Epilepsi hos hund

”Epilepsi” hos hund er gjentakende tilstand med kramper der man ikke finner noen andre underliggende sykdommer. Hos noen raser vet man at epilepsi er arvelig. Akkurat som det fins arvelig former av epilepsi hos mennesker. Denne sykdommen oppstår vanligvis hos hunder som er 1-5 år gamle.
Moderat Moderat

Moderat

Om du er usikker på om dyret ditt føler seg bra, bør du booke time til veterinær hos din nærmeste dyreklinikk.

Det finnes også andre grunner til at storehjernen starter krampeanfall. Iblant finnes det ett underliggende problem som medfødte defekter. Også forgiftning, betennelser, svulster og systemiske sykdommer som lavt blodsukker eller alvorlig leversykdom kan forårsake kramper. 

Epilepsi hos hundKrampeanfall kan kreve akutt behandling. Er det første gang din hund har et krampeanfall, bør du kontakte veterinær straks

Sånn ser ett epileptisk anfall ut hos hund

Epileptiske kramper er ufrivillige og ofte kraftige muskelrykninger som er forårsaket av storehjernen. Under ett epilepsianfall blir hundens kropp stiv. Det kan rykke i hele eller deler av kroppen. Hunden kan tygge, fråde og tisse på seg. Krampeanfallene pågår som oftest under ett minutt og vanligste er at krampene oppstår under hvile.

Direkte etter et krampeanfall er det vanlig at hunden oppfører seg litt annerledes enn normalt. Forvirring, trøtthet, blindhet, forandring i tørste og appetitt kan sees de første timene etter et anfall.  

Symptomer på epliepsi hos hund

De fleste hunder med epilepsi har generelle krampeanfall som kan gi følgende symptomer: 

 • Tap av bevissthet mens krampene står på
 • Hunden kan tisse eller bæsje på seg
 • Fråde om munnen
 • Liggende på siden med stive, strake bein
 • Etterfølgende syklende eller rykkvise bevegelser med beina og tyggebevegelser

I andre tilfeller kan det være mindre anfall der hunden er ved bevissthet, men har symptomer som oppkast, sikling, kramper i bein eller muskeltrekninger i ansiktet. Dette kalles for delvise anfall. 

Det er alltid lurt å filme et mulig anfall slik at veterinæren enklere kan forstå hva som foregår. 

Hvor vanlig er epilepsi hos hund?

Epilepsi hos hund har en høyere forekomst hos visse hunderaser. Faktisk er økt forekomst beskrevet i over 20 ulike hunderaser med en antatt genetisk, dvs arvelig, bakgrunn. Generelt beskrives forekomsten av epilepsi hos hunder på ca 0,75%. 

Gode råd når din hund har et epilepsianfall:

 • Prøv å ta tiden så du vet hvor lenge anfallet varte
 • Behold roen og husk at hunden din ikke opplever smerte under et krampeanfall
 • Sørg for at hunden din ligger et sted der den ikke kan komme til skade, ideelt sett på gulvet
 • Hold eventuelt andre dyr eller barn unna hunden mens krampeanfallet pågår da det er fare for at den kan bite
 • Unngå og løfte hunden eller ta hendene inn i munnen til hunden da den ofte kan være desorientert etter et anfall og kan vise aggressiv atferd 

Når skal jeg oppsøke hjelp for epilepsi?

Om hunden din blir rammet av ett krampeanfall bør du alltid kontakte veterinær. Du må dra inn akutt hvis krampeanfallet pågår i mer enn 5 minutter. 

Dra direkte til veterinær dersom:
 • Anfallet varer lengre enn 5 minutter
 • Hunden får flere anfall på samme dag
Finn nærmeste dyreklinikk

Hva gjør veterinæren?

Undersøkelse hos veterinær er rettet mot å finne den underliggende årsaken til anfallene. Veterinæren hører på din historie og stiller en rekke spørsmål. I sykdomsbeskrivelsen inngår blant annet:
 • Hvor lenge har hunden hatt anfall og hvor ofte?
 • Har hunden fått i seg noe upassende som kan utløse anfallene?
 • Er hunden ellers frisk?
 • Står hunden på noen medisiner fra før?
 1. Veterinær gjør en klinisk og neurologisk undersøkelse av hunden din
 2. Veterinæren tar prøver for å utelukke andre underliggende sykdommer i kroppen
 3. En diagnose eller en differensial diagnose stilles. Avhengig av prøvesvar og symptomer legges en behandlings- eller utredningsplan, inklusiv planlegging av eventuelle etterbesøk for oppfølging. Epilepsi kan behandles med varierende resultat. 

Fremtiden hvis din hund har epilepsi

De fleste hunder kan leve et normalt liv med krampedempende medisin. Men det krever at man som eier er innstilt på å håndtere medisineringen og vissheten om at sykdommen ikke kan helbredes.  

Forebyggelse av epilepsi hos hund

Epilepsi kan dessverre ikke forebygges. Men hos hunder som har diagnosen epilepsi kan risikoen for nye anfall minimeres ved å ved å redusere stress i omgivelsene. 

Her finner du din nærmeste Evidensia klinikk.