Vepsestikk hos hund

Vepsestikk hos hund er sjelden farlige, men kan være veldig ubehagelig. Hva gjør du om hunden eller katten blir stukket? Etter en varm og tørr sommer i store deler av landet, er det varslet gode forhold for vepsen på sensommeren. Her får du gode råd om hva du skal gjøre dersom hunden eller katten din blir stukket.

Forebygge vepsestikk

Det finnes dessverre ingen midler du kan påføre dyret for å holde vepsen unna. Den eneste måten du kan forhindre at din hund blir stukket av veps er ved å passe på hvor den er og hva den gjør. Katter er det av naturlige grunner vanskeligere å styre. Vepsebol i nærheten av der dyr og mennesker oppholder seg bør fjernes.

Hvor er risikoen for vepsestikk størst?

Råtnende frukt er mat for vepser. Omkring nedfallsfrukt i hagen, og ved bærbusker kan det derfor være mye veps. Sørg for å fjerne nedfallsfrukt og plukk gjerne bærbuskene rene som forebyggende tiltak. Animalske produkter er også næring for veps, så du bær unngå å la katte- og hundematen stå ute.

Vepsestikk kan ofte forekomme rundt nedfallsfrukt i hagen og ved bærbusker da vepsen gjerne søker hit for mat

Hva gjør jeg dersom hunden eller katten min blir stukket?

Vepsebrodden har ikke mothaker slik bi-brodden har. Dermed blir brodden vanligvis ikke sittende igjen ved vepsestikk. Sjekk likevel nøye dersom hunden eller katten din blir stukket, og fjern brodden dersom den likevel sitter igjen. Følg nøye med på dyret ditt. Vepsestikk er smertefulle og plagsomme for hund og katt på samme måte som for mennesker. Heldigvis er det sjelden at stikkene er farlige. Hvis hunden eller katten likevel blir veldig hoven, slapp eller får pusteproblemer må veterinæren kontaktes umiddelbart. Det kan da bli behov for sjokkbehandling, oksygenbehandling med mer.

Finn dyreklinikk nær deg >

Det har ingen hensikt å gi alle hunder eller katter som blir stukket av veps antihistaminer eller kortison «for sikkerhets skyld». Dersom dyret ditt har hatt behov for veterinærbehandling etter et stikk, kan eventuell medisinsk akuttbehandling hjemme avtales med dyrlegen i det enkelte tilfelle.

Fakta om veps

  • Det finnes 43 ulike vepsearter i Norge
  • Vepsens brodd har ikke mothaker slik som hos bier
  • På høsten er arbeiderne særlig på jakt etter mat, og kommer derfor ofte i kontakt med mennesker og våre kjæledyr
  • Vepsestikk er plagsomme for hund og katt, men sjelden farlige