Blod i urinen hos hund

Blod i urinen kan enten komme fra urinveiene eller fra kjønnsorganene. Om det kommer blod fra urinveiene kan opphavet være nyrene eller nedre urinveier. Nedre urinveier omfatter urinrør som leder urin fra nyre og til urinblæren, urinblæren og utførselsgangen som leder urin fra urinblæren og ut.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Årsaker til blod i urinen

Det er mange årsaker til at det er blod i urinen hos hunder. Forskjellige typer av sykdommer i nyrene som alle kan gi blødning:

Tilsvarende sykdommer vil også kunne forårsake blod i urinen:

Noen hunderaser har en arvelig disponering for å få nyresykdom og enkelte hunderaser er mer disponert for å få urinstein enn andre.

Fra kjønnsorganene vil det også være mange årsaker til blødning. Hos hannhunder kan seksuell aktivitet være en vanlig årsak til at man kan se blod fra tissen og hos tisper er løpetid den vanligste årsak til blødning.

Hva gjør veterinæren?

Når man har så mange årsaker til blod i urinen må man som veterinær først se etter de vanligste årsakene. Før vi undersøker hund eller urin er det viktig å høre på hva eier har observert. Eiers observasjon av når de ser blod vil kunne gi oss en pekepinn på hvor blødningen er lokalisert. Kommer det blod uavhengig av urinering og / eller om det kommer blod tidlig i urinering kan blødningen komme fra utførselsgangen for urinblæren eller fra kjønnsorganene. Om det derimot kommer blod gjennom hele urineringen kan blødningen komme fra nyre eller blære eller så kan pasienten ha en blødersykdom. Kommer det blod på slutten av urineringen vil blødningen komme fra urinblæra.

En helseundersøkelse av hunden samt en urinprøve første steg ved undersøkelse av hund som har blod i urinen

Hvordan foregår undersøkelsen?

Etter å ha snakket med eier tar vi en klinisk undersøkelse av hunden hvor vi sjekker hundens almenntilstand. Deretter går vi videre og undersøker spesielt urinorganer og kjønnsorganer. Ut i fra den kliniske undersøkelsen finner vi ut hvilke andre undersøkelser vi trenger å gå videre med.

En undersøkelse av urinen er alltid nødvendig, men det kan også være nødvendig med ultralydundersøkelse av urinveier og blodprøver for å sjekke hvordan det står til med nyrene. Hvilke undersøkelser som gjøres vil være avhengig av hva man finner. Vi ønsker alltid tidlig i undersøkelse å utelukke om blod i urinen kan være forårsaket av en urinveisinfeksjon.