to ganger daglig
 • Gi tørrfôret godt oppbløtt
 • Unngå høy aktivitet rett før og rett etter store måltid

Omfattende kirurgi er ikke alltid løsningen

Noen ganger velger eier og dyrlege i samråd å ikke operere, kanskje fordi hunden er så gammel eller har andre plager. Er man heldig kan man komme seg gjennom akuttfasen med medisinsk behandling og tømming av magesekken. Risikoen er imidlertid svært stor for at magesekken vil blåse seg opp igjen innen et år. Det er viktig å være klar over dersom man velger en slik løsning.

Behandling for magedreining er akutt, omfattende, krevende og kostbart. Dermed vil det i noen tilfeller være riktig å avlive hunden av dyrevernshensyn i stedet for å starte på omfattende og risikabel behandling. Beslutningen er ikke enkel, men må tas raskt. Ikke rart at magedrening og alt rundt det oppfattes som svært dramatisk og krevende for mange eiere. En god forsikring er viktig så ikke økonomien blir tungen på vektskålen.

Magedreining krever som regel akutt kirurgi