Tannskader på hund

Tannskader er viktig å forebygge og behandle for å hindre smerter og nedsatte prestasjoner hos hunden. Skader i munnhulen kan være vanskelig å oppdage, og det er viktig å undersøke tenner og munnhule regelmessig.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

I denne artikkelen vil du få en kort innføring i:

 • Anatomi
 • Betydning av god tannhelse
 • Skader og sykdom i munnhulen
 • Symptomer
 • Behandling og forebygging av tannskader
 • Anatomi

Tenner hos hund

Voksne hunder har normalt 42 tenner, som erstatter melketennene hos unge hunder. Melketennene bryter frem etter fødsel, og skiftes normalt ut med det blivende tannsett ved 3-7 måneders alder. Tenner hos hund kan deles inn i følgende typer:
Fortenner (incisive); 6stk i overkjeven og 6stk i underkjeven.
Hjørnetenner (canine); 2stk i overkjeven og 2stk i underkjeven.
Fremre kinntenner (premolar); totalt 8 stk i overkjeven og 8stk i underkjeven.
Bakre kinntenner (molar); 4stk i overkjeven og 6stk i underkjeven.

Fortenner og hjørnetenner har 1 lang rot, resten av hundens tenner har 2 eller 3 røtter som ”spriker” inn i kjevebeinet for å gi godt feste. Det er grunnen til at skadde kinntenner ofte må kløyves/deles opp i flere deler før de kan trekkes. Vanligvis er det kun ca.1/3 av tannen som er synlig – resten av tannen er skult under tannkjøtt og kjevebein.

Betydning av god tannhelse

Det er flere gode grunner til at du som hundeeier regelmessig bør undersøke hundens munnhule og tenner for å oppdage skader og sykdom på et tidlig stadium:

 • Livskvaliteten reduseres ved tannskader og smerter
 • Hundens prestasjoner kan svekkes betydelig ved tannskader
 • Hunden blir tilvent håndtering og undersøkelser i munnhulen

Tannskader kan være vanskelig å oppdage. Hunden kan ikke snakke, og det er vårt ansvar som eiere å oppdage skader i munnhulen.

 • Skader og sykdom i munnhulen
 • Knekte tenner: På mennesker er det ikke uvanlig med hull i tennene, men dette ses sjelden på hund. Den vanligste skaden i munnhule på hund er knekte tenner. Deler av tannen kan være knekt, eller hele tannen kan brekke tvers av. En knekt tann være inngangsport for bakterier inn i tannroten og omkringliggende vev, med påfølgende betennelse og smerter dersom nerven i tannen er blottlagt.
 • Tannrotabscess (tannbyll) er en verkebyll ytterst på rotspissen, fordi bakterier fra munnhulen har fått tilgang til tannroten og skapt en betennelse.
 • Tannstein er forkalket bakteriebelegg og mineraler som sitter fast på tennene, og er et vanlig problem hos mange hunder. Hjørnetenner og kinntennene er spesielt utsatt. Tannstein gir grobunn for videre bakterievekst, og vil dermed kunne bidra til bakterieinfeksjon i tannkjøttet rundt tannen.
 • Tannkjøttbetennelse viser seg som rødt, ”hissig” og irritert tannkjøtt, og kan gi skade både på tannkjøtt, tenner og kjevebein. Betennelsen bør behandles av veterinær for å hindre omfattende skade.
 • Fremmedlegemer som kvist/pinner, beinrester og andre skarpe gjenstander kan sette seg fast i munnhulen og lage problemer for hunden. Gjenstander kan sette seg fast mellom tenner, men også inn i tannkjøtt og i verste fall ikke være synlig uten nøye inspeksjon. Fremmedlegemer som ikke fjernes raskt vil føre til infeksjon i og rundt skadested, med påfølgende tannskader som et vanlig resultat.
 • Svulster i tannkjøtt forekommer iblandt, og kan føre til blødninger, infeksjoner og generell irritasjon for hunden. Svulster kan være godartet (benign), eller ondartet (malign) med mulighet for spredning til andre organer.

Symptomer på skader og sykdom i munnen

Symptomer kan variere fra nedsatt matlyst og vegring mot tyggebein eller andre harde godbiter, til dårlig ånde, forandret gemytt og eventuelt aggresjon. I enkelte tilfeller oppdager eieren ingen symptomer. Noen hunder har svært lav smerteterskel, mens andre har en høyere terskel og viser få eller ingen tegn på ubehag. Ikke sjelden kan nedsatte prestasjoner være eneste symptom på tannskader. Selv mindre forandringer som kan virke små og bagatellmessige, som for eksempel en brekt, liten fortann, kan gi store konsekvenser for hunden. En enkel forklaring er tennenes lange røtter; en skadet tann kan for eksempel føre til en tannrotabscess (tannbyll), som er en verkebyll ytterst på rotspissen. Slike betennelser går langt inn i kjevebeinet. I noen tilfeller kan en skadet kinntann føre til hevelse like under øyet. Dette er smertefullt – og det kan være vanskelig for hunden å konsentrere seg om andre oppgaver samtidig med dette.

Man bør altså undersøke hundens tenner og munnhule ekstra nøye ved:

 • Dårlig ånde
 • Spisevegring, evt mindre biting på leker og godbiter
 • Dårlig humør/endret lynne
 • Blod i munnen
 • Kløe på hodet, nese og munn
 • Hevelser på hodet
 • Nedsatte prestasjoner
 • Uspesifikke tegn på smerter og ubehag
 • Behandling og forebygging av skader

Den beste forebygging av skader i munnhulen, er regelmessig sjekk og oppfølging av hunden: Åpne munnen og undersøk grundig tenner og tannkjøtt for unormale forhold. Enkelte skader kan være vanskelige å oppdage. Tips: Dersom du er usikker på om en tann er skadet eller unormal, kan du sammenligne med tilsvarende tann på motsatt side.

Ved tegn til infeksjon eller tannskader: Ta kontakt med din veterinær for en vurdering, dvs. om dette er noe som kan avvente, eller om det bør settes inn tiltak for å begrense skaden. Knekte tenner bør trekkes snarest mulig, for å hindre smerter, infeksjon og forverring av tilstanden. Rotfylling og tannkroner er aktuelt i tilfeller hvor hunden har et spesielt behov for tennene sine, for eksempel hjørnetenner på patruljehunder i Forsvar/Politi, eller på hunder hvor eieren har spesielle ambisjoner i utstillingsringen. I de fleste tilfeller er tanntrekk likevel det beste alternativet, både ved knekte tenner og tannbyller. Ved tegn til infeksjon/betennelse, vil veterinæren også vurdere å sette inn andre medisiner som smertestillende, betennelsesdempende og antibiotika.

Fjerning av tannstein er god forebygging av skader og sykdom i munnhulen. Tyggebein og tørrfòr kan bidra til å redusere dannelse av tannstein, og noen spesielle typer tyggebein (”Dentastix”) er laget spesielt for dette. Disse bidrar til å forandre pH i spyttet, slik at bakterier ikke fester seg så lett. Mekanisk skraping av tannstein er den beste behandling, noe som veterinæren kan gjøre skånsomt og effektivt ved hjelp av en tannenhet med ultralydapparat. Dersom hunden ikke har for mye tannstein og du er trygg på hunden din, kan du også prøve å skrape bort tannstein selv. Husk likevel på at instrumentene kan skade tenner og tannkjøtt, og i mange tilfeller kan dette være smertefullt for hunden. Spør din veterinær for vurdering og eventuelt demonstrasjon.

Lykke til med regelmessig tannsjekk av din hund.