Adferd hos hund

Uønsket adferd hos hund og katt kan ha mange årsaker. Dyrlegens oppgave vil i første omgang være å utelukke fysisk sykdom. En samtale med dyrlegen og grundige kliniske undersøkelser er nødvendig for å stille riktig diagnose og foreslå videre behandling/terapi. Smerter, hormonell ubalanse og nedsatt syn kan være noen av flere årsaker som påvirke dyrets væremåte. Vi vet at også arv og miljø spiller en stor rolle.

Uønsket adferd hos hund

Her følger noen eksempler på uønsket oppførsel som veterinæren ofte får spørsmål om.

Hund

  • Urinmarkering inne
  • Destruktiv atferd/separasjonsangst
  • Aggressivitet mot andre hunder
  • Aggressivitet mot mennesker
  • Angst for lyder
  • Hyperaktivitet
  • Tvangshandlinger
  • Koprofagi (spiser avføring)

Om adferd hos hund plutselig endres, som at den begynner å knurre når du skal ta på den, kan dette være et tegn på at hunden er syk eller har vondt noe sted

Har du en katt som viser unormal adferd? Les mer om kattens væremåte